Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Copyright Leif GjerdeEuropeisk flaggermusuke 2007

1. - 9. september (uke 36)

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Den 1. til 9. september arrangerte NIFF ei norsk flaggermusuke fordelt på flere steder i Norge. Markeringen er en del av en europeisk markering som gjennomføres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt siste helg i august. Dog gir de rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold.


Bakgrunn

Formålet med den europeisk flaggermusnatt er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene.

Dagene ble markert ved flere tiltak:

Den europeiske flaggermusnatta var opprinnelig et initiativ fra Chiroptera Information Center ved Universitetet i Kraków (Polen). I dag er det sekretariatet til den europeiske flaggermusavtalen (EuroBats) som koordinerer markeringen. Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondhjem er ansvarlig myndighet i Norge som har forpliktet seg til å markeringen. Allikevel ble det ikke bevilget noen midler for gjennomføringen av arrangementet i Norge i 2005! Kostnadene har derfor NIFF måtte dekke selv.


Gjennomføring 2007

Igjen er tidspunktet for flaggermusnatta upraktisk (siste helg av august). Dette er dog avgjort av EuroBats som er de europeiske myndigheters "flaggermusorgan", hvor også Direktoratet for naturforvaltning er eier. Vi valgte derfor samme tidspunkt som i fjor, i begynnelsen av september. Noen få av aktivitetene er blitt gjennomført utenfor flaggermusuka. På grunn av manglende støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (som satte det hele igang, og løp fra ansvaret), er det ikke markedsført overfor deltagerne at dette er en europeisk markering. Samarbeidet i år er gjort overfor kommunene, skolene, Norske Naturveiledere og organisasjoner. Lite er blitt gjort overfor media da ønsket ikke har vært å profilere flaggermusuka, men prioritere markedsføring av NIFF. Slik markedsføring er gjort i forbindelse med kampanjer uavhengi flaggermusuka.

Turer

Fetsund lenser, torsdag 30. august
Frammøte var ved naturinfosenteret kl. 2100. Hele 17 personer hadde møtt fram, hvorav 10 voksne, 6 barn og naturveileder Leif Gjerde.
      Turen tok til fem minutter over ni, og det hadde allerede begynt å bli mørkt. Solnedgang var for litt over en halv time siden, så vår første flaggermus, ei nordisk flaggermus, fløy over hodene våre mens turleder introduserte seg selv.
      Vi gikk langs stien opp til lensene og tilbake til naturinfosenteret. En strekning på kun 1,3 km. Dog var det mye flaggermus å se. En langøreflaggermus dukket opp tidlig på turen, så det var mulig å skimte den samtidig som vi fikk den inn på rundt 50 kHz i detektoren. Dette er en art som vanskelig observeres ute fordi den lever i relativt tett vegetasjon. Ved lensene hadde vi et par vannflaggermus. Ellers dukket nordisk flaggermus opp flere steder, og særlig ved evja hvor 3-4 individer jaktet ivrig etter insekter. Ellers hørte vi dvergflaggermus et par steder, inklusiv sosiale lyder.
      Totalt en meget god tur, med mange dyr og flere arter. Oppsummert hadde vi 5-8 nordisk flaggermus, 1 brunlangøre, 2 skjegg/brandt flaggermus, 4 vannflaggermus og 4 dvergflaggermus.
      Turen ble avsluttet 2235, men fire deltakere ble igjen ved vannkanten utenfor infosenteret hvor vi fikk se en og to vannflaggermus idet de passerte rett i vann­kanten nedenfor beina våre. Lyskasteren fra senteret ga et svakt lys som gjorde det mulig å se flag­ger­musene idet de gang på gang fløy forbi. Den siste gruppa reiste kl. 2305.

Copyright Leif Gjerde (20070830-02)

Østensjøvannet, fredag 31. august
Frammøte var ved brua i sørenden av vannet kl. 2100. Informasjon var sendt til OsloPuls og Nordstrand Blad. Tilstede var 18 voksne, 11 barn og natur­vei­leder Leif Gjerde. Alle hadde kommet pga lokalavisa, ingen hadde sett oppslaget i Aften­posten eller OsloPuls! Dess­uten hadde 4 medlemmer fra Oslo flag­ger­mus­gruppe møtt opp. Det ble tatt rekord på yngste deltager denne kvelden. Lucas var født 10. april, så alderen var nesten 5 måneder!
      Solnedgang var 2027 så det var begynt å bli mørkt når vi startet å gå 2109.
      Det var noe kaldt ikveld, med svak vind. Dette kan være årsak til at det ikke ble sett så mange dyr. Første flag­germus dukket opp 2123. Totalt hadde vi 3 nordisk flag­germus, 1 vannflaggermus og 1 dvergflaggermus. Ironisk nok var det ved brua i sørenden, der vi startet turen, der vi fikk se flaggermus på nært hold idet en dverg­flaggermus jaktet ivrig få meter fra hodene våre.

               
Turen ble avsluttet kl. 2230, etter en tur på 1,7 km.

Copyright Leif Gjerde (20070831-04) Copyright Leif Gjerde (20070831-07)

Sognsvann, lørdag 1. september
Uten annonseringen i OsloPuls var det spennende om noen ville dukke opp. To personer dukket opp i tillegg til turleder Leif Gjerde. Turen tok til kl. 2100, men det var mange flaggermus ved demningen som var startpunktet for turen. Her hadde vi en nordisk flaggermus, to vannflaggermus og ei dvergflaggermus, som alle kunne ses der vi sto og ventet på evt. flere deltagere skulle dukke opp. Dog fikk vi besøk fra 4-5 forbipasserende, inklusiv 3 barn som syntes flaggermusene var spennende.
      Turen gikk så på østsiden av vannet fram til flyte­brygga. Spredte nordisk flaggermus og vann­flag­ger­mus dukket opp. Særlig spennende var det med et par skjegg/brandtflaggermus som fløy over stien, rett over hodene våre.
      Kveldens resultat ble 5 nordisk flaggermus, 4 vann-, 1 dverg- og 4-5 skjegg/brandtflaggermus. Turen ble avsluttet med å hilse på en stor hunn­padde kl. 2235, etter en tur på 2,6 km.

Østensjøvannet (Oslo) med 6B fra Manglerud skole, onsdag 5. september
Hele 48 personer hadde møtt fram på skolen kl. 2100. Dette inkluderte 20 av 24 elever, 21 voksne, 5 søsken, klasseforstander Kari Korsmo og turleder Leif Gjerde.
      Vi samlet oss på skolen og snakket om flaggermus, dens økologi og levesett rundt om i verden. Vi startet turen kl. 2121. Det var da blitt mørkt siden solnedgang hadde vært en time og ti minutter tidligere.
      Turen gikk langs stien nedenfor den nye Manglerudhallen, på nordenden av vannet og 180 meter langs østsiden til et sted vi kom helt ned til vannkanten.
      På veien fikk vi se ei padde inne i skogen samt nordisk flaggermus ved flere av gatelysa. På stien nord for vannet dukket det opp ei dverg- og skjegg­/brandtflaggermus. Nede ved vannkanten på østsiden av vannet var det mye aktivitet, deriblant turens eneste brunflaggermus. Her ble tre arter hørt, fordelt på 1 brun-, 1 dverg-, 1-2 vann- og 5-7 nordisk flaggermus.
                Turen ble avsluttet tilbake ved skolen kl. 2235, etter en tur på 2,0 kilometer og 13-16 dyr fordelt på fire arter.

Copyright Leif Gjerde (20070905-01) Copyright Leif Gjerde (20070905-05)

Myrdammen (Rælingen), fredag 7. september
I forbindelse med Rælingen kommunes kulturuke var det satt opp flaggermustur til Myrdammen. Fjorårets tur samlet 113 personer. Dette er altfor mange hvis en ønsker at deltagerne skal få tilfredstillende utbytte av turene. Det ble derfor i år satt opp to turer.
      Hele 43 personer hadde møtt fram ved parkeringsplassen kl. 2100. Dette inkluderte 19 voksne, 21 barn, turleder Leif Gjerde samt Ranveig Huse og Trine Lise Vinje fra kulturkontoret i Rælingen kommune.
      Allerede ved parkeringsplassen dukket det opp ei ubestemt musøre som fløy bak folkemengden. Også ei nordisk flaggermus ble hørt her. Ingen flaggermus ble hørt i enden av vannet, så vi gikk videre på grusveien inn mot marka. Det ble en rekke stopp underveis med prat om flaggermus. Der grusveien krysser vannet dukket det opp flere flaggermus. Her så vi både vann- og skjegg/brandtflaggermus. Den siste ble observert i kanten av den frodige løvskogen som strekker seg over vannkanten. Her fløy 1-2 individer av tvillingartene skjegg-/brandtflaggermus over tjernet ikke langt fra veien der vi stod. Tilbake ved enden av vannet dukket det opp ei vannflaggermus vi fikk se på nært hold flere ganger, men da hadde de fleste reist hjem.
      Turen ble avsluttet kl. 2230 etter 1,1 kilometers gåing.

Copyright Leif Gjerde (20070907-43) Copyright Leif Gjerde (20070907-45) Copyright Leif Gjerde (20070907-46) Copyright Leif Gjerde (20070907-47)

Myrdammen (Rælingen), lørdag 8. september
Dette var andre kvelden med tur til Myrdammen. I alt hadde 28 personer møtt fram ved enden av vannet kl. 2100. Dette inkluderte 14 voksne, 13 barn og turleder Leif Gjerde.
      Solnedgang var to minutter over åtte, så det var blitt mørkt når vi startet turen. Ingen flaggermus ble hørt i enden av vannet. Vi gikk derfor videre på grusveien innover i marka. Første flaggermus var ei nordisk flaggermus som ble hørt kl. 2133. Nede der veien krysser vannet dukket ei vannflaggermus opp, men ellers var det lite liv her til vi krysset over til vannets sørside. Her fløy det 1-2 skjegg-/brandtflaggermus. De fløy over tjernet, men helt inntil vegetasjon og trærne som hang over vannkanten. Det var derfor vanskelig å få øye på dyrene mot den mørke vegetasjonen som bakgrunn. Vi beveget oss derfor inn til vannkanten, på linje med vegetasjonen. Nå fikk se dyrene mot den lysere himmelen, og det var mye lettere å få øye på dem. En enslig vannflaggermus ble sett idet den passerte oss et par ganger på tilbaketuren. Det ble også tid til å se på stjernehimmelen (Karlsvogna og Polarstjernen) da det var skyfritt denne kvelden.
                Alt i alt meget få dyr. Resultatet ble 1-2 vann-, 1 nordisk og 1-2 skjegg/brandtflaggermus. Dog fikk vi se dyrene bedre denne kvelden sammenlignet med foregående kveld. Turen ble avsluttet kl. 2215, etter 800 meters gåing.

Østensjøvannet (Oslo) med 6. klasse fra Østensjø skole, mandag 10. september
Hele 32 personer hadde møtt opp nedenfor skolen kl. 2030. Dette inkluderte 18 av 28 elever fra 6A og 6B, 11 foreldre, 2 søsken, klasseforstander Kari Gran, samt naturveileder Leif Gjerde. Å ha begge 6. klassene samlet på samme tur ville bli for mange deltagere, så alle elever med foreldre hadde fått tilbud om tur ikveld og onsdag. Kommunevalget idag, samt skolefri, gjorde nok sitt til at flere kommer på onsdagen.
      Solnedgang var 33 minutter før frammøte. Med en skyfri himmel var det fortsatt relativt lyst under første del av turen. Det var også relativt varmt (13,3 grader på Blindern kl. 2000).
      Vi gikk på stiene nord for vannet hvor det ble flere stopp og Leif fortalte om verdens flaggermus og ultralyd. Første flaggermus dukket opp over stien rett nord for vannet. Her var det ei skjegg-/brandtflaggermus som fløy over stien og forsvant inn i kantvegetasjonen ved vannet. Den kom gjentagende ganger, så de fleste fikk se den på nært hold i lysstrålen til Leifs lommelykt. Også ei nordisk flaggermus dukket opp her. Vi gikk videre langs vannets østre kant. Her var det gatelys (og mye bilstøy) samtidig som vi var nære vannet. Vi kom så til det eneste stedet hvor det er mulig å komme helt ned til vannkanten, kun 400 meter fra skolen. Dette har tradisjonelt vært et godt sted å få øye på flere arter. Dog virket det som aktiviteten ikke var helt på topp denne kvelden. En enslig vannflaggermus dukket opp langt fra land, og den var ikke særlig ivrig. Vi gikk videre i håp om at det dukket opp mer aktivitet langsetter vannet. En og annen vannflaggermus ble hørt/sett, men aktiviteten var relativt laber. På tilbaketuren stanset vi ved vannkanten igjen. Her rundet Leif av turen med å fortelle flaggermus ved Østensjøvannet. Nå virket det som flaggermusene var blitt litt ivrigere. To vannflaggermus ble observert samtidig, og disse passerte langt oftere. Et par ganger kom en av disse helt inn til få meter fra vannkanten der vi stod. Ei nordisk flaggermus dukket også opp i det den fløy rett over hodene våre, uten at vi kunne få øye på den.
                Samlet en brukbar tur med tre arter flaggermus. Det ble observert 1 skjegg-/brandtflaggermus, 3 nordisk flag­germus og 3-4 vannflaggermus. Turen ble avsluttet kl. 2150 etter en tur på 1,5 kilometer.

Østensjøvannet (Oslo) med 6A fra Manglerud skole, tirsdag 11. september
Hele 27 personer hadde møtt opp på skolen kl. 2100. Dette inkluderte 12 av 21 elever, 12 foreldre, 1 søsken, vikarirende klasseforstander Solveig Gamlen, samt turleder Leif Gjerde.
      Vi samlet oss på skolen og snakket om flaggermus, dens økologi og levesett rundt om i verden. Vi startet turen kl. 2124. Det var da blitt mørkt siden solnedgang hadde vært 90 minutter tidligere.
      Turen gikk langs stien nedenfor den nye Manglerudhallen, på nordenden av vannet og 180 meter langs østsiden til et sted vi kom helt ned til vannkanten.
      På veien fikk vi se nordisk flaggermus ved flere av gatelysa, hvorav ett hadde mange insekter. På stien nord for vannet dukket det opp ei dvergflaggermus. Nede ved vannkanten på østsiden av vannet var det relativt lite aktivitet, så vi gikk videre og hørte en og annen vannflaggermus gjennom vegetasjon der de fløy over vannet. Tilbake ved vannkanten var aktiviteten økt litt. Vi forsøkte å få øye på vannflaggermus over vannet men disse var ganske beskjedne og fløy langt ute de få gangene de dukket opp. Derimot var det mye liv ved gatelysene. Sterke lyder fra 3-5 nordisk flaggermus var kanskje litt irriterenes da vi ikke kunne få øye på dem, selv om de fløy rett over hodene våre. Dessuten slo lyden igjennom og overdøvet vannflaggermusene der de fløy forbi en sjelden gang over vannet. Litt venting ga alikevel uttelling, og vi fikk se vannflaggermus tydelig i lyset av lommelykta.
      På tilbaketuren dukket det opp enda en dvergflaggermus i nordenden av vannet, samt en skjegg-/brandtflaggermus ble hørt.
      Turen ble avsluttet tilbake ved skolen med en oppsummering. Alle fikk med seg en folder om flaggermus, og fikk se to flaggermus på nært hold. Den ene var et kosedyr som er kjøpt i Danmark, den andre var en ekte mumifisert langøreflaggermus. De siste gikk hjem kl. 2255.
      Alt i alt en meget god tur. Selv om både flere av guttene og jentene var litt ”kaklete” under turen, så var elevene og foreldrene meget interessert. Det var ingen som tenkte på å gå hjem når flaggermusene ble vist fram på slutten av turen. Fire arter, fordelt på 7-9 nordisk-, 2-3 dverg-, 2-3 vann- og 1 skjegg­/brandtflaggermus ble kveldens resultat. Dessuten ble rødvingetrost hørt to ganger. Hele turen var på 2,1 kilometer.

Østensjøvannet (Oslo) med 6. klasse fra Østensjø skole, onsdag 12. september
Hele 45 personer hadde møtt fram nedenfor skolen kl. 2030. Dette inkluderte 20 elever, 5 søsken, 17 foreldre, klasseforstanderne Hilde Amundrød og Lise Johansen, samt turleder Leif Gjerde.
      Solnedgang var kl. 1951. Med en skyfri himmel var det fortsatt relativt lyst under første del av turen.
      Vi gikk på stiene nord for vannet hvor det ble flere stopp og Leif fortalte om verdens flaggermus og ultralyd. Første flaggermus dukket opp ved et gatelys kl. 2101. Vi gikk videre langs vannets østre kant. Her var det gatelys (og mye bilstøy) samtidig som vi var nære vannet. Vi kom så til det eneste stedet hvor det er mulig å komme helt ned til vannkanten, kun 400 meter fra skolen. Dette har tradisjonelt vært et godt sted å få øye på flere arter. Dog virket det som aktiviteten ikke var helt på topp denne kvelden. Her hørte vi to nordisk flaggermus som jaktet ved gatelysene bak oss, mens ei vannflaggermus dukket opp fra tid til annen. Dog var aktiviteten liten. Vi gikk derfor videre på gangstien i håp om å få se flere vannflaggermus. Disse dukket opp, og det var mulig å se inntil tre dyr samtidig.
      Samlet var det lite aktivitet med kun tre arter fordelt på 3 nordisk-, 1 dverg- og 4 vannflaggermus. Derfor fikk alle tilbud om å se ei mumifisert langøreflaggermus som turleder hadde med i bilen. Dette falt tydelig i smak da hele gjengen ble med tilbake til skolen og fotograferte den inntørkede flaggermusa med sine mobiltelefonkameraer. Turen ble avsluttet kl. 2203, men de siste reiste kl. 2220. Hele turen hadde vært på 1,6 kilometer.

Copyright Leif Gjerde (20070912-04) Copyright Leif Gjerde (20070912-05) Copyright Leif Gjerde (20070912-06)

Østensjøvannet (Oslo) med 6. klasse fra Abildsø skole, torsdag 13. september
Hele 61 personer hadde møtt fram på skolen kl. 2030. Normalt har turleder en øvre grense på 50 personer pr. tur. Dette for at alle skal få mest mulig utbytte av turen. Dog ønsket skolen å ha begge klassene på samme tur. Dette inkluderte 37 av klassens 51 elever, 1 søsken, 21 foreldre, klasseforstanderne Gro Aarskaug og Hege Lengard, samt turleder Leif Gjerde.
      En felles innføring om verdens flaggermus og ultralyd ble gjort samlet på skolen før vi alle begynte på vår tur kl. 2054, 66 minutter etter solnedgang.
      Vi gikk ned til vannet og fulgte stien et stykke nordover, før vi snudde og gikk ned til sørenden. Det var en relativt stille natt. Normalt hadde vi hatt 10-20 nordisk flaggermus på en slik tur, men ingen ble hørt denne kvelden. Så sent på høsten kan de fleste dyra ha gått i dvale for vinteren. Første flaggermus dukket opp kl. 2111. Ei vannflaggermus ble observert et par steder på vest­siden av vannet, samt ei nordisk flaggermus. Hittil i høst har denne kvelden vært den med lavest aktivitet. Redningen ble to vannflaggermus som fløy ivrig ved brua i sørenden av vannet. Her fløy dyrene helt inntil rekkverket der alle tilskuerne stod.
      Vi var tilbake ved skolen kl. 2201. Turleder hadde med ei inntørket langøreflaggermus som ble vist fram. Alle hadde nå glemt hvor trøtte de var, og flaggermusa fikk oppmerksomhet som selv ei filmstjerne ville ha missunnet. Alle elevene ønsket å fotogarfere flaggermusa med sitt eget mobiltelefonkamera. De siste gikk kl. 2215, etter en tur på 2,0 kilometer.

Copyright Leif Gjerde (20070913-01) Copyright Leif Gjerde (20070913-02) Copyright Halle Vangdal Copyright Leif Gjerde (20070913-04) Copyright Leif Gjerde (20070913-06)
Copyright Halle Vangdal Copyright Leif Gjerde (20070913-07) Copyright Leif Gjerde (20070913-09) Copyright Leif Gjerde (20070913-12) Copyright Halle Vangdal
  Copyright Halle Vangdal Copyright Halle Vangdal Copyright Halle Vangdal Copyright Halle Vangdal


Oppdatert 7. juli 2013