Referater fra flaggermusturer
år 2015


2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2019
――――――――――――――――――――――――――――――――
Vigernes skole (6A, 6B, 6C) - Volla skole (6A, 6B, 6C) - Kurland Framlag - Vesong vgsLegg merke til at de nordiske flaggermusartene fikk nye navn i 2011. Navnene vil derfor ikke
stemme med lærebøkene. Mer informasjon om de nye navnene kan leses
her.

 

 

Vises siden uten frames? Klikk her

 


Fredag 29. mai 2015
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med Kurland Framlagskole

Oppmøte var på parkeringsplassen nedenfor klubbhuset til idrettslaget Minerva kl. 2130. I alt deltok 13 personer, hvorav 6 barn og 6 voksne samt turleder Leif Gjerde.                                                     

      Turen startet kl. 2146, kun ? minutter etter solnedgang. Det var relativt lyst da vi begynte. Først ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus. Ørene er derfor vårt hovedverktøy for å oppleve dyrene.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte etter aften­sangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Det var mye aktivitet nå i skumringen. Ringdue, kråker og ei måke ble hørt før de forsvant til sin overnattingsplass. Ellers var det mange aftensangere, og både rødvingetrost og svarttrost ble hørt flere ganger. Men særlig var aktiviteten stor med rødstruper. Minst 8 syngende hanner ble registrert i buskaset fordelt under første del av turen. Aftensangerne hadde sansynligvis startet med sitt andre årskull, og dette var årsaken til den store aktiviteten.

      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 21 minutters pause fra kl. 2245. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen, under siste istid for 9.600 år siden, hadde formet Oksefjellet. Spor etter skuringsstripene isen har etterlatt seg, kunne ses på berget der vi satt. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever. Vampyrer, nektarspisende flaggermus og fruktspisende flaggermus var noen. En rugde kunne ses idet den fløy forbi rett over tretoppene.
      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. I skogen kunne vi såvidt høre en nordserotine en meget kort stund. Ved det gule huset nede på sletta var det stille, men vi kunne se alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene. Ingen jaktende flaggermus eller syngende nattsangere å registrere i noen retning. Dette var uvanlig, da det alltid pleier å være en god plass for både fugler og fisk, eh flaggermus. Det var relativt kaldt denne kvelden, med mye vind. Dette kan være noe av årsaken.
      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. Ved en lysning i skogen dukket det opp 4 nordserotiner som fløy relativt høyt mellom grantrærne. Inne i skogen fikk vi øye på nordserotiner et par ganger til.

      Kveldens siste stopp var der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden. Dette er normalt en god plass for å se vann­musøre der de flyr rett over vannflaten, og dette ble også denne gang turens høydepunkt. Høy aktivitet over Nord-Stilla (nordsiden av vegen) kunne registreres idet 5-8 vannmusører jaktet ivrig rett over vannflaten, kun få meter fra våre bein. Også en nordserotine ble observert i samme området flyvende noe høyere opp.

                 Turen ble avsluttet 8 minutter over midnatt. Kjeller meteorologiske stasjon målte ved midnatt 7,6 grader og lett bris (2,3 m/s) fra sørøst. Den rundt 1,9 km lange turen varte i 2 timer og 8 minutter. Resultatet ble 1 kråke, 1 måke, 1 rugde, 1 rødvingetrost, 2 svarttrost, 8 rødtstruper, 8 nordserotiner, 2-3 pygmépipistrell og 5-8 vannmusører.

Bildegalleri kommer snart

 

 

Nattevandring ved Oksefjellet2015. Foto: Leif Gjerde.


Mandag 8. juni 2015
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 6B Volla skole

Oppmøte var på skolen kl. 2230. Alle syklet i fellesskap fra skolen til bueskytterbanen ved Lillestrøm. I alt deltok 31 personer, hvorav 19 av 20 elever, 10 foreldre, en søsken, og turleder Leif Gjerde. Klasseforstander deltok ikke.

      Vi startet turen kl. 2250, 20 minutter etter solnedgang. Først ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus. Ørene er derfor vårt hovedverktøy for å oppleve dyrene.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte etter aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Av aftensangere var det stor aktivitet med rødstrupene.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 24 minutters pause fra kl. 2326. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen, under siste istid for 9.600 år siden, hadde formet Oksefjellet. Spor etter skuringsstripene isen har etterlatt seg, kunne ses på berget der vi satt. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever. Vampyrer, nektarspisende flaggermus og fruktspisende flaggermus var noen.

      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Første dyrene dukket opp på lysningen ved klatrestativet bak der vi hadde sittet en kort stund en halv time siden. Her hadde vi 2 nordserotiner som ivrig søkte, og fanget insekter. Lengre bort langs stien dukket det ytterligere en opp, og Leif snakket om russiske astronauter som planlegger å reise til til sola om natta. I skogkanten, ved det gule huset fikk vi oppleve en nordserotine og en pipstrell. Ved det gule huset så vi på alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene. Herfra kunne vi høre kveldens nattsangere. Ei ivrig vannrikse og en myrsanger rett på andre siden av kroksjøen. Bak det gule huset fikk vi oppleve en nordserotine, men den var ikke så ivrig så turen gikk videre.
      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. En lysning hadde to nordserotiner som fløy høyt mellom grantrærne. Ellers hadde vi en ubestemt musøre og nordserotine på stien før vi krysset bueskytterbanen mellom alle blinkene.

                På grusvegen som krysser kroksjøen fløy en pipistrell flere ganger rett over hodene våre. Kveldens siste stopp var der denne grusveien åpner opp og vi kan se kroksjøen og vannkanten på begge sider. Vi var kommet såvidt på Fet-siden. Vi fikk se 4-6 vannmusører der den fløy lavt over Nord-Stilla, samt en pipistrell og nordserotine. Vannmusørene kom ganske nære, kun en halv meter unna. Overrasket ble noen når en av disse fløy inn i røret som de stod på. Også ei sothøne ble hørt her.
                 Turen ble avsluttet 40 minutter over midnatt nede ved kroksjøen. Det var opphold under turen. Ved Kjeller ble det kl. 0100 målt 6,7 grader og lett bris fra vest. Den rundt 2 km lange turen varte i 1 time og 50 minutter. Resultatet ble 8-10 rødstruper, 1 rugde, 1 vannrikse, 1 myrsanger, 1 sothøne, 8 nordserotiner, 3 pygmépipistrell, 4-6 vannmusøre og 1 ubestemt mus­øre (muligens skjegg- eller skogmusøre).


 

 


 


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Tirsdag 9. juni 2015
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 6C Vigernes skole

Oppmøte var på skolen kl. 2230. Alle syklet i fellesskap fra skolen til bueskytterbanen ved Lillestrøm. I alt deltok 39 personer, hvorav 16 av ? elever, 11 foreldre, klasseforstander Signe R. Grønli , gjest Knut Åge Storstad og turleder Leif Gjerde.

      Vi startet turen kl. 2252, 21 minutter etter solnedgang. Først ga naturveileder Leif Gjerde en intro­duk­sjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus. Ørene er derfor vårt hoved­verktøy for å oppleve dyrene.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte etter aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Av aftensangere var det stor aktivitet med rødstrupene.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 23 minutters pause fra kl. 2329. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen, under siste istid for 9.600 år siden, hadde formet Oksefjellet. Spor etter skuringsstripene isen har etterlatt seg, kunne ses på berget der vi satt. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever. Vampyrer, nektarspisende flaggermus og fruktspisende flaggermus var noen.

      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Første dyrene dukket opp ovenfor lysningen ved klatrestativet bak der vi hadde sittet en kort stund en halv time siden. Her hadde vi 1 nordserotine som ivrig søkte, og fanget insekter. Lengre bort langs stien dukket det ytterligere en opp, og Leif snakket om russiske astronauter som planlegger å reise til til sola om natta. Ved det gule huset så vi på alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene. Bak det gule huset fikk vi oppleve en nordserotine, men den var ikke så ivrig så turen gikk videre.
      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. En lysning hadde 3-5 nordserotiner som fløy høyt mellom grantrærne. Ellers hadde vi 1-2 nordserotiner på stien før vi krysset bueskytterbanen mellom alle blinkene. Der var det også ei flaggermus (nordserotine) som fløy rundt.

                Kveldens siste stopp var der denne grusveien åpner opp og vi kan se kroksjøen og vannkanten på begge sider. Vi var kommet såvidt på Fet-siden. Vi fikk se 5-8 vannmusører der den fløy lavt over Nord-Stilla, samt en pipistrell og nordserotine. Vannmusørene kom ganske nære, kun en halv meter unna.
                 Turen ble avsluttet 50 minutter over midnatt nede ved kroksjøen. Det var opphold under turen. Den rundt 2 km lange turen varte i 1 time og 58 minutter. Resultatet ble 2 tårnseilere, 1 gråtrost, 10-12 nordserotiner, 1 pygmépipistrell, 5-8 vannmusøre, 1 grå skimmelflaggermus og 1 brunaftenseiler. De to siste ble oppdaget på opptakene som ble gjort under turen.
 

 


 


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Onsdag 10. juni 2015
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 6A Vigernes skole

Oppmøte var på skolen kl. 2230. Alle syklet i fellesskap fra skolen til bueskytterbanen ved Lillestrøm. I alt deltok 41 personer, hvorav 19 av 20 elever, 18 foreldre, 2 søsken, klasseforstander Torgunn V. Hektner og turleder Leif Gjerde.

      Vi startet turen kl. 2245, 12 minutter etter solnedgang. Først ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus. Ørene er derfor vårt hovedverktøy for å oppleve dyrene.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte etter aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Av aftensangere var det stor aktivitet med rødstrupene.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 24 minutters pause fra kl. 2326. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen, under siste istid for 9.600 år siden, hadde formet Oksefjellet. Spor etter skuringsstripene isen har etterlatt seg, kunne ses på berget der vi satt. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever. Vampyrer, nektarspisende flaggermus og fruktspisende flaggermus var noen.

      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Første dyrene dukket opp på lysningen ved klatrestativet bak der vi hadde sittet en en halv time siden. Her hadde vi 2 nordserotiner som ivrig søkte, og fanget insekter. Lengre bort langs stien snakket Leif om russiske astronauter som planlegger å reise til til sola om natta. Ved det gule huset så vi på alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene. Herfra kunne vi høre kveldens nattsangere. Ei ivrig vannrikse sang rett på andre siden av kroksjøen. En myrsanger ble også hørt i nærheten.

      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. En lysning hadde 3-5 nordserotiner som fløy høyt mellom grantrærne. Ellers hadde vi en 2 nordserotine på stien før vi krysset bueskytterbanen mellom alle blinkene. Ei padde forsøkte også å krysse grusvegen, rett før bommen.

                Kveldens siste stopp var der denne grusveien åpner opp og vi kan se kroksjøen og vannkanten på begge sider. Vi var kommet såvidt på Fet-siden. Vi fikk se 3-4 vannmusører der den fløy lavt over Nord-Stilla, samt en pipistrell og en nordserotine. Vannmusørene kom ganske nære, kun en halv meter unna.
                 Turen ble avsluttet 43 minutter over midnatt nede ved kroksjøen. Det var opphold under turen. Ved Kjeller ble det kl. 2400 målt 13,4 grader og flau vind fra sørvest. Den rundt 2 km lange turen varte i 1 time og 58 minutter. Resultatet ble flere tårnseilere, 2 rødstruper, 1 gråstrost, 1 varslende rødvingetrost, 1 vannrikse, 1 myrsanger, 9-11 nordserotiner, 1 pygmépipistrell, og 3-4 vannmusøre.


 

 


 


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Torsdag 11. juni 2015
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 6B Vigernes skole

Oppmøte var på skolen kl. 2230. Alle syklet i fellesskap fra skolen til bueskytterbanen ved Lillestrøm. I alt deltok 26 personer, hvorav 13 av 23 elever, 9 foreldre, 2 søsken, klasseforstander ? og turleder Leif Gjerde.

      Vi startet turen kl. 2249, 15 minutter etter solnedgang. Først ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus. Ørene er derfor vårt hovedverktøy for å oppleve dyrene.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte etter aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Av aftensangere var det stor aktivitet med rødstrupene.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 27 minutters pause fra kl. 2317. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen, under siste istid for 9.600 år siden, hadde formet Oksefjellet. Spor etter skuringsstripene isen har etterlatt seg, kunne ses på berget der vi satt. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever. Vampyrer, nektarspisende flaggermus og fruktspisende flaggermus var noen.

      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Første dyrene dukket opp på lysningen ved klatrestativet bak der vi hadde sittet en en halv time siden. Her hadde vi 1 nordserotine som ivrig søkte, og fanget insekter. Lengre bort langs stien snakket Leif om russiske astronauter som planlegger å reise til til sola om natta. Ved det gule huset så vi på alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene.

      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. En lysning hadde 3 nordserotiner som fløy høyt mellom grantrærne. Ellers hadde vi en 1 nordserotine på stien før vi krysset bueskytterbanen mellom alle blinkene.

      Kveldens siste stopp var der denne grusveien åpner opp og vi kan se kroksjøen og vannkanten på begge sider. Vi var kommet såvidt på Fet-siden. Vi fikk se flere vannmusører der den fløy lavt over Nord-Stilla. Vannmusørene kom ganske nære, kun en halv meter unna.
       Turen ble avsluttet 39 minutter over midnatt nede ved kroksjøen. Det var opphold under turen. Den rundt 2 km lange turen varte i 1 time og 50 minutter. Resultatet ble 5 nord­serotiner, 2 pygmépipistrell, 1 grå skimmelflaggermus og flere vannmusøre.


 

 

 


 


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Fredag 12. juni 2015
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med Friluftsliv valgvag fra Vesong ungdomsskole

Klassen kom kjørende i tre biler. I alt deltok 14 personer, hvorav 10 av 15 elever, 2 foreldre, faglærer Henning Arvid Gulbrandsen og turleder Leif Gjerde.

      Vi startet turen kl. 2157, 38 minutter før solnedgang. Først ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus. Ørene er derfor vårt hovedverktøy for å oppleve dyrene. Siden turleder har turer hovedsakelig for 5.-7. klasse, kunne elevene nå teste seg å se om de om de er smartere enn en 5. klassing.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte etter aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Av aftensangere var det liten aktivitet men vi fikk høre ei rødvingetrost og varsellydene til svarttrost.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 24 minutters pause fra kl. 2236. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen, under siste istid for 9.600 år siden, hadde formet Oksefjellet. Spor etter skuringsstripene isen har etterlatt seg, kunne ses på berget der vi satt. Så gikk temaet over på nattsangere før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever. Vampyrer, nektarspisende flaggermus og fruktspisende flaggermus var noen.

      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Det var fortsatt ganske tidlig/lyst, så vi gikk mot det gule huset. Lengre bort langs stien snakket Leif om russiske astronauter som planlegger å reise til til sola om natta. Ved det gule huset så vi på alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene. Herfra kunne vi høre kveldens nattsangere. Ei ivrig vannrikse sang rett på andre siden av kroksjøen. Vi kunne også høre ei nattergal og myrsanger. Vi gikk bort til en forhøyning i terrenget (svanetoppen). Her hadde vi god utsikt over det åpne terrenget og kunne bedre lytte etter nattsangere.

      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. En lysning hadde 1-2 nordserotiner som fløy høyt mellom grantrærne. Ellers hadde vi en 1 nordserotine ved vegbommen ved bueskytterbanen.

      Kveldens siste stopp var der denne grusveien åpner opp og vi kan se kroksjøen og vannkanten på begge sider. Vi var kommet såvidt på Fet-siden. Vi fikk se 3 vannmusører der den fløy lavt over Nord-Stilla, samt en pipistrell og en nordserotine. Vannmusørene kom ganske nære, kun en halv meter unna.

      Vi tok en tur inn til lærdueskyttebanen, men ingen flaggermus eller fugl var aktive her.
       Turen ble avsluttet 33 minutter over midnatt nede ved kroksjøen. Det var opphold under turen med 1/8 skydekke. Ved Kjeller ble det kl. 2400 målt 13,4 grader og svak vind fra sør-sørvest. Den rundt 2,5 km lange turen varte i 2 time og 35 minutter. Resultatet ble flere tårnseilere, 1 gråstrost, 1 rødvingetrost, 1 kråke, ca. 10 måker, 1 skjære 1 vannrikse, 1 myrsanger, 3 nord­serotiner, 1 pygmépipistrell, og 3 vannmusøre.


 

 


 


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Mandag 15. juni 2015
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 6C Volla skole

Oppmøte var på skolen kl. 2230. Alle syklet i fellesskap fra skolen til bueskytterbanen ved Lillestrøm. I alt deltok 35 personer, hvorav 18 av ? elever, 1 søsken, 15 foreldre og turleder Leif Gjerde. Klasseforstander var ikke med.

      Vi startet turen kl. 2250, 12 minutter etter solnedgang. Først ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus. Ørene er derfor vårt hovedverktøy for å oppleve dyrene.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte etter aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Ingen aftensangere ble hørt, men ei rugde valgte å fly over oss samtidig som vi snakket om rugda og dens kamuflasje.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 25 minutters pause fra kl. 2318. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Vi begynte med hvordan isen, under siste istid for 9.600 år siden, hadde formet Oksefjellet. Spor etter skuringsstripene isen har etterlatt seg, kunne ses på berget der vi satt. Så gikk temaet over på nattsangere (mens vi kunne høre ei vannrikse i bakgrunnen) før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever. Vampyrer, nektarspisende flaggermus og fruktspisende flaggermus var noen.

      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Første flaggermusa dukket opp kl. 2349 over lysningen ved klatrestativet bak der vi hadde sittet en kort stund en halv time siden. Her hadde vi 1 nordserotine som ivrig søkte, og fanget insekter. Lengre bort langs stien dukket det ytterligere en opp, og Leif snakket om russiske astronauter som planlegger å reise til til sola om natta. Ved det gule huset så vi på alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene. Herfra kunne vi høre samme vannrikse som vi hørte tidligere, men også ei nattergal. Bak det gule huset fikk vi oppleve en ubestemt musøre, men den var ikke så ivrig så turen gikk videre.
      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. En lysning hadde 3 nordserotiner som fløy høyt mellom grantrærne. Ellers hadde vi 1 nordserotiner på stien før vi krysset bueskytterbanen mellom alle blinkene. En myrsanger kunne høres fra andre siden av kroksjøen, og en utypisk rødvingetrost sang for fullt 22 minutter over midnatt.

                Kveldens siste stopp var der denne grusveien åpner opp og vi kan se kroksjøen og vannkanten på begge sider. Vi var kommet såvidt på Fet-siden. Vi fikk se 2 vannmusører der den fløy lavt over Sør-Stilla, samt en nordserotine. Vannmusørene kom ganske nære, kun en halv meter unna.
                 Turen ble avsluttet 35 minutter over midnatt nede ved kroksjøen. Det var opphold og klar himmel under turen. Ved Kjeller meteorologiske stasjon ble det kl. 2400 målt 10,0ºC og svak vind (2,2 m/s) fra vest-nordvest. Den rundt 2 km lange turen varte i 1 time og 45 minutter. Resultatet ble tårnseilere, 1-2 rugder, 1 rødvingetrost, 1 vannrikse, 1 myrsanger, 1 nattergal, 7 nord­serotiner, 1 ubestemt musøre, 3 pygmépipistrell og 2 vannmusører
. 

 


 


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Tirsdag 16. juni 2015
Nattevandring til Oksefjellet ved Leira med 6A Volla skole

Oppmøte var på skolen kl. 2230. Alle syklet i fellesskap fra skolen til bueskytterbanen ved Lillestrøm. I alt deltok 38 personer, hvorav 19 av 21 elever, 1 fra 6C, 1 søsken, 15 foreldre, Nina Gjerde (gjest) og turleder Leif Gjerde. Klasseforstander deltok ikke.

      Vi startet turen kl. 2250, 11 minutter etter solnedgang. Først ga naturveileder Leif Gjerde en introduksjon om formålet for turen. Det var dyrelivet om natta som skulle oppleves. Da det er lite å se i mørket er det lydene som står i fokus. Ørene er derfor vårt hovedverktøy for å oppleve dyrene.
      Turen gikk over Oksefjellet fra nord til sør. Det ble flere korte stopp underveis hvor vi hørte etter aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Av aftensangere var det dessverre ingen.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en 26 minutters pause fra kl. 2322. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bak­grunnen. Vi begynte med hvordan isen, under siste istid for 9.600 år siden, hadde formet Oksefjellet. Spor etter skuringsstripene isen har etterlatt seg, kunne ses på berget der vi satt. Så gikk temaet over på nattsangere (ei rugde passerte over oss mens vi satt der) før vi startet med kveldens høydepunkt, flaggermusene. Det ble gitt en kort innføring i hva pattedyr og flaggermus er, samt hvor de lever. Vampyrer, nektarspisende flaggermus og fruktspisende flaggermus var noen.

      Deretter utrustet vi oss med noen ultralydsdetektorer og gikk videre for å høre på flaggermusene. Første flaggermusa dukket opp ved lysningen ved klatrestativet bak der vi hadde sittet en kort stund en halv time siden. Her hadde vi 1 nordserotine som ikke var alt for ivrig. Lengre bort langs stien snakket Leif om russiske astronauter som planlegger å reise til til sola om natta. Før vi forlot skogen mot det gule huset dukket det opp ei ubestemt musøre og en nordserotine. Ved det gule huset så vi på alle ansiktene som så tilbake på oss fra de mørke vinduene. Bak det gule huset var det ingen.
      Turen gikk så videre gjennom skogen på østsiden av Oksefjellet. En lysning hadde 2 nordserotiner som fløy høyt mellom grantrærne. Ellers hadde vi 2 nordserotiner på stien (og en myrsanger hørt fra den andre siden av kroksjøen) før vi krysset bueskytterbanen mellom alle blinkene.

                Ved bommen før Stilla dukket det opp ei ubestemt musøre og ei nordserotine. Kveldens siste stopp var der denne grusveien åpner opp og vi kan se kroksjøen og vannkanten på begge sider. Vi var nå kommet såvidt på Fet-siden. Vi fikk se 2 vannmusører der den fløy lavt over Sør-Stilla, samt en pygmépipistrell. Vannmusørene kom ganske nære, kun en halv meter unna.
                 Turen ble avsluttet 49 minutter over midnatt nede ved kroksjøen. Det var opphold under turen. Det var opphold og klar himmel under turen. Ved Kjeller meteorologiske stasjon ble det kl. 2400 målt 11,9ºC og flau vind (1,0 m/s) fra sør-sørvest. Den rundt 2 km lange turen varte i 1 time og 59 minutter. Resultatet ble 1 gråtrost, 1 rugde, 1 myrsanger, 7
nord­serotiner, 3-4 pygmépipistrell, 2 vannmusøre og 1 brunaftenseiler. Den siste ble oppdaget på opptakene som ble gjort under turen
.


 

 


 


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Nattevandring ved Oksefjellet 2015. Foto: Leif Gjerde.


Sist oppdatert 21. juni 2015


web counter
web counter

besøkende siden 9. juni 2015