Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Europeisk flaggermusuke 2005

2. - 11. september (uke 36)

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Den 2. til 11. september arrangerte NIFF ei norsk flaggermusuke fordelt på flere steder i Norge. Markeringen er en del av en europeisk markering som gjennomføres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt siste helg i august. Dog gir de rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold.


Bakgrunn

Formålet med den europeisk flaggermusnatt er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene.

Dagene ble markert ved flere tiltak:

Den europeiske flaggermusnatta var opprinnelig et initiativ fra Chiroptera Information Center ved Universitetet i Kraków (Polen). I dag er det sekretariatet til den europeiske flaggermusavtalen (EuroBats) som koordinerer markeringen. Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondhjem er ansvarlig myndighet i Norge som har forpliktet seg til å markeringen. Allikevel ble det ikke bevilget noen midler for gjennomføringen av arrangementet i Norge i 2005! Kostnadene har derfor NIFF måtte dekke selv.


Gjennomføring 2005

Igjen er tidspunktet for flaggermusnatta upraktisk (siste helg av august). Dette er dog avgjort av EuroBats som er de europeiske myndigheters "flaggermusorgan", hvor også Direktoratet for naturforvaltning er eier. To av våre medlemmer var i Irland på den europeiske flaggermuskongressen nesten to uker i august. Uten disse ville over halvparten av arrangementene under flaggermusuka bli avlyst. Vi valgte derfor samme tidspunkt som i fjor, første uke av september. Særlig i år har en del av aktivitetene også blitt gjennomført utenfor denne perioden. På grunn av manglende støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (som satte det hele igang, og løp fra ansvaret), er det ikke markedsført overfor deltagerne at dette er en europeisk markering. Samarbeidet i år er gjort overfor kommunene, skolene og Norske Naturveiledere. Lite er blitt gjort overfor media denne gangen, men vi håper på å komme tilbake sterkere til neste år.

Ny bildeserie
I forbindelse med foredragene under flaggermusuka ble en ny bildeserie utarbeidet. Den er laget på PowerPoint, uten tekst eller tale. Bildene er en lett blanding av flaggermus, miljø og aktiviteter i NIFF. Den skal således både øke interessen til flaggermus, samtidig som den kan rekrutere nye medlemmer. Serien består av i alt 48 bilder.

Skoleforedrag (Østfold, Hedmark, Akershus, Oslo)
Foredrag ble holdt for alle elevene, fordelt på over ? klasser og ? skoler i Oslo og Akershus.. Alle foredrag ble holdt på grunnskolen fra 1. til 10. klasse. Størst prioritet ble gitt til klassetrinnene 5., 6. og 7. hvor elevene er fra 10 til 12 år. Utstoppede dyr, flaggermuskasser, fotografier, lysbilder og lyd ble vist/demonstrert. Alle fikk med seg folderen "Flaggermus" hvor det står generelt om flaggermus.

Nattevandring ved Østensjøvannet (Oslo), 5. september 2005
Klasse 6A og 6B møtte fram på Abildsø skole kl. 2100. I alt hadde 37 personer møtt fra til turen, inklusiv 17 elever, 6 søsken og 12 foreldre. Solnedgang var kl. 2010 så det var allerede mørkt når vi begynte å gå fra skolen.
Planen var å se på nordisk flaggermus mens de jakter rundt gatelys. Det er kun de hvite gatelysene som tiltrekker innsekter, og de eneste to egnede gatelysene var i enden av ?veien. I hvertfall var de det på vår tur sist år. Desverre hadde Oslo kommune byttet disse ut med oransje lys som ikke er gode hverken for insekter eller flaggermus. De første dyrene ble faktisk hørt allerede mens vi gikk mellom garasjene, men det var ikke alle som fikk registrert dette. Vi gikk derfor videre ned til vannet hvor det ble sett 2-4 nordisk flaggermus. Vi gikk videre sørover på gangstien, og idet vi kom ut avskogen dukket det opp nye 5-8 nordisk flaggermus. En tur ned til vannkanten lengre framme ga oss to nye arter. Vi hadde håpet på å se vannflaggermus, men forgjeves. Til gjengeld fikk vi se en dvergflaggermus og en brunflaggermus ble hørt, samtidig som ytterligere 4-5 nordisk flaggermus fløy rundt oss. I håp om å se vannflaggermus stanset vi ved flytebrygga nedenfor garasjene. Dette ga fullt uttelling da vi fikk se to vannflaggermus som jaktet kontinuerlig rett utenfor brygga. Ei sterk MagLite gjorde sitt til at alle kun se dyrene tydelig. På tilbaketuren gikk vi opp mellom rekkehusene, bak garasjene. På en liten lekeplass kunne vi høre ei grønn løvgresshoppe der den satt 3-4 meter oppe i ei ung bjørk.
Turen ble avsluttet kl. 2206, etter at vi hadde gått kun 1 time, eller 1,4 km. Resultatet ble meget bra med 4 arter: 12-18 nordisk flaggermus, 1 dverg-, 1 bru- og 2 vannflaggermus.

Nattevandring ved Østensjøvannet (Oslo), 6. september 2005
Klasse 6A og 6B møtte fram på Østensjø skole kl. 2100. I alt hadde 53 personer møtt fra til turen, inklusiv 33 av 55 elever og 19 foreldre. Solnedgang var kl. 2007 så det var allerede mørkt når vi begynte å gå fra skolen 59 minutter etter solnedgang. Ekskursjonslederen Leif Gjerde opplyste at de beste plassene for å se flaggermus var ved vannet, og særlig i sørenden av brua, og langs sørvestdiden av vannet. Alle var villige og innstilte på å gå denne turen rundt vannet.
De første nordisk flaggermus ble hørt langs Østensjøveien litt forbi rundkjøringen som ligger nedenfor skolen. Etter kun 400 meters gange fra skolen var det en åpning ned mot vannet. Vi hadde kun gått i 14 minutter, og plassen har tidligere vært gangske variabel på flaggermusaktivitet. Det kom derfor meget overraskende på oss når vi fikk se og høre 3-4 nordisk flaggermus, 2-4 dverg- og 2-3 vannflaggermus som ivrig jaktet etter mat over vannkanten. Stedet var også godt egnet for å se dyrene mot himmelen over Tallberget. Dvergflaggermusene sneiet stien og hodene våre fra tid til annen. Den heldigste hadde den sneie under en halv meter fra hodet. Det var fortsatt tidlig under turen, så vi gikk videre for å finne ut hva mer vi kunne se. Langs hele ruta var det kun nordisk flaggermus, og ingen steder kunne vi komme ned til vannet. Vi snudde på et sted litt vekke fra veien og bilstøyen. Her fikk de yngre øye på ei flaggermus som jaktet over hodene på dem, mens de voksne hadde problemer med å se den. Elevene ønsket protesterte mot at vi snudde. De ønsket å gå rundt hele vannet, men dette visste vi nå ville ta alt for lang tid. På tilbakeveien tok vi en litt avstikker inn mot der gressengene var tidligere, i nordenden av vannet. Dette var et rikt sted på 2-3 arter av varmekrevende og nattaktive gresshopper. Dog er området i større grad blitt ødelagt ved at mye er omgjort til våtmark av Friluftsetaten i Oslo. Vi håpet allikevel at dyrene ikke hadde blitt helt utryddet, og at noen fortsatt kunne høres i gresset langs gangstien. Dessverre ble ingen gresshopper hørt. Turen ble avsluttet kl. 2230 når vi var tilbake, nedenfor skolen.
Hele turen varte i 1 time og 22 minutter. Vi hadde gått 2,2 km og sett 10-11 nordisk flaggermus, 2-4 dvergflaggermus og 2-3 vannflaggermus.

Nattevandring ved Østensjøvannet (Oslo), 14. september 2005
Klasse 6A og 6B møtte fram på Manglerud skole kl. 2100. I alt hadde 54 personer møtt fra til turen, inklusiv 30 elever, 3 søsken og 18 foreldre. Solnedgang var ca. en time tidligere så det var allerede mørkt når vi begynte å gå fra skolen.
Turen ble avsluttet kl. 2250, etter at vi hadde gått kun 1 time og 38 minutter, eller 4,2 km. Resultatet ble meget bra med 3 arter, men få individer. Vi så 3 nordisk flaggermus, 5 skjegg-/brandt- og 2 vannflaggermus.

Nattevandring i Stiklestad (Nord-Trøndelag), 21. september 2005
Skjegg/brandt. 2-3 ind hørt og sett på Stiklestad museum ved Korsådalsbekken 24.08 ca.kl 2030 av 6. klasse, Stiklestad skole (28 elever, 2 foreldre og 2 lærere. Været var ca 12 grader, skyet, vindstille. Dagen etter deltok 1 lærer og 1 elev fra Verdalsøra barneskole. De så også skjegg/brandtflaggermus på omtrent de samme stedene. Været var 15 grader, stille, oppholdsvær.

Jeg har foredrag på Stiklestad skole for 6.klasse i morgen Onsdag kl 1315 med tur fra stiklestad kulturhus samme kveld kl 1945.
foredrag med 6. og 7. klasser på Verdalsøra barneskole skjer torsdag 22.09 i 3 puljer fra kl 09. Frivillig oppmøte ved stiklestad kulturhus kl 1930 på torsdag.

 

Sist oppdatert 7. juli 2013