Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Referater år 2011

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2019


Lørdag 3. september 2011
Nattevandring langs Akerselva (Oslo)
Stiftelsen Forskerfabrikken arrangerte flaggermustur langs Akerselva denne kvelden. Hele 21 personer hadde møtt fram ved parkerings­plassen til Teknisk museum. Dette inkluderte 9 voksne og 10 barn, i tillegg til arrangør og turleder.
      Turen tok til noen minutter etter kl. 2100. Da var det allerede mørkt så mulighetene for å se flaggermus var tilstede fra første minutt. Dog slapp ikke folk løs på turen før turleder hadde forklart litt om flaggermus og hvordan disse lever rundt om i verden, inklusiv våre 13 norske insektetende arter.
      Vi gikk oppstrøms langs Akerselva, parallelt med museet, før vi krysset demningen. Det har de siste dagen regnet utrolig mye, så elva var full av vann. Dette førte til mye støy den første delen av turen, selv om vi fikk høre en dvergflaggermus med sine paringslyder. Vi gikk derfor litt lengre oppstrøms der elva vier seg ut, nedenfor den stor gress-skråningen.
      Her var det stor aktivitet med mange vannflaggermus som fløy flittig og ivrig rett over vannflaten på jakt etter insekter. Her var det rundt 7 dyr som brukte hele elvas bredde, og de dukket også opp rett foran føttene våre.
      Hundre meter lengre opp, der elva starter å vie seg ut, fant vi ytterligere 5 vannflaggermus. Fordi det var mye vann i elva, var stien på vestsiden oversvømmet herfra og videre oppstrøms. Vi bestemte oss derfor for å bli her å nyte aktiviteten av alle dyrene som fløy over vannet. Når vi stod der, dukket det plutselig opp ei dvergflaggermus som fløy rett over hodene våre, bare 1-3 meter høyere opp.
      På tilbaketuren var det lite aktivitet rundt selve broen, men 1-2 skjegg- eller brandtflaggermus fløy over stien på østsiden. Det ble også sett 2-3 musøre idet de fløy langs vannkanten på den andre siden, nedstrøms fossen.
      Turen ble avsluttet ved parkeringsplassen kl. 2226. Totalt sett var det en ganske god tur med mange flag­ger­mus. Minst 12 vannflaggermus (vannmusøre), 2-3 musører, 1-2 skjegg-/brandtflaggermus (skjegg- eller skog­musøre, og 2 dvergflaggermus (pygmèpipistrell). (Våre norske arter har fått nye navn. De nye navnene er oppført i parantes)

Fredag 27. mai 2011
Nattevandring langs Akerselva (Oslo)
Stiftelsen Forskerfabrikken arrangerte flaggermustur langs Akerselva denne kvelden. Hele 51 personer hadde møtt fram ved parkeringsplassen til Teknisk museum.
      Turen tok til kl. 2203, bare sju minutter før solnedgang. Vi gikk oppstrøms langs Akerselva, parallelt med museet, før vi krysset demningen og gikk opp til den asfalterte vegen på vestsiden av dalen. Den første flaggermusa dukket opp litt for tidlig. Et dyr bak oss før vi forlot Akerselva kl. 2229.
      Underveis ble det mange stopp. Tiden før det ble mørkt brukte vi til å snakke om nattaktive dyr. Siden det er mørkt om natta, vil dyrenes lyder være desto viktigere. Vi snakket derfor om lyder og ulyder, stereo og hvorfor vi har to øyne foran på hodet. Det ble nevnt hvorfor rugda har øynene på siden av hodet, og kan derfor se 360 grader rundt samt alt over seg uten å bevege hodet. Fuglenes sang, og dens funksjon som territoriesang, lokkelyd og varsellyd ble omtalt. Det var nok ikke dette alle kom for å høre på, men det var allikevel nyttig og fin informasjon å få før mørket senket seg over oss.
      Vi satt oss ned på den asfalterte anleggsveien. Her fikk vi innføring i hva flaggermus er. Dyr med hår og patter som kan fly ble konklusjonen. Blandt de 1000 artene flaggermus på jorda finnes det tre bloddrikkende vampyrer, noen drikker saft fra blomstene og flere spiser frukt.
      På den asfalterte vegen tok vi en ”pause” for å gi en innføring i hva flaggermus er. Vi slo oss derfor ned på asfalten. Konklusjonen ble at flaggermus er dyr med hår og patter som kan fly. Blandt de 1000 artene flaggermus på jorda finnes det tre bloddrikkende vampyrer, noen drikker saft fra blomstene og flere spiser frukt.
      Etter nesten en halv time sittende på asfalten kunne ikke deltagerne vente lenger. Vi gikk derfor videre for å søke etter flaggermus flyvende flaggermus ved hjelp av våre ultralydsdetektorer. En dvergflaggermus dukket opp over den asfalterte vegen, før vi ankom Akerselv der den renner ut av Maridalsvannet. Vi gikk langs stien på elvas vestside, men ingen flaggermus ble funnet.
      Vi stanset der elva vier seg ut i en os, og en gresslette skrånet ned til vannkanten. Her ble 2-3 vannflaggermus observert idet de jaktet rett over vannflaten. I tillegg var det også en dvergflaggermus her.
      Lengre nede, på demningen vi hadde krysset på begynnelsen av turen, dukket det opp ytterligere 5-7 vannflaggermus som vi fikk se tydelig med turleders lommelykt. Disse fløy inntil på oversiden av demningen.
      Tilbake på østsiden av elva, parallelt med museet, var det relativt liten aktivitet inntil vi oppdaget 2 vannflaggermus jaktende over den sterke strømmen i Akerselva.
      Turen ble avsluttet 8 over midnatt. Kun to av Norges 13 arter ble observert. Resultatet ble 2 dvergflaggermus og 9-12 vannflaggermus.


Mandag 30. mai 2011
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 6C fra Brånåsen skole
Klassen var allerede på Oksefjellet, da de skulle ha sommeravslutning med overnatting. Naturveileder Leif Gjerde dukket opp en halv time før turen skulle starte. Kl. 2202 gikk vi samlet på grusveien til klubbhuset til Minerva, 13 minutter før solnedgang. I alt deltok 43 personer, hvorav 22 elever, 1 søsken og 19 voksne, samt guiden.
      Herfra krysset vi Oksefjellet. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Flere rødstruper ble hørt, men de andre aftensangerne var tause denne kvelden.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2235
. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen under siste istid for 9.600 år siden hadde formet Oksefjellet, og så på skuringsstripene isen har etterlatt seg på berget vi satt på. Så gikk temaet over på nattsangere mens vi kunne høre en nattergal i bakgrunnen. En kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever, før vi utrustet oss med noen ultralydsdetektorer for å høre på flaggermusene.
      Vi gikk ned til det gule huset som står alene mellom ridebanen og Kroksjøen. Her ble en nordisk flaggermus observert. Inne i skogen var det en lysning hvor ytterligere 3 nordisk flaggermus dukket opp jaktende. Langs stien ble nok 2 nordisk flaggermus hørt før vi krysset Stilla ved å gå på grusvegen over til Fet-siden. Dette var turens siste stopp, og her var aktiviteten stor. En nordisk flaggermus, 1 dvergflaggermus og 4-6 vannflaggermus dukket opp en rekke ganger.
       Turen ble avsluttet 17 minutter før midnatt. 1 time og 39 minutter lange turen på litt over 2,5 km.
       Kveldens resultat ble 7 nordisk flaggermus, 1 dvergflaggermus og 4-6 vannflaggermus. Av nattsangere  hørte vi en nattergal og en busksanger.


Tirsdag 31. mai 2011
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 6A Hovinhøgda skole
Klassen møtte opp mannsterke på Hovingøgda skole. Her kjørte vi i felleskap til bueskytterbanen ved Lillestrøm hvor vi parkerte bilene. I alt deltok 48 personer, hvorav 23 elever, 18 foreldre, 5 søsken, klasseforstander og turlederen.
      Her ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus er vårt hovedverktøy i å oppleve dyrene. Turen startet kl. 2215, bare 2 minutter før solnedgang.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 25 minutters pause fra kl. 2245. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen under siste istid for 9.600 år siden hadde formet Oksefjellet, og så på skuringsstripene isen har etterlatt seg på berget vi satt på. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. En kort inn­føring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever.
      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Første flaggermus (nordisk) dukket opp kl. 2326. Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet.
      Kveldens siste stopp var der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden. Her fantes det både nordisk og vannflaggermus.
      Turen ble avsluttet 5 minutter over midnatt ved kroksjøen. Resultatet ble nordisk flaggermus, vannflaggermus og en busksanger. Den rundt 2 km lange turen varte i 1 time og 50 minutter, men de siste dro 20 minutter over midnatt.
Mandag 6. juni 2011
Nattevandring langs Leira ved Kløfta (Akershus) med 8. klasse fra Vesong ungdomskole
Frammøte var kl. 2200 ved Leira (Gjerdrumsbrua), vest for Kløfta. Turen var obligatorisk for elevene, og de hadde fått avspassering for neste skoledag. I alt møtte 20 personer, hvorav 16 elever, 2 voksne, naturfaglærer Odd Rygh og naturveileder Leif Gjerde.
      Selve turen tok til kl. 2217, eller 11 minutter før solnedgang. Vi gikk på en sti langs Leira. Vi hadde flere stopp underveis både langs Leira og inne i skogen. Første flaggermus dukket opp kl. 2253. Dette var en nordisk flaggermus nede ved elva. Turlederen fortalte om hvordan å oppleve dyreliv om natta, som gjøres enklest gjennom deres lyder. Det ble det fortalt om fuglesang og sangens forskjellige funksjoner. Hva aftensangere og nattsangere er.
      Turen gikk så opp til en beitedam hvor det tidligere er observert flere flaggermus jaktende etter insekter. Etter litt venting dukket to nordisk flaggermus opp over dammen på jakt etter insekter. Vi forlot dammen kl. 2343. Deretter gikk turen tilbake i motsatt rekkefølge.
      Ved siste stopp ble 1 musøre observert flyvende over vannet. Den ble ikke sett lenge nok til å bekrefte om dette var en vannflaggermus. I tillegg ble det her sett og hørt en nordisk flaggermus flyvende over land.
      Ellers på turen ble det registrert strandsnipe, rødvingetrost, måltrost og rugde. Vi var tilbake ved bilene kl. 2413. Da hadde vi gått rundt 2 kilometer.Tirsdag 7. juni 2011
Nattevandring langs Leira ved Kløfta (Akershus) med 8. klasse fra Vesong ungdomskole
Frammøte var kl. 2200 ved Leira (Gjerdrumsbrua), vest for Kløfta. Turen var obligatorisk for elevene, og de hadde fått avspassering for neste skoledag. I alt møtte rundt 50 personer, hvorav 44 elever, 4 voksne, naturfaglærer Odd Rygh og naturveileder Leif Gjerde.
      Selve turen tok til kl. 2205, eller rundt 20 minutter før sol­nedgang. Vi gikk på en sti langs Leira. Vi hadde flere stopp underveis både langs Leira og inne i skogen. Turlederen fortalte om hvordan å oppleve dyreliv om natta, som gjøres enklest gjennom deres lyder. Det ble det fortalt om fuglesang og sangens forskjellige funksjoner. Hva aftensangere og nattsangere er.
      Det ble observert rugde 2-3 ganger under turen, men ellers var det relativt liten aktivitet. Liten aktivitet var det også ved beitedammen på toppen av bakken. Her pleier det å dukke opp flaggermus, men denne kvelden så vi ingen tegn til dyrene. Deretter gikk turen tilbake i motsatt rekkefølge.
      Flaggermusene dukket opp ved siste stopp fire minutter over midnatt. Her ble en vannflaggermus observert 4-5 ganger idet den fløy rett over vannflaten på søken etter insekter. En meget hyggelig overraskelse var da en nordisk flaggermus dukket opp og fløy rett over hodene våre bare 2-3 meter høyere opp. På det nærmeste var den kun en halv meter over hodet til en av elevene.
      Vi var tilbake ved bilene noe forsinket kl. 2426. Da hadde vi gått rundt 2 kilometerOnsdag 8. juni 2011
Nattevandring langs Leira ved Kløfta (Akershus) med 8. klasse fra Vesong ungdomskole
Frammøte var kl. 2200 ved Leira (Gjerdrumsbrua), vest for Kløfta. Turen var obligatorisk for elevene, og de hadde fått avspassering for neste skoledag. I alt møtte rundt 51 personer, hvorav 38 elever, 9 voksne, naturfaglærer Odd Rygh og naturveileder Leif Gjerde.
      Selve turen tok til kl. 2206, eller rundt 20 minutter før solnedgang. Vi gikk på en sti langs Leira. Vi hadde flere stopp underveis både langs Leira og inne i skogen. Turlederen fortalte om hvordan å oppleve dyreliv om natta, som gjøres enklest gjennom deres lyder. Det ble det fortalt om fuglesang og sangens forskjellige funksjoner. Hva aftensangere og nattsangere er.
      Det ble observert en rugde, en strandsnipe, måltrost, rødvingetrost og rødstrupe. Liten aktivitet var det også ved beitedammen på toppen av bakken. Her pleier det å dukke opp flaggermus, men denne kvelden så vi ingen tegn til dyrene. Deretter gikk turen tilbake i motsatt rekkefølge.
      Den første (og eneste) flaggermusa dukket opp nesten på slutten av turen, bare to minutter før midnatt. Dette var en ubestemt musøre nede ved elva.
       Vi var tilbake ved bilene noe over midnatt. Da hadde vi gått rundt 2 kilometer.

Torsdag 9. juni 2011
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 7C Vigernes skole

Klassen hadde avslutning med grilling ved Sørum fritidsgård. Turlederen dukket opp en halv time før turstart. Dessverre hadde han med dårlige nyheter. En meget kraftig og intens nedbørsfront var på vei inn fra sør over Øyeren (observert på Meteorologis Institutt sin nedbørsradar som oppdateres hver 15. minutt). Den ville vare en minst 2-3 timer. Dette ble vi også vitne til, for før forldrene hadde pakket ferdig etter grillingen kom regnet pøsende. Vi bestemte derfor å avlyse turen.


Tirsdag 14. juni 2011
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 5B Åsenhagen skole
Oppmøte var på skole kl. 2200. Her kjørte vi i felleskap til bue­skyt­ter­banen ved Lillestrøm hvor vi parkerte bilene. I alt deltok 38 personer, hvorav 14 av ? elever, 16 foreldre, 6 søsken, lærer og turlederen.
      Her ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus er vårt hovedverktøy i å oppleve dyrene. Turen startet kl. 2228, bare ? minutter etter solnedgang.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte etter aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Dog var det liten aktivitet av aftensangere. Trolig var det for sent i sesongen.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 33 minutters pause fra kl. 2304. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen under siste istid for 9.600 år siden hadde formet Oksefjellet, og så på skuringsstripene isen har etterlatt seg på berget vi satt på. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever.
      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene.
Ved det gule huset så vi på alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene. Bak det gule huset pleier flere flaggermus å dukke opp, men denne kvelden var alt helt stille.
      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. Ved en lysning i skogen dukket det opp en enkelt nordisk flaggermus. Kveldens siste stopp var der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden. Aktiviteten var langt fra høy, men en og annen vannflaggermus dukket opp.
      Turen ble avsluttet 26 minutter over midnatt ved kroksjøen. Den rundt 2 km lange turen varte i 1 time og 58 minutter.Onsdag 15. juni 2011
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 6C Åsenhagen skole
Klassen møtte opp på skolen der vi hadde felles avreise med bil kl. 2240. Vi parkerte ved bueskytterbanen ved Lillestrøm. I alt deltok 36 personer, hvorav 16 elever, 16 foreldre, 2 søsken, lærer og turlederen.
      Her ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus er vårt hovedverktøy i å oppleve dyrene. Turen startet kl. 2254, bare ? minutter etter solnedgang.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte på aften­sangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Av aftensangerne ble kun en rødstruper hørt.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 30 minutters pause fra kl. 2325. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen under siste istid for 9.600 år siden hadde formet Oksefjellet, og så på skuringsstripene isen har etterlatt seg på berget vi satt på. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever.
      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Ved det gule huset så vi på alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene. Her ble også kveldens første flaggermus sett to minutter over midnatt. Det var to nordisk flaggermus som jaktet på baksiden av huset.
      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. Ved en lysning i skogen dukket det opp 3 nordisk flaggermus. Kveldens siste stopp var der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden. Her fløy en og annen vannflaggermus.
       Turen ble avsluttet 50 minutter over midnatt ved bilene. Turen fungerte også som en klasseavslutning for skoleåret. Resultatet ble 5 nordisk flaggermus og 1-2 vannflaggermus i tillegg til en rødstrupe. Den ca. 2 km lange turen varte i 1 time og 56 minutter.Lørdag 18. juni 2011
Nattevandring langs Akerselva (Oslo)
Stiftelsen Forskerfabrikken arrangerte flaggermustur langs Akerselva denne kvelden som en avslutning for skoleårets aktiviteter. I alt hadde 22 personer funnet fram til parkeringsplassen til Teknisk museum. Dette inkluderte 17 voksne og 4 barn, i tillegg til turleder Leif Gjerde.
      Turen tok til kl. 2238, kun fire minutter før solnedgang. Vi gikk oppstrøms langs Akerselva, parallelt med museet, før vi krysset demningen og gikk opp til den asfalterte vegen på vestsiden av dalen.
      Det var nå skumring, så muligheten for å høre aftensangere skulle teoretisk være tilstede. Dog hørte vi ingen syngende aftensangere, trolig fordi hekkesesongen var over og det andre kullet til trostene og rødstrupa nå hadde forlatt reiret.
      Underveis ble det mange stopp. Tiden før det ble mørkt brukte vi til å snakke om nattaktive dyr. Siden det er mørkt om natta, vil dyrenes lyder være desto viktigere. Vi snakket derfor om lyder og ulyder, stereo og hvorfor vi har to øyne foran på hodet. Det ble nevnt hvorfor rugda har øynene på siden av hodet, og kan derfor se 360 grader rundt samt alt over seg uten å bevege hodet. Fuglenes sang, og dens funksjon som territoriesang, lokkelyd og varsellyd ble omtalt. Det var nok ikke dette alle kom for å høre på, men det var allikevel nyttig og fin informasjon å få før mørket senket seg over oss.
      Den første flaggermusa dukket opp litt for tidlig. Et dyr fløy over den asfalterte vegen alleredekl. 2304. Turlederen besluttet derfor å ta en ”pause” for å gi en innføring i hva flaggermus er. Vi slo oss derfor ned på vegen, hvor de fleste fortsatt var uviten om at flaggermusene hadde begynt å fly forbi oss over veien. Konklusjonen ble at flaggermus er dyr med hår og patter som kan fly. Blandt de 1000 artene flaggermus på jorda finnes det tre bloddrikkende vampyrer, noen drikker saft fra blomstene og flere spiser frukt.
      Etter 26 minutter sittende på asfalten kunne ikke deltagerne vente lenger. Flaggermusene hadde fristet oss flere ganger der de fløy forbi oss i lav høyde. Disse viste seg å være nordisk flaggermus og dvergflaggermus. Det var ikke mange metrene før vi ankom Akerselv der den renner ut av Maridalsvannet.
      Rett nedenfor broen ved utløpet dukket det opp flere dyr. Spennende var det når vi skulle gå på den steinete stien langs elva på vestsiden. Der terrassene i elvebunnen slutter, begynner stien å gå som en tunell i den tette tre- og buskvegetasjonen langs elva. Før vi rakk å begynne på denne mørke stien viste det seg at flaggermus fløy inn og ut av ”tunellåpningen”. Dette var 1-2 skjegg-/brandtflaggermus som jaktet insekter. De brydde seg lite om turdeltagerne da de stadig var ½ til 1 meter fra oss hver gang de snudde og fløy tilbake inn i ”tunellen”. Inne på den mørke stien hadde vi gode muligheter til å følge med aktiviteten over elve­stryket. Det var dog lite aktivitet her, knapt en flaggermus. Vi spekulerte derfor i om klorutslippet til Oslo vannverk hadde fjernet all maten som vannflaggermusene er avhengig av. Dog holdt den over stien holdt fortsatt stand.
      Ute av tunellen og den mørke stien åpnet landskapet seg igjen. Elva gikk over til en bred elveos, og en gresslette skrånet ned til vannkanten. Her ble 2-3 vannflaggermus oppdaget idet de jaktet rett over vannflaten.
      Lengre nede, på demningen vi hadde krysset på begynnelsen av turen, dukket det opp ytterligere 2-3 vannflaggermus som vi fikk se tydelig med turleders lommelykt. Disse fløy inntil på oversiden av demningen. Tilbake på østsiden av elva, parallelt med museet, dukket 1-2 dverglaggermus opp. Overraskelsen ble når vi oppdaget full av aktivitet over strømmen der 5-6 vannflaggermus jaktet ivrig.
      Turen ble avsluttet 30 over midnatt. Hele fire av Norges 13 arter ble observert. Resultatet ble 2-3 nordisk flaggermus, 3-4 dvergflaggermus, 2-3 skjegg-/brandtflaggermus og 11-14 vannflaggermus. I tillegg ble også varsellyder til svarttrost og gråtrost hørt. Totalt sett en av de bedre turene jeg har hatt langs Akerselva.


Oppdatert 7. juli 2013


web counter

besøkende siden 3. juli 2011