Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Europeisk flaggermusuke 2008

1. - 7. september 2008 (uke 36)

Klikk her for referat fra flaggermusuka 2007

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Den 1. til 7. september arrangerte NIFF ei norsk flaggermusuke fordelt på flere steder i Norge. Markeringen er en del av en europeisk markering som gjennomføres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt siste helg i august. Dog gir de rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold.


Bakgrunn

Formålet med den europeisk flaggermusnatt er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene.

Dagene ble markert ved:

Den europeiske flaggermusnatta var opprinnelig et initiativ fra Chiroptera Information Center ved Universitetet i Kraków (Polen). I dag er det sekretariatet til den europeiske flaggermusavtalen (EuroBats) som koordinerer markeringen. Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondhjem er ansvarlig myndighet i Norge som har forpliktet seg til å markeringen. Allikevel ble det ikke bevilget noen midler for gjennomføringen av arrangementet i Norge i 2005! Kostnadene har derfor NIFF måtte dekke selv.


Gjennomføring 2008

Igjen er tidspunktet for flaggermusnatta upraktisk (siste helg av august). Dette er dog avgjort av EuroBats som er de europeiske myndigheters "flaggermusorgan", hvor også Direktoratet for naturforvaltning er eier. Vi valgte derfor samme tidspunkt som i fjor, i begynnelsen av september. Noen få av aktivitetene er blitt gjennomført utenfor flaggermusuka. På grunn av manglende støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (som satte det hele igang, og løp fra ansvaret), er det ikke markedsført overfor deltagerne at dette er en europeisk markering. Samarbeidet i år er gjort overfor kommunene, skolene, Norske Naturveiledere og organisasjoner. Lite er blitt gjort overfor media da ønsket ikke har vært å profilere flaggermusuka, men prioritere markedsføring av NIFF. Slik markedsføring er gjort i forbindelse med kampanjer uavhengi flaggermusuka.

Gjennomføringen for 2008 ble noe amputert da de som koordinerer arrangementene var forsinket med tilbaketuren fra Romania der den europeiske flaggermussymposiet ble arrangert i august.

Ikke alle rapportene er mottatt ennå. Det kan nevnes at lederen for Rogaland flaggermus, Bjarne Oddane, har hatt en vellykket tur med rundt 150 deltagere!


Turer

Sted

Besøk

Foredrag

Tur

Abildsø skole, 6A, Oslo

-

-

32

Abildsø skole, 6B, Oslo

-

-

40

Østensjø skole, Oslo

-

-

16

Myrdammen, Rælingen

-

-

35

Myrdammen, Rælingen

-

-

33

?, Rogaland

 

 

150

Totalt

 

 

306


Østensjøvannet (Oslo) med 6A fra Abildsø skole, tirsdag 2. september
Hele 32 personer hadde møtt fram på skolen kl. 2045. Dette inkluderte 21 av klassens 25 elever, 9 foreldre, klasseforstander Berit Aasberg, samt turleder Leif Gjerde.
      Vi samlet oss kl. 2055 da det ble gitt en felles innføring om verdens flaggermus og ultralyd. Selve turen begynte kl. 2110, 52 minutter etter solnedgang. Det var da blitt relativt mørkt.
      Vi gikk korteste veien til vannet hvor 5-8 nordisk flag­germus jaktet rett over hodene våre på stien og ved vannkanten. Vi gikk inn i skogen hvor vi stanset ved siden av kanalen. Her ble 1-2 vann- og dvergflaggermus hørt og sett flere ganger. Også ei ubestemt musøre dukket opp.
      Vi var tilbake ved skolen litt før 2200. Turleder hadde med to inntørkede flaggermus (langøre og nordisk) som ble vist fram. Flaggermusene fikk oppmerksomhet som selv ei filmstjerne ville ha missunnet. Alle elev­ene ønsket å fotogarfere flaggermusene med sitt eget mobiltelefonkamera. De siste gikk kl. 2210, etter en tur på 1,2 kilometer.

20080902-04w.jpg (217165 bytes) 20080902-05w.jpg (212103 bytes) 20080902-07w.jpg (233277 bytes)


Østensjøvannet (Oslo) med 6B fra Abildsø skole, torsdag 4. september
Hele 40 personer hadde møtt fram på skolen kl. 2045. Dette inkluderte 24 av klassens 26 elever, 14 foreldre, klasse­forstander Nina Mari Skilbred, samt turleder Leif Gjerde.
      Vi samlet oss kl. 2100 da det ble gitt en felles innføring om verdens flaggermus og ultralyd. Selve turen begynte kl. 2115, 63 minutter etter solnedgang. Det var da blitt relativt mørkt.
      Vi gikk korteste veien til vannet men det virket som flaggermusene hadde gjemt seg denne kvelden. Første flaggermus dukket opp kl. 2143 og var ei dvergflaggermus. Også ei nordisk flaggermus dukket opp etter hvert, mens ei vannflaggermus ble observert flyvende på kanalen. Vi gikk inn i skogen hvorpå det begynte å regne. Turen gikk videre til flytebryggene ved det sørlige hjørnet av Østensjøvannet. Her fikk vi gjentagende ganger se ei vannflaggermus idet den passerte brygga på nært hold. Herfra returnerte vi korteste veien til skolen.
      Vi var tilbake på skolen kl. 2230. Turleder hadde med to inntørkede flaggermus (langøre og nord­isk) som ble vist fram. Flaggermusene fikk oppmerksomhet som selv ei filmstjerne ville ha missunnet. Alle elevene ønsket å fotogarfere flaggermusene med sitt eget mobiltelefonkamera. De siste reiste kl. 2245, etter en tur på 1,8 kilometer.

20080904-01w.jpg (216350 bytes) 20080904-03w.jpg (178779 bytes) 20080904-06w.jpg (201110 bytes)
20080904-09w.jpg (226149 bytes) 20080904-11w.jpg (229979 bytes) 20080904-13w.jpg (203974 bytes) 20080904-14w.jpg (219679 bytes)


Myrdammen (Rælingen), fredag 5. september
I forbindelse med Rælingen kommunes kulturuke var det satt opp flaggermustur til Myrdammen. Med sukses­sen de to foregående årene, ble det satt opp to kvelder med tur.
      Rundt 35 personer hadde møtt fram ved enden av vannet kl. 2100. Solnedgang var kl. 2008, så det var blitt nesten helt mørkt. Turledere var Leif Gjerde fra NIFF og Trine Lise Vinje fra kulturkontoret i Rælingen kom­mune.
        Før vi gikk ble gitt en generell innføring om flaggermus. En ubestemt musøre og ei nordisk flaggermus ble såvidt hørt. Litt senere ble ei nordisk flaggermus hørt såvidt idet den passerte. Kun de nærmeste fikk høre den. Det var relativt kaldt denne kvelden (mellom 5 og 10ºC), så aktiviteten var meget lav. Tilbake ved enden av vannet hentet turleder to mumifiserte flaggermus som han hadde i bilen. Dermed fikk i hvertfall alle muligheten til å se flaggermus på nært hold. Turen ble relativt kort.
                Turen ble avsluttet kl. 2215 etter 1 kilometers gåing.

20080905-02w.jpg (216198 bytes)


Myrdammen (Rælingen), lørdag 6. september
Hele 32 personer hadde møtt fram på parkeringsplassen kl. 2100. Solnedgang var kl. 2005, så det var blitt nesten helt mørkt. Turledere var Leif Gjerde fra NIFF.
      Vi gikk opp til enden av vannet der det ble gitt en generell innføring om flaggermus. Det var relativt kaldt denne kvelden (mellom 5 og 10ºC), så turleder fryktet meget lav aktivitet. Mange stopp ble gjort underveis for å lytte, elle svare på spørsmål som måtte dukke opp av deltagerne underveis. Vi gikk noe lengre enn turen igår, og oppdaget mange fine steder langs Myrdammen der det skulle være gode muligheter for å observere jaktende flaggermus. Dog var det helt stille. Det var først når vi sto på broen som går over til ei liten øy at det dukket opp ei vannflaggermus. Den valgte kun å vise seg en gang, så de fleste fikk hverken se eller høre den.
      Tilbake ved parkeringsplassen hentet turleder to mumifiserte flaggermus som han hadde i bilen. Dermed fikk i hvertfall alle muligheten til å se flaggermus på nært hold. Selv om det var tilnærmet ingen jaktende flaggermus ute denne kvelden, mente flere at det hadde vært en god tur.
      Turen ble avsluttet kl. 2225 etter 1,4 kilometers gåing.

20080906-01w.jpg (221733 bytes) 20080906-03w.jpg (223034 bytes) 20080906-06w.jpg (222267 bytes) 20080906-07w.jpg (210294 bytes)


Østensjøvannet (Oslo) med 6B fra Østensjø skole, torsdag 11. september
Kun 16 personer var samlet ved Østensjø skole kl. 2000. Dette inluderte 9 av klassens 24 elever. Det lave deltagerantallet skyldes nok at turleder denne gangen dessverre var sen med å sende ut informasjon til klasseforstander.
                Vi gikk fra skolen mot Tallberget. Planen var å gå rundt vannet, men med tallrike stopp på veien viste det seg at en slik tur ville ta for lang tid. Ved stopp under et gatelys nedenfor Ishallen snudde vi og gikk til nordøst-siden av vannet. Her hadde vi god utsikt over vannet og fikk se 2 vannflaggermus som stadig jaktet et stykke ute på vannet. Også ei nordisk flaggermus kunne høres en sjelden gang. Tilbake ved skolen hørte vi ei grønn løvgresshoppe svakt i det fjerne. Turleder hadde med to mumifiserte flaggermus som han hadde i bilen. Disse ble flittig fotografert med mobilkameraene. Turen var over kl. 2130 etter en 1,6 km lang tur.

20080911-03w.jpg (179724 bytes) 20080911-05w.jpg (229262 bytes) 20080911-06w.jpg (228243 bytes) 20080911-08w.jpg (218872 bytes) 20080911-09w.jpg (213856 bytes)
20080911-10w.jpg (227787 bytes) 20080911-11w.jpg (219536 bytes) 20080911-13w.jpg (206878 bytes)


Oppdatert 7. juli 2013