Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Referater år 2010

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2019


Fredag 28. mai 2010
Nattevandring med 4A fra Brånåsen skole (Akershus)

Klassen var allerede på Oksefjellet, da de skulle ha sommeravslutning med overnatting. Naturveileder Leif Gjerde dukket opp en halv time før turen skulle starte. Vi krysset Oksefjellet samlet til bueskytterbanen der turen startet kl. 2240, 29 minutter etter solnedgang. I alt var det 20 elever og 4 voksne med på turen, samt guiden.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Her ble rødstrupa hørt, samt rugde observert idet den fløy rett over tretoppene.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2318. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen under siste istid for 9.600 år siden hadde formet Oksefjellet, og så på skuringsstripene isen har etterlatt seg på berget vi satt på. Så gikk temaet over på nattsangere mens vi kunne høre en nattergal i bakgrunnen. En kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever, før vi utrustet oss med noen ultralydsdetektorer for å høre på flaggermusene. Turen gikk videre kl. 2338, men nå var 7 av barna falt fra. De var for trøtte og gikk tilbake til sine telt.
      Vi gikk ned til det gule huset som står alene mellom ridebanen og Kroksjøen. Turen gikk så videre gjennom skogen til der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden. Dette var turens siste stopp.
       Turen ble avsluttet 20 minutter over mid­natt. Til tross for relativt unge elever, hadde 13 av 20 elever fullført den 1 time og 40 minutter lange turen på 2,3 km.
       Både nordisk flaggermus og vannflaggermus ble observert, og en myrsanger ble hørt.

20100528-01w.jpg (232671 bytes) 20100528-02w.jpg (211161 bytes) 20100528-04w.jpg (230390 bytes) 20100528-05w.jpg (221247 bytes) 20100528-06w.jpg (224116 bytes)
20100528-07w.jpg (240805 bytes) 20100528-08w.jpg (203667 bytes) 20100528-10w.jpg (228111 bytes)


Mandag 1. juni 2010
Nattevandring med 6B fra Volla skole (Akershus)

Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 31 personer, hvorav 16 av 18 elever, 11 for­eldre, 2 søsken, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde. Selve turen tok til kl. 2250, kun 31 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Kun rødstrupa ble hørt.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2330. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen under siste istid for 9.600 år siden hadde formet Oksefjellet, og så på skuringsstripene isen har etterlatt seg på berget vi satt på. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. En kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever, før vi utrustet oss med noen ultralydsdetektorer for å høre på flaggermusene. Den første ble hørt kl. 2352. Dette var ved det gule huset som står alene mellom ridebanen og Kroksjøen. Her fikk vi se hele 3 nordisk flaggermus, og en ubestemt musøre lurte mellom trærne. Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. Ved en lysning dukket det opp ytterligere tre nordisk flaggermus. Lengre inne i skogen fikk vi høre på muligens en skjegg-/brandtflaggermus der den patruljerte rett over stien. Turens siste stopp var der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden. Her fløy det 1-2 nordisk flaggermus, men det var vannflaggermusene som fikk den største oppmerksomheten. Disse fløy rett over vannflaten. Enklest var det å se de 4-5 vannflaggermusene på nordsiden der de fløy i skinnet fra den lyse himmelen i nord. Dog var det også stor aktivitet over vannet på sørsiden. Her var det 3-4 vannflaggermus som sneiet vannflaten på jakt etter innsekter.
   
   Turen ble avsluttet 37 minutter over mid­natt. Resultatet ble 7-8 nordisk flaggermus, 2 ubestemte musører og 7-9 vann­flaggermus. Dessuten fikk vi høre to nattergal. Den 1,9 km lange turen varte i 1 time og 46 minutter.

20100601-32w.jpg (187955 bytes) 20100601-34w.jpg (195720 bytes) 20100601-36w.jpg (193995 bytes) 20100601-38w.jpg (220947 bytes) 20100601-39w.jpg (224734 bytes) 20100601-40w.jpg (178319 bytes)
20100601-43w.jpg (226402 bytes) 20100601-46w.jpg (194421 bytes) 20100601-48w.jpg (169333 bytes) 20100601-50w.jpg (242669 bytes) 20100601-51w.jpg (241633 bytes)


Tirsdag 8. juni 2010
Nattevandring med 5B fra Brånåsen skole (Akershus)

Det var mye nedbør denne dagen, og det ble diskutert om turen skulle avlyses denne kvelden. Forventningene var store og alle var forberedt på tur. Det ble derfor bestemt om å arrangere turen selv om muligheten for å se flaggermus var relativt små.
      Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte bilene ved bueskytterbanen. Selv om det ble anbefalt å fylle opp bilene, kjørte hele 18 biler samlet fra skolen! På turen deltok 50 personer, hvorav 25 av 26 elever, 20 foreldre, 3 søsken, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde. Selve turen tok til kl. 2253, 23 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. To rødstruper og en svarttrost ble hørt.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2325. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen under siste istid for 9.600 år siden hadde formet Oksefjellet, og så på skuringsstripene isen har etterlatt seg på berget vi satt på. Ei rugde fløy over mens vi satt og rastet. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Rasten ble avsluttet med en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er samt, hvor de lever.
      Etter den 19 minutter lange rasten utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer for å høre på flaggermusene. Det var ingen aktivitet ved det gule huset som står alene mellom ridebanen og Kroksjøen. Ingen nattsangere ble hørt heller. Det var først ved en lysning i skogen på østsiden av Oksefjellet at de første flaggermusene dukket opp. Her så vi 3 nordisk flaggermus som jaktet. Lengre inne i skogen fikk vi høre en ubestemt musøre. Det kunne være en skjegg-/brandt­flag­germus som fløy over stien, eller en vann­flag­ger­mus ved kroksjøen. Turens siste stopp var der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden. Her fløy det 1-2 vann­flaggermus og en nordisk flaggermus.
      Turen ble avsluttet 40 minutter over mid­natt. Til tross for mye regn ble resultatet overraskende bra. Hele 4 nordisk flaggermus, 1 ubestemte musører og 1-2 vann­­flaggermus. Dessuten fikk vi høre to nattergal. Den 2,4 km lange turen varte i 1 time og 56 minutter.

20100608-07w.jpg (218547 bytes) 20100608-08w.jpg (201550 bytes) 20100608-10w.jpg (232176 bytes) 20100608-12w.jpg (210339 bytes) 20100608-14w.jpg (231046 bytes)
20100608-17w.jpg (213671 bytes) 20100608-18w.jpg (226722 bytes) 20100608-19w.jpg (242588 bytes) 20100608-20w.jpg (234532 bytes) 20100608-21w.jpg (187277 bytes)


Onsdag 9. juni 2010
Nattevandring med 7A fra Hovinhøgda skole (Akershus)

Klassen hadde hatt en kveld med bowling i Skedsmohallen, så fremmøte var utenfor hallen kl. 2230. I alt deltok 39 personer, hvorav 24 av 24 elever, 13 foreldre, lærer og turlederen.
      Turleder Leif Gjerde dukket opp noen minutter forsinket. Turen startet kl. 2240, bare 8 minutter etter solnedgang.
      Første stopp var ved bueskytterbanen. Turen gikk så over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis
hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Kun rødstrupa ble hørt.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 20 minutters pause fra kl. 2325. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen under siste istid for 9.600 år siden hadde formet Oksefjellet, og så på skuringsstripene isen har etterlatt seg på berget vi satt på. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. En kort inn­føring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever. Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Det var ingen flaggermusaktivitet ved det gule huset som står alene mellom ridebanen og Kroksjøen. Normalt så flyr det 2-3 nordisk flaggermus her. Dog ble en myrsanger hørt fra andre siden av Stilla.
      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. Ved en lysning dukket det opp to nordisk flaggermus. Lengre inne i skogen fikk vi høre en ubestemt musøre. Om den fløy over stien, eller ble hørt fra kroksjøen som kun var 15-20 meter unna, vites ikke.
      Turens siste stopp var der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden. Aktiviteten var langt fra høy, men en nordisk flagermus ble hørt når vi kom. Etter en stund dukket det opp ei vannflaggermus som kom relativt nære tilskuerne. Årets første dvergflaggermus dukket også opp på nordsiden, men kun noen få fikk en glimt av denne.
       Turen ble avsluttet 30 minutter over mid­natt ved kroksjøen. Resultatet ble 4 nordisk flaggermus, 1 ubestemte musører, 1 vann­flaggermus og en dverg­flag­ger­mus. Dessuten fikk vi høre en myrsanger og en rødstrupe. Den 3 km lange turen varte i 1 time og 50 minutter.

20100609-01w.jpg (243895 bytes) 20100609-05w.jpg (231079 bytes) 20100609-06w.jpg (236434 bytes) 20100609-06w2.jpg (235711 bytes)
20100609-06w3.jpg (164850 bytes) 20100609-07w.jpg (212909 bytes) 20100609-08w.jpg (217288 bytes)


Lørdag 12. juni 2010
Juniorleir for Akershus 4H til Hvaltjern (Akershus)

4H hadde fylkesleir for aspiranter denne helga (fredag til søndag). Leiren var plassert til Hvaltjern i Fet. Det var derfor ønskelig å ha en flaggermustur, som egentlig skulle arrangeres på fredag kveld. Dog kom det mye regn kontinuerlig hele fredag, og det så ikke noe lysere utover kvelden. Derfor ble turen avlyst, og flyttet til lørdag kveld.
      Flaggermusturen var frivillig for leirdeltagerne, men 35 av 50 personer hadde alikevel møtt fram kl. 2228. Turen gikk fra skistadionen til området rundt Hvaltjern. Det var litt tidlig for flaggermusene, så vi snakket om dyrenes lyder og dens funksjon. Aftensangere ble hørt...
   
   Generelt er det størst mulighet for å finne flaggermus ved vann. Hvaltjern er normalt en god plass for vannflaggermus, og enkelte nordisk flaggermus kan dukke opp over gressplenen. Dog var det utrolig stille denne kvelden. Ei vannflaggermus dukket opp kl. 2345 ved kanalen nedenfor demningen, der skiløypa krysser vannet. Denne var ganske vanskelig å se da den fløy et lite stykke fra land. Allikevel fikk alle se den før vi fortsatte og lyttet flere steder langs kanalen. Ingen flere flaggermus ble registrert. Den lave aktiviteten kan skyldes alt regnet som har ”vasket bort” insektene, samtidig som det var litt kjølig.
      Vi var tilbake ved leiren 10 minutter over midnatt der vi avsluttet turen. De fleste var nå både slitne og trøtte fra en lang og aktiv dag på leiren.

20100612-02w.jpg (205075 bytes) 20100612-03w.jpg (248217 bytes) 20100612-05w.jpg (200906 bytes) 20100612-07w.jpg (200909 bytes)
20100612-08w.jpg (209722 bytes) 20100612-10w.jpg (213700 bytes) 20100612-11w.jpg (205396 bytes) 20100612-12w.jpg (227298 bytes)


Tirsdag 15. juni 2010
Nattevandring med 7B fra Brånås skole (Akershus)

Klassen kom direkte fra en overnattingstur de hadde på speiderhytta ved Leirsund. Frammøte var ved bueskytterbanen. I alt deltok minst 33 personer, hvorav minst 20 av ? elever, 10 foreldre, 1 søsken, lærer og turlederen.
      Naturveileder Leif Gjerde dukket opp noen minutter forsinket. Turen startet kl. 2256, bare 18 minutter etter solnedgang.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Av aftensangerne ble en svarttrost og 5 rødstruper hørt.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 18 minutters pause fra kl. 2328. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen under siste istid for 9.600 år siden hadde formet Oksefjellet, og så på skuringsstripene isen har etterlatt seg på berget vi satt på. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. En kort inn­føring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever.
      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Det var ingen flaggermusaktivitet ved det gule huset som står alene mellom ridebanen og Kroksjøen. Normalt så flyr det 2-3 nordisk flaggermus her. Dog ble en åkerriks hørt.
      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. Ved en lysning dukket det opp 1-2 nordisk flaggermus. Lengre inne i skogen registrerte vi flaggermus flere ganger. En skjegg/brandtflaggermus fløy rett over stien der vi gikk, og 2-3 dvergflaggermus ble observert.
      Kveldens siste stopp var der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden. Aktiviteten var langt fra høy, men en nordisk flagermus ble hørt. Ingen vannflaggermus var å oppdrive denne gangen, men er rørsanger og en sothøne ble registrert.
      Turen ble avsluttet 36 minutter over midnatt ved kroksjøen. Dette var en meget rolig klasse så de fikk oppleve mye. Resultatet ble 2-3 nordisk flaggermus, 1 skjegg-/brandtflaggermus, 2-3 dvergflaggermus, en åkerrikse, en rørsanger og en sothøne, samt noen nattsangere. Den 2,1 km lange turen varte i 1 time og 40 minutter.

20100615_32w.jpg (224131 bytes) 20100615_33w.jpg (195100 bytes) 20100615_35w.jpg (253487 bytes) 20100615_35w2.jpg (194856 bytes) 20100616-01w.jpg (203370 bytes)
20100616-02w.jpg (213600 bytes) 20100616-02w2.jpg (259446 bytes) 20100616-03w.jpg (159061 bytes) 20100616-03w2.jpg (233557 bytes)


Onsdag 16. juni 2010
Med Forskerfabrikken til Akerselva (Oslo)

Stiftelsen Forskerfabrikken arrangerte flaggermustur langs Akerselva denne kvelden. Hele 51 personer hadde møtt fram ved parkeringsplassen til Teknisk museum. Dette inkluderte også en journalist fra Nordre Aker Budstikke og en filmfotograf fra NRK som fulgte en gutt i forbindelse med et annet program.
      Turen tok til kl. 2237 ikke langs østsiden av Akerselva opp til der elva starter fra Maridalsvannet.
      Underveis ble det mange stopp. Tiden før det ble mørkt brukte vi til å snakke om nattaktive dyr. Siden det er mørkt om natta, vil dyrenes lyder være desto viktigere. Vi snakket derfor om lyder og ulyder, stereo og hvorfor vi har to øyne foran på hodet. Det ble nevnt hvorfor rugda har øynene på siden av hodet, og kan derfor se 360 grader rundt samt alt over seg uten å bevege hodet. Fuglenes sang, og dens funksjon som territoriesang, lokkelyd og varsellyd ble omtalt. Det var nok ikke dette alle kom for å høre på, men det var allikevel nyttig og fin informasjon å få før mørket senket seg over oss.
      Ved anleggsveien som krysser Akerselva ved den øverste demningen fant vi noen store steinblokker å sitte på. Her fikk vi innføring i hva flaggermus er. Dyr med hår og patter som kan fly ble konklusjonen. Blandt de 1000 artene flaggermus på jorda finnes det tre bloddrikkende vampyrer, noen drikker saft fra blomstene og flere spiser frukt.
      Flaggermusjakta startet kl. 2328 da vi begynte å bevege oss langs vestsiden av Akerselva. Nå var det de insektspisende flaggermusene vi skulle oppleve, og det varte ikke lenge før de første dukket opp der elva renner godt og skogen ligger tett. Selv om det her var relativt mørkt, fikk alle se flere aktive dverglaggermus som fløy rett foran oss over elva. De jaktet ivrig etter insekter, og flere tok seg en tur inn over stien og sneiet deltagerne.
      Lengre nedstrøms åpnet landskapet seg og vi kom til bunnen av en gressbakke. Her oppdaget en årvåken person ei padde som lå på elvebunnen. Her vasset turleder ut, uten å bry seg om at sko og bukse ble våt, og plukket opp padda slik at alle skulle få se den på nært hold. Det viste seg å være en fullvoksen hunn som fortsatt var full av egg.
      Når vi nærmet oss demningen, der en gangsti krysser elva, dukket det opp flere vannflaggermus. Hele 3-4 dyr fløy aktivt rett over vannflaten på jakt etter insekter. De nærmeste kun en halv meter fra land. Få meter unna, mellom noen større og eldre trær, fløy det 1-2 skjegg-/brandtflaggermus over stien. Også disse var meget nærgående og faktisk fløy mellom enkelte av oss som sto der. Rett på østsiden av elva dukket det opp 3-5 dvergflaggermus som jaktet i en liten lomme innimellom buskene inntil stien. Disse fløy hyppig ut over stien, og enkelte av turdeltagerne følte behovet for å dukke for ikke å bli truffet.
      Turen ble avsluttet 24 minutter over midnatt etter at vi hadde gått 2 kilometer. Hele fire av norges 13 arter ble observert. Resultatet ble mange vannflaggermus, 7-9 dvergflaggermus, 2 nordisk flaggermus og 2-3 skjegg-/brandtflaggermus, men det kunne ha vært mange fler da vi etterhvert mistet oversikten i virvaret av alle flaggermusene ved demningen. Som bonus fikk vi også se/høre rødstrtuper, svarttrost, stokkender og ei padde.

20100616-04w.jpg (258302 bytes) 20100616-07w.jpg (231127 bytes) 20100616-08w.jpg (220298 bytes) 
20100617-01w.jpg (185699 bytes) 20100617-04w.jpg (205580 bytes) 20100617-05w.jpg (240619 bytes) 20100617-06w.jpg (233202 bytes) 20100617-08w.jpg (211029 bytes)


Torsdag 17. juni 2010
Nattevandring med 6A fra Brånås skole (Akershus)

20100617-10w.jpg (203956 bytes) 20100617-12w.jpg (209351 bytes) 20100617-13w.jpg (244412 bytes) 20100617-14w.jpg (228234 bytes)


Oppdatert 7. juli 2013


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011