Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Europeisk flaggermusuke 2006

8. - 17. september (uke 37)

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Den 8. til 17. september arrangerte NIFF ei norsk flaggermusuke fordelt på flere steder i Norge. Markeringen er en del av en europeisk markering som gjennomføres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt siste helg i august. Dog gir de rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold.


Bakgrunn

Formålet med den europeisk flaggermusnatt er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene.

Dagene ble markert ved flere tiltak:

Den europeiske flaggermusnatta var opprinnelig et initiativ fra Chiroptera Information Center ved Universitetet i Kraków (Polen). I dag er det sekretariatet til den europeiske flaggermusavtalen (EuroBats) som koordinerer markeringen. Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondhjem er ansvarlig myndighet i Norge som har forpliktet seg til å markeringen. Allikevel ble det ikke bevilget noen midler for gjennomføringen av arrangementet i Norge i 2005! Kostnadene har derfor NIFF måtte dekke selv.


Gjennomføring 2006

Igjen er tidspunktet for flaggermusnatta upraktisk (siste helg av august). Dette er dog avgjort av EuroBats som er de europeiske myndigheters "flaggermusorgan", hvor også Direktoratet for naturforvaltning er eier. Vi valgte derfor samme tidspunkt som i fjor, i begynnelsen av september. Noen få av aktivitetene er blitt gjennomført utenfor flaggermusuka. På grunn av manglende støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (som satte det hele igang, og løp fra ansvaret), er det ikke markedsført overfor deltagerne at dette er en europeisk markering. Samarbeidet i år er gjort overfor kommunene, skolene, Norske Naturveiledere og organisasjoner. Lite er blitt gjort overfor media da ønsket ikke har vært å profilere flaggermusuka, men prioritere markedsføring av NIFF. Slik markedsføring er gjort i forbindelse med kampanjer uavhengi flaggermusuka.

Foredrag (Oslo, Oppland, Hedmark)
Utstoppede dyr, flaggermuskasser, fotografier, lysbilder og lyd ble vist/demonstrert. Alle fikk med seg folderen "Flaggermus" hvor det står generelt om flaggermus.

Årvoll gård (Oslo), søndag 10. september
I forbindelse med søndagskaféen på Årvoll gård arrangerte Årvoll gårds venner og Oslo flag­ger­mus­gruppe arrangerte foredrag om flaggermus på Årvoll gård kl. 1300. Bilder, flaggermuskasser, lyder og spor­tegn var noe av innholdet til dette foredraget som samlet 32 personer. Det var morro å se mange eldre på fore­draget, da det normalt er familier med barn som dukker opp. Hele 1,5 time varte foredraget.

20060917-02w.jpg (87219 bytes)Grua (Oppland), søndag 17. september
I alt var 20 personer til stede når foredraget startet kl. 1935. Dette inkluderte 6 voksne og 8 barn samt 5 guider og foredragsholder. Selve foredraget bestod i en 48-bilders lysbildeserie med tilhørende rekvesitter (kasser, utstoppede dyr m.m.). Arrangøren ønsket at vi avsluttet tidligere, så foredraget ble kortet ned noe. Ved fore­dragets slutt kl. 2030 hadde folk tid til å kjøpe for­frisk­ninger og se seg om i museet.

Turer

Myrdammen (Rælingen, Akershus), fredag 8. september
Kl. 2100 hadde det mødt opp 112 personer (i tillegg til turlederen) ved Myrdammen i Østmarka (Rælingen). Arrangør var Kulturetaten i Rælingen og Romerike flaggermusgruppe. Arrangementetvar et ledd i Rælingens årlige toukentlige kulturmarkering. Informasjon hadde Kulturetaten i Rælingen sørget for bl.a. med et rundskriv til alle husstandene i kommunen. Den gode markeds­føringen var nok årsaken til så mange frammøtte. Med en så stor gruppe er det alltid vanskelig å få kontakt med alle. Dette gikk dog greit de første 45 minuttene (de første 4 stoppene) hvorpå en del begynte gradvis å falle fra. Kun 33 personer var tilbake kl. 2211, og 12 personer kl. 2226.
      Alle fikk utdelt en grønn folder om flaggermus i begynnelsen av turen før vi gikk opp til vannkanten. Selv om turleder hadde vært her kvelden før å registrert både nordisk og vannflaggermus, var det ingen aktivitet her denne kvelden. Vi gikk derfor langs grusveien innover i marka i håp om å høre noe langs vannet lengre inn. Det ble hørt en ubestemt musøre (kanskje vannflaggermus) fra veien, så vi tok en tur ned til vannkanten hvor en vannflaggermus ble registrert et kort øyeblikk, men ikke mange fikk se denne. Vi fortsatte derfor videre på veien til der denne har delt Myrdammen i to. En svak vannflaggermus ble registrert svakt sør for veien, mot vegetasjonen påvestsiden. Vi gikk derfor nærmere, noe som ga god uttelling. Rundt to vannflaggermus fløy ivrig rett over vannflaten på jakt etter insekter som har falt på vannoverflaten. Herfra hørte vi også ei musøre over vannet på andre siden av veien. Det viste seg denne var en skjegg- eller brandtflaggermus. Etter en stund dukket det også en nordisk flaggermus som vi kunne høre over vannet mot skogen på nordsiden fra der vi stod. Denne var dessverre for langt unna for at vi kunne få øye på den. Etterhvert fikk vi fra den samme plassen høre territorielyder til ei dvergflaggermus. Høst­en er paringstid for flaggermus, men dette er første gang denne lyden er hørt i Rælingen.
                Vi var tilbake ved demningen litt over 2200 hvor vi lyttet etter de flyvende museenglene, hvorpå mange fikk anledning til å komme med spørsmål. Alt i alt var dette en meget god tur. Fire arter, alle fikk både se og høre flaggermus en rekke ganger, og det store antallet med fremmøtte vitnet om dette.

Årvoll gård (Oslo), søndag 10. september
Seks personer (inklusiv turleder Leif Gjerde) hadde møtt fram på Årvoll gård kl. 2100. Alle deltagerne hadde også vært på foredraget tidligere samme dag.
             Turen begynte langs Årvollveien hvor vi fikk høre 2 grønn løvgresshopper, en på hver side av veien. Vi gikk videre langs Rødbergveien til vi tok av ned mot ei kunstig dam som de lokale kaller badedammen. Første flag­germus var ei nordisk flaggermus vi hørte over gress­plenen i kanten av dammen kl. 2125. Ved ”Bade­dammen” var det mye aktivitet. Minst 5-6 nordisk flag­germus og 2 vannflaggermus ble resultatet. Mest liv var det på vestsiden hvor også noen gule gatelys lyste over gangstien som gikk nære vannet. Også i nord­enden var det en del aktivitet. På østsiden var det der­imot nesten ingen aktivitet. Kun ei nordisk flag­ger­mus var her på et sjeldent besøk. I sørenden av van­net, i parken sør for buskene som dekket vann­kant­en, dukket det opp ei skjegg-/brandt­flag­ger­mus som vi fikk se tydelig i lyset av lommelykta.
                Turen endte kl. 2200, men praten gikk til 2220 før folk gikk til sitt. To fulgte med tilbake til Årvoll gård hvor vi fant tre løvgresshopper i hvert sitt tre ved blokkene bak gården.

  20060910-01w.jpg (89113 bytes) 20060910-02w.jpg (90129 bytes)

Østensjøvannet (Oslo) med Manglerud skole, mandag 11. september
Kveldens tur hadde hele 87 personer når alle var inklu­dert. Lærerne Lise Henriksen (6A) og Gunhild Gjerbakken (6B) hadde gjort turen obligatorisk for elevene som fikk fri til lunsj neste dag. Nøyaktig 50 av 51 elever, 29 foreldre, 4 søsken, 2 lærere og natur­vei­leder Leif Gjerde hadde møtt opp på skolen. Senere på turen dukket også Egil Skaalerud opp fra Oslo flag­ger­mus­gruppe, som også var med og guidet.
             Vi gikk fra skolen til bak ishallen, langs hoved­stien ned av Tallberget og langs vannet via gangbrua vest for vannet til der trerekkene og gressplenen startet på vestsiden. Herfra gikk vi sørover langs vannet til der garasjene, gressbanen og skogen møtes, i enden av tre­rekkene, før vi snudde.
             Naturveilederen orienterte om flaggermus på en rekke stopp underveis. Dog viste det seg ingen flag­ger­mus hverken ved gatelysene på stien ved Tallberget, lys­ningen i skogen på vei sørover (hvor Skaalerud dukket opp) eller ved skogstien langs vannet. I kanten av skogens sørende hørte naturveilederen ei svak nordisk flaggermus og antok at det var mange som jaktet i skogkanten, men heller ikke her fant vi flag­ger­mus. Alle de omtalte stedene pleier det å være flere flag­ger­mus å observere hele sommer, men dessverre ikke denne kvelden. Det var først når vi kom til gangbrua at de første dyrene dukket opp. Til gjengjeld var akti­vi­tet­en her meget høy. Mellom trerekkene og vannet dukket det opp 6-8 nordisk flaggermus og ei dverg­flag­ger­mus. Den siste hadde territorielyder, så det var tyde­lig at parings­tiden hadde begynt. Over vannet var det mange vannflaggermus, og tettheten var nok den størte som er observert på vannet. Fra et punkt kunne vi telle minst 6 dyr som jaktet insekter fra vann­flaten. I alt ble 11 vannflaggermus sett.
             Turen ble avsluttet ved skogkanten sør for Tall­berget. Alle var meget fornøyde da de hadde fått opp­leve mange flaggermus på nært hold. Herfra gikk noen hver til sitt, mens de fleste gikk tilbake til skolen. Natur­veileder, Skaalerud og en gjeng særlig interesserte ut­gjorde baktroppen. Tilbake på skolen kl. 2245 etter 3,7 km gåing.

20060911-02w.jpg (81089 bytes)

Leira (Skedsmo, Akershus) med Riddersand skole, tirsdag 12. september
20 av 27 elever fra 6. klasse hadde møtt fram på skolen kl. 2000. I tillegg var 11 foreldre, 1 søster, klasse­for­stander Mervi Sergejeff og turleder Leif Gjerde møtt fram, eller 34 personer. Vi kjørte i fellesskap til bue­skyt­ter­banen ved Skedsmo­hallen hvor vi park­erte. Selve turen begynte så kl. 2036, ca. et kvarter for­sinket.
Vi gikk på ridestien i kanten av oksefjellet, langs kroksjøen Stilla. En lysløype med gule lamper må ha samlet noen insekter for det dukket opp ei brun­flag­ger­mus som ble hørt flyvende lavt, enten over lysene eller på høyde med trærne. Et lite parti der ridestien gikk vekk fra joggestien var mørk, men ingen flaggermusble hørt her. Vi gikk derfor ned mot Stilla, der grusveien krysser vannet på grensen mellom Fet og Skedsmo. På veien dukket en ny elev opp med sin far. Nede ved Stilla var det ganske livløst. Ingen flaggermus ble hørt. Selv om vannet speilet på Nord-Stilla var åpen (ingen flyte­planter) var det ingen vannflaggermus å registrere. Vi gikk så inn til lærdueskytterbanen hvor det ofte har dukket opp nordisk flaggermus tidligere, men her var det også stille. Kun en kort stund dukket ei brun­flag­ger­mus opp. Vi avsluttet turen ved Stilla kl. 2128, etter kun 1,2 km gåing.
             Vi reiste derfor til Borgen bro som krysser Leira på grensen mellom Fet og Skedsmo kommune.
En nordisk flaggermus var ganske ivrig der den fløy inntil brua på oppstrømssiden. Ellers var det lite å se/høre her da kun ei vannflaggermus ble hørt under brua idet den fløy to runder på andre siden av elva før den forsvant.
             Kveldens resultat ble to brunflaggermus, ei nordisk flaggermus og en vannflaggermus. Et ganske magert resultat når en sammenlignermed hva som normalt registreres på disse lokalitetene, men kveldens deltagerne lærte mye.

20060912-36w.jpg (58097 bytes) 20060912-37w.jpg (61578 bytes) 20060912-38w.jpg (97618 bytes) 20060912-39w.jpg (93323 bytes)

Østensjøvannet (Oslo) med Østensjø skole, onsdag 13. september
Hele 58 personer haddemøtt opp på skolen (alle inklu­dert) kl. 2100. Dette inkluderte 28 av 38 elever fra 6A og 6B, 24 foreldre, 3 søsken, klasseforstanderne Lene Kristin Berge og Marit Salvesen, samt natur­veileder Leif Gjerde. Første halvtimen satt alle på trappa mens Leif fortalte om verdens flaggermus og hva vi hadde i vente på turen. Sist år dukket flaggermusene meget fort opp, og turlederen visste at alle ville være opp­tatte av flag­ger­musene og ”glemme” turlederen. Dess­uten skulle vi gå langs bilvei hvor det var mye trafikk­støy. Derfor ble det meste av pratingen gjort på skolen før vi begynte å gå.
                Solnedgangen var kl. 1947, så det var allerede mørkt nå folk dukket opp på skolen. Vi gikk fra Østensjø skole og langs vannets østre kant. Her var det gatelys (og mye bilstøy) samtidig som vi var nære vannet. Første flaggermus dukket opp kl. 2145 og var ei nordisk flag­germus. Kort tid etter kom vi til det eneste stedet vi gikk hvor det var mulig å komme helt ned til vann­kanten. Her dukket det opp ei vannflaggermus som fløy rett over vannflaten samtidig som ei nordisk flaggermus kunne høres. Etter en stund fortsatte vi langs stien sør­over på østsiden av vannet. Selv om stien tok av, vekk fra trafikken, var det få dyr å observere (kun 3 nordisk flaggermus). Vi snudde kl. 2222. Tilbake ved vannet ble det nå sett to vann­flag­ger­mus. Den ene var mer nær­gå­ende nå, og sveipet over vann­flaten bare en halv­meter fra beina til de nær­meste elevene. Også den nordiske flag­germus kom nær­mere idet den sveipet rett over hodet på noen av deltag­erne. Vi avsluttet ved vannet kl. 2245. Alle var meget for­nøyde etter å ha sett dyrene på meget nært hold.

20060913-02w.jpg (72031 bytes) 20060913-03w.jpg (102265 bytes)

Østensjøvannet (Oslo) med Abildsø skole, onsdag 14. september
Referat avventes.

20060914-31w.jpg (92459 bytes) 20060914-32w.jpg (58975 bytes)

Stryken ved Harestuvannet (Oppland), søndag 17. september
20060917-05w.jpg (51055 bytes)Etter foredraget reiste alle (bortsett fra en ”guide”) til Stryken stasjon hvor vi parkerte bilene. Selve turen tok til kl. 2050, ti minutter før annonsert tid. Gatelysene var ikke tent så det var ingen flaggermus å finne der. Vi gikk derfor direkte bort til broa som krysser sørenden av Harestuvannet. Her dukket det opp ei vannflaggermus en sjelden gang. Vi gikk på begge sider av veien øst for broa. Etterhvert dukket vannflaggermusa opp oftere, men det var tydelig lite insekter da dyrene patrulerte i lange strekninger, og var således borte i perioder. Etter­hvert dukket vannflaggermusa opp oftere og det ble lettest å følge den fra brua der den passerte gjennom vann­slusene for å fly vekselvis ned- og opp­strøms for brua. På et tidspunkt dukket det også ytterligere ei vannflaggermus opp. Vi bestemte oss for å gå litt for å finne andre dyr, og lysene ved Stryken jernbanestasjon var det beste alternativet. På vei bort hørte vi ei nordisk flaggermus som pendlet. Borte ved stasjonen hørte vi ei brunflaggermus ved to anled­ninger, men ellers var det ingen aktivitet. Det var vann­flag­ger­musene som reddet kvelden. Selv om det var hoved­sakelig ett dyr som dukket opp med gjevne intervaller, fikk vi anledning til å se den godt og på nært hold. Turen ble avsluttet kl. 2145.

Flaggermustur ved Nidelva (Trondhjem, Sør-Trøndelag), onsdag 20. september
Flaggermustur startet kl 2030 under Elgeseter bru i Trondheim Setrum. Været var vindstille, men det regnet. 13 elever fra 4., 5., 6., og 7. -klasse på Kalvskinnet skole hadde møtt opp sammen med naturfaglærer Frode Nævermo og en forelder. Knut Åge delte ut brosjyrer og stilte elevene spørsmål om flaggermus mens vi ventet på at regnet skulle gi seg. Vi gikk så raskt mot festningen i oppholdsvær. 3 detektorer ble brukt. Elevene delte på å lytte til den ene. Detektorene var alle innstilt på 30khz (nordflaggermus). Ved festningen undersøkte vi først gatelyktene, og gikk deretter gangstien gjennom skogen nedenfor festningen. Ca kl 2145 dukket to nordflaggermus opp ved gatelyktene nedenfor festningen, og holdt seg der i ca 5 min. Alle fikk høre flaggermus, og noen så dem også. Turen ble avsluttet ca kl 22 ved Singsaker Studenthjem. Alle virket fornøyde med turen.

Flaggermustur på Byåsen (Trondhjem, Sør-Trøndelag), torsdag 21. september
Tur fra parkeringsplass bak Byåsen butikksenter kl 2030. 12 oppmøtte. Flest biologistudenter ved NTNU som hadde sett plakat på realfagbygget. Også en ansatt ved NTNU, venner og 2 gutter fra Kalvskinnet skole sammen med sin far møtte opp. Knut Åge fortalte først litt om flaggermus og delte ut brosjyrer. Litt yr også denne kvelden, men ved start på tur kl 2050 var det vindstille, oppholdsvær, 17 grader Celsius og litt skodde. 3 detektorer ble fordelt mellom deltakerne (innstilt på 30 khz). En nordflaggermus kom flygende allerede i skogbryn før dammen ca kl 2055. Da den forsvant raskt, gikk vi videre til tange i nordre del av dammen. I skogkanten ved dammen jaktet det minst 3 nordflaggermus som holdt seg i området. Knut Åge demonstrerte tidsekspansjon (hvordan flaggermuslyden hørtes ut når den ble avspilt i 1/20 av normal hastighet). Vi oppholdt oss på tangen i ca 30 min. Deretter gikk vi rundt Theisendammen i mørke. Flere nordflaggermus ble hørt på turen rundt. Vi lyttet også etter vannflaggermus og skjegg/brandtflaggermus langs vannet, men hørte ingen av disse. Vi var tilbake på parkeringsplass ca kl 22, men ble stående og snakke mer om flaggermus til kl 2220. totalt ca 10 nordflaggermus ble sett og hørt. Folk virket fornøyde med turen.

Sist oppdatert 7. juli 2013