Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nordic Chiroptera Information Center
flaggermus.no

Nyheter

Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - Referater


Referater fra 2008 og tidligere

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016


Arrangement år 2008

4H Fylkesleir - Brånås - Garderåsen - Hovinhøgda (6A+6B) - Vesong (8A/B+8C/D+8E/F) - Vigernes (5A+5B+5C) - Volla (6A+6B) - Åsenhagen


Onsdag 21. mai 2008
Nattevandring med 6B fra Volla skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2200. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 35 personer, hvorav 24 av 26 elever, 9 foreldre, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde. Selve turen tok til kl. 2228, kun 28 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Rødvingetrost og rugde ble hørt.
      Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre stopp. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Han fortalte om nattsangere og flaggermus før vi gikk videre kl. 2314. Første flaggermus dukket opp kl. 2320 der 2 nordisk flaggermus fløy høyt mellom trærne i skråningen ovenfor det gule huset. Vi gikk inn i skogen igjen for å finne flere flaggermus. Ved en lysning over stien ble to nordisk flaggermus observert idet de jaktet. En ubestemt musøre ble hørt nesten borte ved bueskytterbanen, på vei bort til Stilla. Vi stanset på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen. Her fant vi 3-5 vannflaggermus som jaktet over vannet på nordsiden av veien.
      Turen ble avsluttet 10 minutter over midnatt. Resultatet ble 4-5 nordisk flaggermus, 1 musøre og 3-5 vannflaggermus. Den 2,1 km lange turen varte i 1 time og 36 minutter.

20080521-02w.jpg (302938 bytes) 20080521-03w.jpg (233539 bytes) 20080521-06w.jpg (208508 bytes) 20080521-09w.jpg (241815 bytes) 20080521-10w.jpg (256706 bytes) 20080521-11w.jpg (268106 bytes)

Torsdag 22. mai 2008
Nattevandring med 6A fra Volla skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2200. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 40 personer, hvorav 24 av 26 elever, 12 foreldre, 2 søsken, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde. Selve turen tok til kl. 2225, kun 23 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Gråtrost, rødstrupe og rugde ble hørt/sett.
      Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2311. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Han fortalte om nattsangere (nattergal ble såvidt hørt fra rasteplassen) og flaggermus før vi gikk videre kl. 2330. Første flaggermus dukket opp etter få minutter der den fløy høyt mellom trærne i skråningen ovenfor det gule huset. Vi gikk inn i skogen igjen for å finne flere flaggermus. Ved en lysning over stien ble 2 nordisk flaggermus observert der de jaktet. Vi stanset på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen. Her fant vi 2-3 vannflaggermus som jaktet over vannet på nordsiden av veien.
      Turen ble avsluttet 20 minutter over midnatt. Resultatet ble 4-5 nordisk flaggermus og 2-3 vannflaggermus. Den 2,1 km lange turen varte i 1 time og 45 minutter.

20080522-27w.jpg (191718 bytes) 20080522-31w.jpg (237246 bytes) 20080522-32w.jpg (230500 bytes) 20080522-34w.jpg (206399 bytes)
20080522-40w.jpg (271150 bytes) 20080522-40w2.jpg (78865 bytes)
20080522-42w.jpg (236976 bytes)


Mandag 2. juni 2008
Nattevandring med 5A og 5B fra Garderåsen skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2200. Avreise i 19 biler fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 62 personer, hvorav 35 av 39 elever, 19 foreldre, 6 søsken, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde.
      Selve turen tok til kl. 2222, kun 1 minutt før solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. 3 rødvingetrost, 1 svarttrost, 4 rødstrupe, 1 gråtrost og 1 rugde ble hørt/sett. I det fjerne kunne også tårnseilere høres på begynnelsen av turen.
      Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2312. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Det ble her vist skuringsstriper som var skåret under siste istid, og formen av Oksefjellet som er slipt under isens bevegelse. En introduksjon om flaggermus og deres levevis ble gitt før vi gikk videre kl. 2342. Noen hadde allerede sett de første flaggermusene mens vi satt og snakket. Ellers fikk alle se 2-3 nordisk flaggermus mellom grantrærne høyt over stien på vei ned til det gule huset. Nede ved det gule huset dukket ytterligere 2-3 flaggermus opp, men de fløy relativt høy. Vi gikk derfor inn i skogen der 3-4 nordisk flaggermus fløy over hodene våre i en lysning. Siste stopp ble på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen. Her fant vi 2-3 vannflaggermus som jaktet over vannet på sørsiden av veien.
      Turen ble avsluttet 27 minutter over midnatt. Resultatet ble 7-10 nordisk flaggermus og 2-3 vannflaggermus. Den 2,6 km lange turen varte i 1 time og 56 minutter.

20080602-03w.jpg (191000 bytes) 20080602-05w.jpg (209813 bytes) 20080602-05w2.jpg (196258 bytes) 20080602-06w.jpg (189188 bytes) 20080602-07w.jpg (212977 bytes) 20080602-11w.jpg (230912 bytes)


Tirsdag 3. juni 2008
Nattevandring med 8E og 8F fra Vesong ungdomskole skole (Akershus)
Frammøte var kl. 2200 ved Leira (Gjerdrumsbrua), vest for Kløfta. Turen var obligatorisk for elevene, og de hadde fått avspassering for neste skoledag fram til 3. time kl. 1125. I alt møtte rundt 36 personer, hvorav 30 elever, 2 foreldre, 3 lærere og naturveileder Leif Gjerde.
                Det var mye aktivitet ved ankomst, og en rekke fuglearter ble hørt i aktivitet. Dette inkluderte svarttrost, løvsanger, rosenfink og rødvingetrost. Selve turen tok til kl. 2205, eller 21 minutter før solnedgang. Vi gikk på en sti langs Leira. Her var bladene fra flere busker av hegg spist opp av larvene til heggspinnmøllen. Odd orienterte om møllen før elevene gikk videre. Rundt hundre meter forbi var første stopp nede ved elvebredden til Leira. Her fortalte turlederen om tema for turen: dyreliv om natta. Dyrenes lyder var derfor i sentrum for turen. Her ble det fortalt om aftensangere samt fuglesang og dens funksjon.  En ny stopp ved elvekanten lengre bort fortalte Odd om fisken i Leira.
På toppen av bakken, ved en lysning i skogen, hadde vi en 28-minutters stopp. Her snakket vi om flaggermus, og elevene hadde masse spørsmål.
      Turen gikk så bort til en beitedam hvor det tidligere er observert flere flaggermus jaktende etter insekter. Første flaggermus dukket opp kl. 2314, og etterhvert kunne vi se 2-3 nordisk flaggermus idet de jaktet rundt dammen. Deretter gikk turen tilbake i motsatt rekkefølge. Nede ved elvebredden ble en nordisk flaggermus observert.
      En ny stopp lengre oppstrøms fikk vi høre ei ubestemt musøre, muligens vannflaggermus. Turen ble avsluttet her, og de fleste reiste hjem.
      Turen ble avsluttet 17 minutter over midnatt. Resultatet ble flere sangere, rødvinge- og gråtrost,  rugde, 3-4 nordisk flaggermus og 1 musøre. Den 1,9 km lange turen varte i 2 time og 13 minutter.

20080603-06w.jpg (209523 bytes)  20080603-10w.jpg (186764 bytes) 20080603-12w.jpg (213658 bytes) 20080603-15w.jpg (203116 bytes)
20080603-19w.jpg (219243 bytes) 20080603-21w.jpg (199424 bytes) 20080603-22w.jpg (182984 bytes) 20080603-24w.jpg (212483 bytes) 20080603-26w.jpg (189436 bytes)
20080603-31w.jpg (209275 bytes) 20080603-32w.jpg (199019 bytes) 20080604-05w.jpg (197046 bytes)
20080604-06w.jpg (221241 bytes)


Torsdag 5. juni 2008
Nattevandring med 5A fra Åsenhagen skole (Akershus)
Klassene hadde avslutning på Sørum fritidsgård hvor vi samlet oss. I alt møtte 40 personer, hvorav 21 av 24 elever, 14 for­eldre, 3 søsken, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde.
      Selve turen tok til kl. 2225, kun 4 minutter før solnedgang. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Det var noe aktivitet denne kvelden. En rødvingetrost, 3 rødstruper, og ei rugde ble registrert under skumringen.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2258. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. En introduksjon om flaggermus og deres levevis ble gitt før vi gikk videre etter en 23 minutters ”rast”.
Første flaggermus ble observert idet vi skulle begynne å gå fra ratseplassen kl. 2324. Det var ei dvergflaggermus. Nede ved kanten av jordet kunne vi høre ei myrsanger og nattergal. Over stien ved det gule huset dukket ei nordisk flaggermus opp. Inne i skogen igjen fant vi 2-3 nordisk flaggermus som jaktet i en lysning mellom grantrærne. Disse fløy høyere opp, og var derfor lettere å se mot den lyse himmelen. Ei ubestemt musøre ble hørt fra stien inne i skogen. Siste stopp ble på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen mellom Skedsmo og Fet. Her ble bl.a. nordisk flaggermus registrert.
     Turen ble avsluttet 17 minutter over midnatt. Resultatet ble 5-6 nordisk flaggermus, 1 dvergflaggermus og 1 ubestemt musøre. Den rundt 2 km lange turen varte i 1 time og 52 minutter.

20080605-04w.jpg (193159 bytes) 20080605-08w.jpg (178142 bytes) 20080605-11w.jpg (121515 bytes) 20080605-12w.jpg (198229 bytes)


Mandag 9. juni 2008
Nattevandring med 5B fra Vigernes skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise med sykler fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 41 personer, hvorav 21 av 22 elever, 15 foreldre, 3 søsken, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde.
      Selve turen tok til kl. 2244, kun 10 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Det var litt mer aktivitet denne kvelden enn de foregående. Rødvingetrost, svarttrost og rødstrupe kunne vi høre klart og tydelig på nært hold. En rugde passerte fra tid til annen, men ikke nære nok til at deltagerne fikk se den.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2320. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Det ble vist skuringsstriper som var skåret under siste istid, og formen av Oksefjellet som er slipt under isens bevegelse. En kort prat om nattsangere ble gjort mens nattergalen kunne høres i det fjerne. En introduksjon om flaggermus og deres levevis ble gitt før vi gikk videre etter en 25 minutters ”rast”. Naturveileder kunne såvidt høre ei flaggermus idet vi startet å gå, men det ble ingen stopp da lyden forsvant. Nede ved det gule huset var det full aktivitet. Tre nordisk flaggermus jaktet over stien ved huset i lav høyde, noe deltagerne satte pris på. Dog kunne de være vanskelig å få øye på mot den mørke bakgrunnen som trærne utgjorde. Inne i skogen igjen fant vi 3 (muligens flere) nordisk flaggermus som jaktet i en lysning mellom grantrærne. Disse fløy høyere opp, og var derfor lettere å se mot den lyse himmelen. Her hørte vi også en nattsanger fra kroksjøen, trolig en rikse. Siste stopp ble på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen mellom Skedsmo og Fet. Her var det liten aktivitet, men det dukket opp ei nordisk flag­germus i ny og ne. Ellers kunne vi se en enslig vannflaggermus en sjelden gang. For de som var observante, kunne ei dvergflaggermus registreres idet den fløy raskt forbi en gang.
                Turen ble avsluttet 20 minutter over midnatt. Resultatet ble 7-10 nordisk flag­ger­mus og 1-2 vannflaggermus og ei dvergflaggermus. Den 2,1 km lange turen varte i 1 time og 34 minutter.

20080609-07w.jpg (160399 bytes) 20080609-08w.jpg (207680 bytes) 20080609-01w.jpg (172598 bytes) 20080609-03w.jpg (194906 bytes) 20080609-04w.jpg (231008 bytes)
20080609-06w.jpg (222773 bytes)
  20080609-09w.jpg (199077 bytes) 20080609-10w.jpg (212361 bytes)
20080609-11w.jpg (192217 bytes)


Tirsdag 10. juni 2008
Nattevandring med 5C fra Vigernes skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise med sykler fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 38 personer, hvorav 23 av 23 elever, 12 foreldre, 1 søsken, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde.
      Selve turen tok til kl. 2247, kun 12 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Det var relativt stille denne kvelden, men på toppen av åsen hørte vi 3 rødstruper fra samme punkt. Flaks var det også at ei rugde passerte rett over hodet på oss mellom trærne over stien mens naturveilederen snakket nettopp om rugder og dens spesielle 360-graders syn.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2322. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Det ble vist skuringsstriper som var skåret under siste istid, og formen av Oksefjellet som er slipt under isens bevegelse. En kort prat om nattsangere ble gjort før temaet gikk over til kveldens høydepunkt, flaggermus. En oppmerksom elev oppdaget ei rev som krysset ei gresslette rett nedenfor der vi satt. Alle fikk dermed se ”reven” som viste seg å være en grevling på vei mot ridehallen. Vi gikk videre etter en 30 minutters ”rast”. Første flaggermus ble hørt bare få meter fra rasteplassen kl. 2354. Lengre ned langs stien, fortsatt i skogen dukket ytterligere ei nordisk flaggermus opp. Men det var først når vi kom til den vesle lysningen ved siden av det gule huset at ting begynte å skje. Her ble hele 3 nordisk flaggermus sett idet de stadig fanget insekter i lav høyde. Leif kastet også opp en og annen småstein for å lokke dyrene nærmere, noe som skapte stor begeistring for deltagerne idet flaggermusa fulgte steinen nesten helt ned til bakken, bare centimeter unna de nærmeste tilskuerne. Inne i skogen igjen fant vi minst 3 nordisk flaggermus som jaktet i en lysning mellom grantrærne. Disse fløy høyere opp, og var der­for lettere å se mot den lyse himmelen. På vei bort til bueskytterbanen kunne vi høre to rikser ved kroksjøen Stilla før det dukket opp ei dvergflaggermus i kanten av gressbanen. Siste stopp ble på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen mellom Skedsmo og Fet. Her var det liten aktivitet, men det dukket opp ei nordisk flaggermus i ny og ne. Ellers kunne vi se en og to vannflagger­mus fra tid til annen idet de fløy rett over vannflaten til Sør-Stilla.
      Elevene var lydhøre og svært interessert, noe som gjorde turen både morsom og interessant for alle. Vi ble derfor ikke ferdig før 42 minutter over midnatt. Resultatet ble 10-12 nordisk flaggermus, 2 vannflaggermus og ei dvergflaggermus. Den 2,2 km lange turen varte i 1 time og 55 minutter.
      Med bil på vei forbi Vigernes skole fikk Leif øye på et pinnsvin som krysset veien. Han ropte ut til noen av deltagerne som nettopp hadde krysset veien, men disse fikk bare se dyret på avstand.
      Ellers kan nevnes at dette har vært sesongens beste klasse samtidig som det var beste opplevelsen av flaggermus. Dessuten har vi aldri sett andre pattedyr enn flaggermus på disse turene de 17 årene jeg har hatt turer til Oksefjellet. På denne turen fikk vi se både grevling og pinnsvin!

20080610-04w.jpg (197281 bytes) 20080610-05w.jpg (187578 bytes) 20080610-07w.jpg (171154 bytes)
20080610-09w.jpg (214681 bytes) 20080610-11w.jpg (225546 bytes) 20080611-02w.jpg (166532 bytes)
20080611-03w.jpg (176706 bytes)


Onsdag 11. juni 2008
Nattevandring med 5A fra Vigernes skole (Akershus)
Klassen hadde hatt avslutning med grilling ved Sørum fritidsgård, hvor naturveileder Leif Gjerde møtte opp kl. 2228. Tilstede var 31 personer, hvorav 14 av 21 elever, 14 foreldre, 1 søsken, 1 lærer og naturveilederen.
      Selve turen tok til kl. 2240, kun 4 minutter etter solnedgang.
      Vi gikk gjennom Sørum fritidsgård og opp på åsen fra vestsiden. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og natur­vei­led­eren fortalte om fugle­sang, dens variasjon og funksjon. Det var relativt stille denne kvelden, men rødstrupene var ganske aktive, og 3-5 syngende hanner ble hørt.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2323. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Det ble vist skuringsstriper som var skåret under siste istid, og formen av Oksefjellet som er slipt av isens bevegelse. En kort prat om nattsangere ble gjort før temaet gikk over til kveldens høydepunkt, flaggermus. Vi gikk videre etter en 34 minutters ”rast”. Første flaggermus ble hørt først når vi nærmet oss det gule huset kl. 2400. Her ble 2 nordisk flaggermus sett idet de stadig fanget insekter i lav høyde. Etterhvert dukket også ei dvergflaggermus opp, men denne var vanskeligere å se der den fløy lavere mellom noen løvtrær. Inne i skogen igjen fant vi ytterligere 3 nordisk flaggermus som jaktet i en lysning mellom grantrærne. Disse fløy høyere opp, og var derfor lettere å se mot den lyse himmelen. Også her dukket det opp ei dvergflaggermus. Ved siste stopp på stien inne i skogen hørte vi 2 rikser fra Stilla, samtidig som ei skjegg­/brandtflaggermus dukket opp jaktende over stien der vi sto. Nå var klokka blitt 0028, så de var på tide å tenke på tilbaketuren. Leif nevnte at han hadde to mumifiserte flaggermus i bilen hans, så vi måtte innom den på tilbaketuren.
                Elevene var lydhøre og svært interes­sert, noe som gjorde turen både morsom og interessant for alle. Vi ble derfor ikke ferdig før 55 minut­ter over midnatt. Resultatet ble 5-7 nordisk flaggermus, 1 skjegg­/brandtflaggermus, en ubestemt musøre og to dvergflaggermus. Den 2,3 km lange turen varte i 2 time og 15 minutter.

20080611-05w.jpg (208782 bytes) 20080611-06w.jpg (183849 bytes) 20080612-01w.jpg (206696 bytes) 20080612-02w.jpg (196227 bytes)


Torsdag 12. juni 2008
Nattevandring med 8C og 8D fra Vesong ungdomskole skole (Akershus)
Frammøte var kl. 2230 ved Leira (Gjerdrumsbrua), vest for Kløfta. Turen var obligatorisk for elevene, og de hadde fått avspassering for neste skoledag fram til 3. time kl. 1125. I alt møtte 35 personer, hvorav 31 elever, 2 foreldre, lærer Odd Rygh og naturveileder Leif Gjerde.
      Fra veien kunne vi høre ei strandsnipe der den fløy langs Leira. Selve turen tok til kl. 2235, fire minutter før solnedgang. Vi gikk på en sti langs Leira. Her var bladene fra flere busker av hegg spist opp av larvene til heggspinnmøllen. Odd orienterte om møllen før elevene gikk videre. Rundt hundre meter forbi var første stopp nede ved elvebredden til Leira. Her fortalte turlederen om tema for turen: dyreliv om natta. Dyrenes lyder var derfor i sentrum for turen. Her ble det fortalt om aftensangere samt fuglesang og dens funksjon. Ved en ny stopp ved elvekanten lengre bort fortalte Odd om fisken i Leira.
      På toppen av bakken, ved en lysning i skogen, hadde vi en lengre stopp. Her snakket vi om flaggermus, og elevene hadde mange spørsmål.
      Turen gikk så bort til en beitedam hvor Odd tidligere har observert flere flaggermus jaktende etter insekter.
Her var det ganske stille, og kveldens første flaggermus dukket etter 22 minutters venting. Dessverre var den her få sekunder og kun noen få elever fikk registrert den. Detter gikk turen tilbake i motsatt rekkefølge. Nede ved elvebredden var det 3 nordisk flaggermus som fløy ivrig rundt, for det meste over elva.
      En ny stopp lengre oppstrøms fikk vi høre ei ubestemt musøre, muligens vannflaggermus. Turen ble avsluttet her, og de fleste reiste hjem. En gjeng med 3 ivrige elever og en foreldre ble igjen sammen med Odd og Leif. Tilbake ved bilene fikk deltagerne se to døde (mumifiserte) flaggermus som Leif hadde i handskerommet i bilen sin. Dette var ei langøre- og ei nordisk flaggermus.
      Denne turen viste tydelig at det lønner seg å følge med og være tålmodig. Det var de elevene som valgte å bli igjen som opplevde mest.
                Turen ble avsluttet 56 minutter over midnatt. Resultatet ble 1 rugde, 1 gråtrost, 4 nordisk flaggermus og 1 vannflaggermus og 1 skjegg­/brandtflaggermus. Den 2,0 km lange turen varte i 2 time og 19 minutter.

20080612-03w.jpg (232595 bytes) 20080612-04w.jpg (185900 bytes) 20080612-05w.jpg (187730 bytes) 20080612-06w.jpg (195501 bytes) 20080612-07w.jpg (181116 bytes)
20080612-08w.jpg (177288 bytes) 20080612-10w.jpg (213250 bytes) 20080612-12w.jpg (187504 bytes) 20080612-13w.jpg (226935 bytes) 20080612-14w.jpg (208270 bytes)
20080612-17w.jpg (204246 bytes) 20080612-18w.jpg (207886 bytes) 20080612-19w.jpg (161515 bytes) 20080612-20w.jpg (208370 bytes) 20080613-01w.jpg (177333 bytes) 20080613-02w.jpg (223726 bytes)
20080613-03w.jpg (192628 bytes) 20080613-04w.jpg (218701 bytes) 20080613-05w.jpg (208090 bytes)
20080613-06w.jpg (193343 bytes)


Mandag 16. juni 2008
Nattevandring med 6A fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise med biler fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte ved bueskytterbanen. I alt møtte 25 personer, hvorav 11 av 21 elever, 9 foreldre, 3 søsken, 1 lærer og naturveilederen.
      Selve turen tok til kl. 2249, kun 8 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp (9) hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Flere rødstruper ble hørt, en rødvingetrost i det fjerne, og en svarttrost med sin tydelige melodi relativt nære, ble resultatet på vei opp ”fjellet”. En og annen rugde ble også hørt.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2333. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Det ble vist skuringsstriper som var skåret under siste istid, og formen av Oksefjellet som ble slipt av isens bevegelse. Mens vi satt her kunne vi høre rugda idet den fløy forbi 1-2 ganger, før den dukket opp rett over hodene våre der vi satt. Den var så nære at den skvatt og endret kursen sin! En kort prat om nattsangere ble gjort (med nattergalen hørt svakt i det fjerne) før temaet gikk over til kveldens høydepunkt, flaggermus. To flaggermus dukket opp rett over hodene der vi satt (2-3 meters høyde), tok et par runder før de forsvant igjen kl. 2344. Heldigvis forsvant ikke elevene også, og vi kunne snakke videre om flaggermus før rasten var slutt ved midnatt.
      Ei flaggermus ble såvidt hørt idet vi startet turen, og en ny over stien på vei ned til det gule huset. Dog var dette kun korte øyeblikk, og de fleste deltagerne fikk dem derfor ikke med. Det var veldig kaldt denne kvelden, så vi var usikre på hvor mye aktivitet det ville bli. En tur rundt det gule huset, og ei nordisk flaggermus dukket opp jaktende over lysningen inntil det gule huset. Denne fikk alle se på nært hold, men ivrig var den ikke. Kun to korte perioder oppmuntret den oss med sitt nærvær, før den forsvant for godt.
      Inne i lysningen i skogen dukket nok ei nordisk flaggermus opp. Denne fløy riktignok noe høyere, men alle fikk se den godt, og denne flaggermusa hadde bedre tid en den forrige.
      En mørk plass på stien inne i skogen stanset vi for å teste Leifs lommelykt og snakke om nattesyn. Dette var også plassen der skjegg- og/eller brandtflaggermus ofte dukker opp. Stien gjennom skogen er et godt jaktområde for disse artene, som flyr ofte forbi mens det står folk her. To hundre meter lengre bort dukket imidlertid et dyr opp, som jaktet ivrig over stien. Denne kunne ses på nært hold, til stor iver hos tilskuerne. Her ble også turen avsluttet kl. 0036. Tilbake ved bilene fikk deltagerne se to mumifiserte flaggermus (nordisk og langøre) som Leif hadde i handskerommet, før alle reiste hjem.
                Resultatet fra turen ble 4-5 nordisk-, 1 dverg­ og 1 skjegg/brandtflaggermus. Den 2,1 km lange turen varte i 2 time og 4 minutter.

20080616-01w.jpg (193512 bytes) 20080616-02w.jpg (217381 bytes) 20080616-03w.jpg (206510 bytes) 20080616-05w.jpg (205568 bytes)
20080617-01w.jpg (189406 bytes) 20080617-02w.jpg (193133 bytes) 20080617-03w.jpg (212075 bytes) 


Tirsdag 17. juni 2008
Nattevandring med 6B fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise med biler fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte ved bueskytterbanen. I alt møtte 23 personer, hvorav 12 av 24 elever, 8 foreldre, 1 søsken, 1 lærer og naturveilederen.
      Selve turen tok til kl. 2250, kun 9 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp (7) hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Det var ganske rolig denne kvelden og ingen aftensangere ble hørt på første halvdel av turen.
      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2325. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Det ble vist skuringsstriper som var skåret under siste istid, og formen av Oksefjellet som er slipt av isens bevegelse. Mens vi satt her kunne vi høre rugda idet den fløy forbi 2-3 ganger. En kort prat om nattsangere ble gjort (med nattergal og rødvingetrost hørt svakt i det fjerne) før temaet gikk over til kveldens høydepunkt, flaggermus. Ei flaggermus dukket opp over hodene våre kl. 2323 når vi var ved klatrestativet som ser ut som ei edderkopp. De voksne fikk se den, mens de yngre var opptatt med å klatre å possere for kameraet. Vi gikk videre kl. 2350, og fikk mulighet til å se ei nordisk flaggermus tydelig i skråningen bare få meter fra der vi hadde sittet.
      En stopp ble det på kanten av jordet, ved det gule huset. Her lyttet vi etter nattsangere, men det var fortsatt ganske stille. Ei nattergal og en rødvingetrost kunne høres innimellom i det fjerne, men ikke alle fikk disse med seg. Også i kveld var det relativt kaldt (11-12oC). En tur rundt det gule huset, og ei nordisk flaggermus dukket opp jaktende over lysningen på bak­siden. Denne fikk alle se på nært hold. To vellykkede steinkast i lufta gjorde at flaggermusa kom susende etter steinen nesten helt ned til bakken, bare centimeter fra de nærmeste skrekkslagne elevene, og til stor begeistring for resten.
      Inne i lysningen i skogen dukket nok ei nordisk flaggermus opp. Denne fløy riktignok noe høyere, men alle fikk se den godt, og flaggermus hadde bedre tid en den forrige.
      En mørk plass på stien inne i skogen stanset vi for å teste Leifs lommelykt og snakke om nattesyn. Dette var også plassen der skjegg- og/eller brandtflaggermus ofte dukker opp. Stien gjennom skogen er et godt jaktområde for disse artene, og flyr ofte forbi mens det står folk her. I kanten av buerskytterbanen dukket det opp igjen 1-2 nordisk flaggermus, og her ble turen rundet av. Dog hadde Leif lovet å vise fram to mumifiserte flag­germus (nordisk og lang­øre) som han hadde i handskerommet i bilen sin, så dette ble turens aller siste stopp.
                Resultatet fra turen ble 7-8 nordisk flaggermus. Den 2,2 km lange turen varte i 2 timer.

20080617-05w.jpg (175191 bytes) 20080617-06w.jpg (212221 bytes) 20080617-08w.jpg (201010 bytes) 20080617-09w.jpg (192094 bytes)
20080617-10w.jpg (227547 bytes) 20080618-01w.jpg (220838 bytes)
20080618-02w.jpg (207804 bytes)


Onsdag 18. juni 2008
Nattevandring med 8A og 8B fra Vesong ungdomskole skole (Akershus)
Frammøte var kl. 2230 ved Leira (Gjerdrumsbrua), vest for Kløfta. Turen var obligatorisk for elevene, og de hadde fått avspassering for neste skoledag fram til 3. time (kl. 1125). I alt møtte 35 personer, hvorav 29 elever, 4 foreldre, lærer Odd Rygh og naturveileder Leif Gjerde.
      Selve turen tok til kl. 2240, tre minutter før solnedgang. Vi gikk på en sti langs Leira. Her var bladene fra flere busker av hegg spist opp av larvene til heggspinnmøllen. Rundt hundre meter forbi var første stopp nede ved elvebredden til Leira. Her fortalte turlederen om tema for turen: dyreliv om natta. Dyrenes lyder var derfor i sentrum for turen. Her ble det fortalt om aftensangere samt fuglesang og dens funksjon. En ny stopp ved elvekanten lengre bort fortalte Odd om fisken i Leira og vi lyttet på rødstrupa og rødvingetrosten.
      På toppen av bakken, ved en lysning i skogen, hadde vi en lengre stopp på 36 minutter. Her snakket vi om flaggermus, og elevene hadde mange spørsmål.
      Turen gikk så bort til en beitedam hvor Odd tidligere har observert flere flaggermus jaktende etter insekter. Her ble ”flokken vår” oppdaget ev ei flokk kuer som befant seg flere hundre meter unna. Om de var begeistret for besøk, bare nyskjerrige, eller selskapssyke, er vanskelig å si. Men rundt 10 kuer kom byksende i full fart mot oss, noe som skapte panikk blandt enkelte av jentene som bykset i panikk den andre retningen. Jentene stanset trygt bak piggtrådgjerdet! Ingen flaggermus dukket opp, så turen gikk tilbake i motsatt rekkefølge. Nede ved elvebredden var det relativt stille, men ei musøre dukket opp over land. Kanksje halvparten fikk se denne før den forsvant for godt.
      En ny stopp lengre oppstrøms ga også lite resultat. Ei musøre (kanskje vannflaggermus) dukket opp et par ganger, men var for langt borte til at noen fikk særlig glede av den. Turen ble avsluttet her, og de fleste reiste hjem. En gjeng med 9 ivrige elever og to foreldre ble igjen sammen med Odd og Leif. Nå dukket det opp ei nordisk flaggermus som vi kunne se flere ganger. Dessuten fløy det en skjegg­/brandtflaggermus få centimeter over hodene på tilskuerne, til alles begeistring. Få minutter før kl. 0100 var vi tilbake ved bilene. Her fikk deltagerne se to døde (mumi­fiserte) flaggermus som Leif hadde i handskerommet. Dette var ei langøre- og ei nordisk flaggermus. Samtidig fløy ei nordisk flaggermus rett over bilen.
      Denne turen viste tydelig at det lønner seg å følge med og være tålmodig. Det var de elevene som valgte å bli igjen som opplevde mest.
      Resultatet ble måltrost, rødvingetrost, rødstrupe, strandsnipe, 2 nordisk flaggermus, 2 skjegg­/brandtflaggermus og 1 ubestemt flaggermus. Den 2,1 km lange turen varte i nesten 2 time og 20 minutter.

20080618-06w.jpg (184772 bytes) 20080618-08w.jpg (199957 bytes) 20080618-09w.jpg (185574 bytes) 20080618-10w.jpg (189470 bytes)
20080618-13w.jpg (149489 bytes) 20080618-14w.jpg (199745 bytes) 20080618-15w.jpg (166824 bytes) 20080618-16w.jpg (214052 bytes) 20080619-01w.jpg (212520 bytes)
20080619-02w.jpg (178005 bytes) 20080619-03w.jpg (201418 bytes) 20080619-05w.jpg (208621 bytes) 20080619-06w.jpg (188315 bytes)
20080619-08w.jpg (213432 bytes)


Torsdag 19. juni 2008
Nattevandring med 6B fra Brånås skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise med biler fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte ved bueskytterbanen. I alt møtte 35 personer, hvorav 16 av 21 elever, 3 søsken, 14 foreldre, 1 lærer og naturveilederen.
      Selve turen tok til kl. 2253, kun 11 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp (5) hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon.

      Rett ovenfor Sørum fritidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre pause fra kl. 2328. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Det ble vist skuringsstriper som var skåret under siste istid, og formen av Oksefjellet som er slipt av isens bevegelse. En kort prat om nattsangere ble gjort før temaet gikk over til kveldens høydepunkt, flaggermus. Turen gikk videre kl. 2350.
      En stopp ble det på kanten av jordet, ved det gule huset. Her lyttet vi etter nattsangere, men det var fort­satt ganske stille. En tur rundt det gule huset, og kveldens første flaggermus dukket opp kl. 2359. Den jaktet over lysningen på baksiden av huset. Denne fikk alle se på nært hold.
      Inne i lysningen i skogen dukket 3 nordisk flaggermus opp. Disse fløy riktignok noe høyere, men alle fikk se dem godt.
      En mørk plass på stien inne i skogen stanset vi for å teste Leifs lommelykt og snakke om nattesyn. Dette var også plassen der skjegg- og/eller brandtflaggermus ofte dukker opp. Stien gjennom skogen er et godt jaktområde for disse artene, som ofte flyr forbi mens det står folk her. Her ble også en ubestemt musøre hørt. Kveldens siste stopp var nede ved kroksjøen Stilla hvor vi fikk se minst 3 nordisk flaggermus og 5-8 vannflaggermus. Turen ble avsluttet ved bilene hvor det ble vist fram to mumifiserte flaggermus (nordisk og langøre) som turleder hadde i handskerommet i bilen sin.
                Resultatet ble minst 8 nordisk flaggermus, 1 musøre og 5-8 vannflaggermus. Den 2,3 km lange turen varte i nesten 2 time og 5 minutter.

20080619-09w.jpg (201169 bytes) 20080619-10w.jpg (221148 bytes) 20080619-11w.jpg (190977 bytes) 20080619-13w.jpg (189423 bytes) 20080619-14w.jpg (182286 bytes)
20080619-15w.jpg (204989 bytes) 20080620-01w.jpg (185399 bytes) 20080620-02w.jpg (222251 bytes) 20080620-05w.jpg (210390 bytes)
20080620-06w.jpg (204985 bytes)


Mandag 23. juni 2008
Nattevandring med Åreppen 4H (Akershus)
I forbindelse med Åreppens 4H leir for Oslo & Akershus ved Jessheim Folkehøyskole ble det arrangert flaggermustur rundt Nordbytjernet.
      Turen startet kl. 2300 bare 15 minutter etter solnedgang. Hele 54 personer hadde møtt fram, inklusiv naturveileder Leif Gjerde. Turen gikk ned skråningen mot et leirbål der det ventet ytterligere 6 personer som skulle med på turen. Her tok vi like godt og satt oss ned rundt bålet, og Leif fortalte om flaggermus og deres levevis. En kort innføring ble gitt i ultralyd og hvordan ei flaggermusdetektor fungerer. Etter 26 minutter gikk vi videre kl. 2333 for å finne noen levende flaggermus. Ei padde dukket opp ved stien, og alle fikk se den på nært hold da Leif plukket den opp for framvisning. Den første flaggermusa dukket opp i et stikryss ved midnatt. Minst 3, kanskje 5, nordisk flaggermus dukket opp jaktende. Alle fikk gode muligheter til å se disse. Enslige nordisk flaggermus dukket opp flere steder under turen, og ei frosk ble også fanget.
      Mot slutten av turen var flere rastløse og avsluttet turen tidligere. Tilbake ved leirstedet stanset vi ved bilen til Leif. Her fikk deltagerne se to døde (mumifiserte) flaggermus som Leif hadde i handskerommet. Dette var ei langøre- og ei nordisk flaggermus.
                Turen ble avsluttet kl. 0055 etter en tur på 2,9 km. Da var kun 8 ungdommer og 2 voksne igjen av deltagerne.

20080623-00w.jpg (202579 bytes) 20080624-03w.jpg (226749 bytes)


Arrangement år 2007

Onsdag 30. mai 2007
Nattevandring med 5C fra Vigernes skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2200. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 30 personer, hvorav 18 av 23 elever, 8 foreldre, 2 andre, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde.    Selve turen tok til kl. 2221.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. To rødstruper og 3 rødvingetroster ble hørt.
      Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre rast fra kl. 2251. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Leif begynte med å fortelle om hvordan Oksefjellet var formet av isen under siste istid 10.000 år siden. Det er isen som har formet fjellet med bratt sørheng, og gradvis skrånende mot nord. Samtidig passerte ei rugde over oss der vi satt. Han forklarte videre om nattsangere og flaggermus før vi gikk videre kl. 2306. Første flaggermus dukket opp kl. 2314, men den fløy høyt mellom trærne i skråningen ovenfor det gule huset. Nede i kanten av jordet ble det lyttet etter nattsangere, men ingenting var å høre. Mye regn og kaldt vær forut for turen kan være årsaken til at nattsangerne uteble. Vi gikk inn i skogen igjen for å finne flere flaggermus. Ved en lysning over stien ble tre nordisk flaggermus observert idet de jaktet. Noen enkelte nordiske flaggermus ble hørt på vei bort til Stilla. Vi stanset på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen. Vi håpet på å få se vannflaggermus, men fikk se 3-4 nordisk flaggermus som jaktet over vannet på nordsiden av veien. Turen ble avsluttet 5 minutter over midnatt. Resultatet ble 10-11 nordisk flaggermus, etter en nesten 3 km sparsertur.

20070530-01w.jpg (132174 bytes)


Tirsdag 5. juni 2007
Nattevandring med 7A fra Brånås skole (Akershus)
Klassen hadde skoleavslutning i form av overnattingstur ved Stampetjern. Alle 24 elever var tilstede, samt klasseforstander og tre foreldre.
      Klassen ble samlet 2306 og vi gikk langs Stampetjern sin østside. Meningen var å komme oss til nordsiden, og kanskje til Lundertjern mens vi lyttet til aftensangere. Det var klar himmel, så flaggermusene var egentlig ventet etter 2330. Erfaringsmessig bør all informasjon gis på begynnelsen av disse turene. Når flaggermusene først dukker opp, er det nemlig få som hører på veilederen. Dyrene er så spennende at de tar all oppmerksomhet.
      I en vik bare 100 meter fra demningen stanset vi for å snakke om aftensangere, og lytte til rødtsrupa. Så dukket den første flaggermusa opp kl. 2321. Langt tidligere enn forventet. Dette var ei vannflaggermus som fløy helt inntil land der vi hadde stanset for en kort prat. Turen videre til nordenden av Stampetjern ble dermet ”glemt”. Fire minutter senere dukket det nok ei vannflaggemus opp, og kl. 2336 var det 3-4 som jaktet i området. Vi gikk tilbake til demningen og badestranda hvor vi stanset på flytebrygga. Bare ei vannflaggermus ble hørt der den fløy et stykke ut på vannet. Nede på parkeringsplassen hørte vi ei nordisk flaggermus svakt, og bestemte oss for å ta en tur opp til Branderud. Ingen flaggermus ble registrert, og rett før vi skulle snu å gå tilbake, fløy ei nordisk flaggermus forbi, rett over hodene våre. Turen ble avsluttet 31 minutter over midnatt, etter en 1,8 km sparsertur. Resultatet ble flere rødstruper, ei rugde, 4-5 vannflaggermus og 2 nordisk flaggermus.

20070605-02w.jpg (88855 bytes) 20070605-03w.jpg (99666 bytes) 20070606-01w.jpg (100457 bytes)


Torsdag 7. juni 2007
Nattevandring med 5B fra Vigernes skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 34 personer, hvorav 25 av 27 elever, 13 foreldre, klasseforstander Kjersti Næsbakken og naturveileder Leif Gjerde. Selve turen tok til noe forsinket kl. 2250.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Både rødstrupe og  rødvingetrost ble hørt, samt en rugde.

                Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre rast fra kl. 2339. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Her ble det snakk om flaggermus før vi gikk videre kl. 2354. Første flaggermus dukket opp rett før vi skulle gå kl. 2354. Den fløy i åpningen på stien, rett ved siden av rasteplassen. Vi gikk så videre i retning Stilla. Ved en lysning over stien ble tre nordisk flaggermus observert idet de jaktet. Noen enkelte nordiske flaggermus ble hørt på vei bort til Stilla. Vi stanset på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen. Her fikk vi se en vannflaggermus over Sørstilla, men den viste seg ytterst sjelden og det var vanskelig å få øye på den. Turen ble avsluttet 25 minutter over midnatt. Resultatet ble 8 nordisk flaggermus og en vannflaggermus, etter en nesten 2 km sparsertur.

20070607-29w.jpg (112438 bytes) 20070607-31w.jpg (118240 bytes) 20070607-32w.jpg (131314 bytes) 20070607-33w.jpg (118638 bytes) 20070607-34w.jpg (126754 bytes)  
20070607-38w.jpg (121364 bytes) 20070607-39w.jpg (107110 bytes) 20070607-40w.jpg (119251 bytes)
20070607-41w.jpg (66318 bytes)


Mandag 11. juni 2007
Nattevandring med 6C fra Volla skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise i fellesskap fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 37 personer, hvorav 21 av 23 elever, elev fra parallelklasse, 13 foreldre,  klasseforstander Svein Erik Sørlie og naturveileder Leif Gjerde. Selve turen tok til noe forsinket kl. 2300.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. To rødstruper ble hørt, og noen få fikk med seg rugda også.
      Ved Oksefjellets høyeste punkt, en fjellknaus mellom furuskogen, dukket de første flaggermusene opp kl. 2343. Alle 6. klassene hadde hatt foredrag om flaggermus i skoletiden denne mandagen, så vi brukte meste av tiden til å snakke om lyden til flaggermusene. Her over fjellknausen fløy det 3 nordisk flaggermus som alle fikk se på nært hold. De fløy for det meste 5-6 meter over hodene på oss, men en og annen gang fløy det en flaggermus bare 1-2 meter over hodene våre. Dog var det ikke alle som la merke til de ”lavtflygende” dyra. Leif demonstrerte hvordan flaggermusa kan følge en gjenstand for å undersøke denne nærmere ved å kaste opp ei furukongle foran et av dyra. Konglen ble fulgt i fallet nesten ned til bakken. Elevene nøt plassen og dyra, og to la seg på bakken for å lettere kunne se rett opp på dyra.
      Turen gikk videre ned bak det gule huset hvor vi lyttet etter nattsangere. To myrsangere og ei rikse ble hørt ved Stilla før turen gikk i skogen langs kroksjøen bort til veien som deler Stilla i to. Her fikk vi se ei vannflaggermus som jaktet.
      Alt i alt en god tur med mange opplevelser. Ei livlig klasse med munter humør gjorde sitt til en morsom tur, selv om støynivået var kanskje litt høyt noen ganger. Turen ble avsluttet kl. 0030, etter 90 minutters og 2,0 km gåing. Resultatet ble 2 rødstruper, 1 rugde, 2 myrsangere, 1 rikse, 6 nordisk flaggermus og ei vannflaggermus.

20070611-03w.jpg (41475 bytes) 20070611-01w.jpg (108396 bytes) 20070611-03cw.jpg (89446 bytes) 20070611-05w.jpg (119395 bytes) 20070611-03bw.jpg (133417 bytes)
20070611-07w.jpg (97303 bytes) 20070611-09w.jpg (93018 bytes) 20070611-10w.jpg (95246 bytes) 20070611-11w.jpg (125909 bytes)
20070611-18w.jpg (89010 bytes) 20070611-17w.jpg (45804 bytes) 20070611-16w.jpg (72013 bytes)
20070611-13w.jpg (99849 bytes)


Tirsdag 12. juni 2007
Nattevandring med 6B fra Volla skole (Akershus)

Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved Sørum fritidsgård. I alt møtte ? personer, hvorav ? av ? elever, 6 foreldre, ? søsken, 2 besøkende, klasseforstander Bernt Solheim og natur­veileder Leif Gjerde. Selve turen tok til kl. 2302, 25 minutter etter solnedgang.
      Vi gikk rett opp til rasteplassen rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Første flaggermus dukket opp kl. 2325, og fløy høyt mellom grantrerne i skogen. Nede i kanten av jordet ble det lyttet etter nattsangere. Vi gikk inn bak det gule huset hvor 2 flaggermus fløyivrig rundt. Ved en lysning over stien ble også 4-5 nordisk flag­germus observert idet de jaktet. Vi gikk videre gjennomskogen, parallelt med Stilla. Vi stanset på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen. Her fikk vi se/høre en vannflaggermus, og ei nordiskflaggermus.
      Turen ble avsluttet ved Stilla 22 minutter over midnatt. Resultatet ble flere rugder, 1 nattergal, 1 rørsanger, 2 myrsangere, 11-12 nordisk flaggermus og 1 vannflaggermus etter en 2,3 km sparsertur.

20070612-01w.jpg (77854 bytes) 20070612-02w.jpg (114366 bytes) 20070612-03w.jpg (120117 bytes) 20070612-05w.jpg (100523 bytes)
20070612-06w.jpg (121482 bytes) 20070612-07w.jpg (43205 bytes) 20070613-01w.jpg (84491 bytes)


Onsdag 13. juni 2007
Nattevandring med 5A fra Vigernes skole (Akershus)

Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 42 personer, hvorav 21 av 22 elever, 16 foreldre, 1 søsken, 2 besøkende, 1 lærere og naturveileder Leif Gjerde. Selve turen tok til kl. 2252, 14 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Mens vi stod og snakket om rugde i skråningen halvveis opp Oksefjellet fikk vi se rugde 3 ganger der de passerte rett over oss. To av gangene var det et par som jaget hverandre i høy fart.
      Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre rast fra kl. 2328. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Leif begynte med å fortelle om hvordan Oksefjellet var formet av isen under siste istid 10.000 år siden. Det er isen som har formet fjellet med bratt sørheng, og gradvis skrånende mot nord. Han forklarte videre om nattsangere og flaggermus. Vi gikk videre kl. 2348. Første flaggermus dukket opp kl. 2352, og fløy høyt ved lysningen rett ved siden av rasteplassen. Nede i kanten av jordet ble det lyttet etter natt­sangere. Vi gikk inn bak det gule huset hvor 3 flaggermus fløyivrig rundt. Ved en lysning over stien ble også 3 nordisk flag­germus observert idet de jaktet. Vi gikk videre gjennomskogen, parallelt med Stilla. Vi stanset på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen. Selv om det var kjølig denne kvelden var det mye liv ved Stilla. Det var delvis oveskyet, så dette bidro til at det var litt mørkere enn ellers de siste dagene. Dette gjorde kanskje sitt til en større aktivitet over vannet. Her fikk vi se/høre en vannflaggermus, 2 dvergflaggermus og 3 nordiskflaggermus.
      Alt i alt en god tur med mange opplevelser. Klassen var rolig under hele turen, noe som bidro til at vi fikk se og oppleve mye, og elevene fikk hadde mange spørsmål og fikk mye informasjon.
      Turen ble avsluttet ved Stilla 40 minutter over mid­natt, og de siste forlot medsine sykler kl. 0046. Resultatet ble 14 nordisk flaggermus, 1 vann- og 2 dvergflaggermus etter en 2,2 km sparsertur.

20070613-02w.jpg (89047 bytes) 20070613-03w.jpg (82765 bytes) 20070613-04w.jpg (78776 bytes)
20070613-06w.jpg (115060 bytes) 20070613-09w.jpg (116620 bytes)
20070613-10w.jpg (123942 bytes)


Torsdag 14. juni 2007
Nattevandring med 6A fra Volla skole (Akershus)

Frammøte var på skolen kl. 2230. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte syklene ved bueskytterbanen. I alt møtte 33 personer, hvorav 17 av 21 elever, 10 foreldre, 4 søsken, klasseforstander Ruth Eidholm og naturveileder Leif Gjerde.    Selve turen tok til kl. 2245, seks minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fugle­sang, dens variasjon og funksjon. Kun ei rødstrupe ble hørt flere ganger. Ellers hadde vi noen korte strofer fra ei rødvingetrost mens ei rugde ble hørt svakt et par ganger.
      Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre rast fra kl. 2320. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Leif begynte med å fortelle om hvordan Oksefjellet var formet av isen under siste istid 10.000 år siden. Det er isen som har formet fjellet med bratt sørheng, og gradvis skrånende mot nord. Han forklarte videre om nattsangere, men gjengen hadde lite behov for informasjon om flaggermus. De hadde nemlig fått dette under foredraget på skolen denne mandagen. Vi gikk videre kl. 2330. Første flaggermus dukket opp kl. 2331, og fløy høyt ved lysningen rett ved siden av rasteplassen. Nede i kanten av jordet ble det lyttet etter nattsangere, men ingenting var å høre. Vi gikk inn bak det gule huset hvor 2 flaggermus fløy ivrig rundt. Ved en lysning over stien ble 2-3 nordisk flag­germus observert idet de jaktet. Ei myrsanger ble også hørt tydelig rett fra andre siden av kroksjøen. Vi gikk videre gjennomskogen, paralellt med Stilla. Vi stanset på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen. Selv om det var veldig kaldt denne kvelden, og det var klar himmel (lysere i terrenget), fikk vi se ei vannflaggermus ivrig jaktende inntil vannkanten til Sørstilla rett der vi stod. Etter en stund fløy den over veien til Nordstilla. Her kunne vi se den enda tydeligere mot vannets gjenskinn mot himmelen i nord. Ei dvergflaggermus ble også hørt der den jaktet ivrig i kanten av buskene over vannet.
      Alt i alt en god tur med mange opplevelser. Klassen var litt urolig på begynnelsen av turen, men ble ganske rolige etterhvert.
      Turen ble avsluttet ved Stilla 25 minutter over mid­natt. Resultatet ble 1 rødtsrupe, 3-4 rødvingetroster, 1 svarttrost, rugde, 3 gråhregrer, 9-10 nordisk flaggermus, 1 vann- og 1 dvergflaggermus etter en 2,0 km sparsertur.

20070614-25w.jpg (109612 bytes) 20070614-26w.jpg (103957 bytes) 20070614-27w.jpg (118782 bytes) 20070614-28w.jpg (108792 bytes)
20070614-29w.jpg (108388 bytes) 20070614-31w.jpg (90205 bytes)
20070615-02w.jpg (55897 bytes)


Mondag 14. augusti 2007
Spännande fladdermusutflykt i Koppom
av Sune Carlsson
Värmland Fladdermusförening och Natur­skydds­föreningen har anordnat utflykt i Koppom för att pejla in fladdermöss i höstnatten.
      Fladdermusexperten Leif Gjerde stod för guidningen, som startade strax efter solnedgången mitt i Koppom tisdag 14. augusti. Turen gick ner mot Kölaälven. Där finns det mesta som fladdermöss behöver för att trivas. Lövträd, vatten, människoboningar och mycket insekter.
      Redan vid Brobacken fick vi utslag på ultraljuds­detektorerna. Tjeck,tjeck-ljudet blev starkare och starkare, och fladdermusen kom flygande rakt över våra huvuden, vände, och gjorde tur efter tur runt oss. Mörkret var ännu inte kompakt, men med sin snabba fladdrande flykt var det inte lätt att följa den med ögonen. Detektorerna fångade in minst  två av arten nordisk fladdermus, vilket Leif Gjerde kunde höra av frekvensen på ultraljuden som de skickar ut.
      Ultraljuden används i två syften. Att navigera, och hitta insekterna som ska bli nattens middag. En fladdermus äter upp mot 3 000 insekter under en natt. Den är med andra ord ”nyttig” även i människans ögon. Vi fortsatte turen neråt älven, och mötte en sällsynt polis­bil. De patrullerande poliserna undrade säkert vad det var för samling stollar som var ute och drällde i vägen. Men de fann ingen anledning att ingripa.
      Nere vid Älvbadet träffade vi på ett tiotal unga tyska kanotister och campare. Vi förklarade att vi var ute och såg efter ”bats”, och de fortsatte klinka på gitarr och sjunga ”Här kommer Pippi Långstrump” på tyska.
      Lite längre ner efter älven vid dammen före Koppoms Bruk såg vi flera exemplar av ytterligare en art, vattenfladdermus. Leif Gjerde fångade in dem i ljuskäglan från en stark ficklampa, och vi kunde följa dem när de fiskade av vattenytan på insekter. Vattenfladdermusen flyger tvådimensionellt längs vattendrag, medan de flesta andra arter flyger tredimensionellt med snabba höjd- och sido­förflyttningar.
      Vår utflykt som samlat 25 intresserade kan närmast beskrivas med ett ord; succé. Vår utmärkte guide Leif Gjerde kan i stor grad ta åt sig äran av det. Han öppnade våra ögon och öron för vad som finns i vår omgivning om natten. För det finns fortfarande fladdermöss. Men de liksom många andra arter har tagit stryk av avverkning i kulturlandskapet, dränering av våtmarker, och bruk av insektsmedel och besprutning.
      Leif Gjerde berättade att det finns 16 fladdermusarter i Sverige. Samtliga är insektätare, vilket kanske lugnade en och annan deltagare när vi vandrade tillbaka till torget i Koppom. Myten om fladdermusens törst på människoblod var därmed dementerad.

20070814-03w.jpg (94344 bytes) 20070814-04w.jpg (53004 bytes)


Mandag 18. juni 2007
Nattevandring med 6B fra Brånås skole (Akershus)

Klassen hadde avslutning med overnatting ved det gule huset på Sørum fritidsgård. Turen startet her kl. 2237, 4 minutter før solnedgang. I alt møtte 29 personer, hvorav 21 av 21 elever, 6 foreldre, klasseforstander Johan B. Andersen og naturveileder Leif Gjerde.
      Vi gikk rett opp til utsiktspunktet ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Her tok vi en lengre rast og snakket om hva flaggermus er, hvor den lever og hva de spiser rundt om i verden. Vi gikk så gjennom skogen tilbake til det gule huset. På stien tok vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fuglesang, dens variasjon og funksjon. Både ei rødvingetrost og to rødstruper ble hørt, den siste flere ganger. Ei rugde ble hørt svakt et par ganger.
      Nede fra Oksefjellet nevnte Leif om hvordan Oksefjellet var formet av isbreen under siste istid 10.000 år siden. Det er isen som har formet fjellet med bratt sørheng, og gradvis skrånende mot nord. Han forklarte videre hva ei kroksjø er.
      Vi gikk ut til kanten av Stilla, bak det gule huset. Her forklarte Leif om nattsangere. Ei nattergal ble hørt svakt et par ganger, mens ei rørsanger ble hørt i vannkanten av Stilla.
      Så var tiden inne for å se flaggermus, og Leif snakket om dyrenes ultralyd. Første flaggermus dukket opp kl. 2343, der den av og til fløy i skogkanten der vi stod. Vi gikk så inn blant ospetrærne ved siden av det gule huset hvor 3 nordisk flaggermus fløy ivrig rundt på jakt etter insekter. Rudge ble også sett flere ganger, hvor to dyr fløy jagende etterhverandre rett over hodene på oss. Vi gikk videre gjennom skogen, parallelt med Stilla. Ved en lysning jaktet ytterligere 3 nordisk flaggermus. Noen få meter lengre nord hørte vi på ei myrsanger som hermet minst 7-8 fuglelyder. Siste stopp var på veien som deler Stilla i to, på kommunegrensen. Her fikk vi se to vannflaggermus ivrig jaktende rett over vannflaten til Sørstilla, rett der vi stod. Ei dvergflaggermus ble også hørt der den jaktet ivrig i kanten av buskene over vannet.
      Vi snudde og gikk tilbake fra Stilla 44 minutter over midnatt, hvorpå alle var tilbake ved overnattingsstedet 0053. Resultatet ble 2 rødtsruper, 2 rødvingetroster, 2 rugder, 9 nordisk flaggermus, 2 vann- og 1 dvergflaggermus etter en 2,2 km sparsertur.
      Alt i alt en god tur med mange opplevelser. Klassen var litt urolig på begynnelsen av turen, men ble ganske rolige etterhvert. De var nok slitne etter dagens mange aktiviteter tidligere på dagen.

20070618-04w.jpg (95063 bytes) 20070618-05w.jpg (130732 bytes) 20070618-06w.jpg (73101 bytes) 20070618-07w.jpg (135612 bytes)
20070618-09w.jpg (91587 bytes) 20070619-01w.jpg (90075 bytes)
20070619-02w.jpg (75441 bytes)


Arrangement år 2006


Tirsdag 6. juni 2006
Nattevandring med 6. klasse Riddersand skole (Akershus)
20060606-00w.jpg (79603 bytes)Frammøte var på skolen kl. 2200 med biler. I alt møtte 31 personer, hvorav 17 elever, 8 foreldre, 3 søsken, 2 lærere og natur­veileder Leif Gjerde. Avreise fra skolen til Oksefjellet hvor vi parkerte ved bueskytterbanen.       Selve turen tok til kl. 2219, kun 10 minutter før solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fugle­sang, dens variasjon og funksjon. Aktiviteten hos aften­sangerne var heller lav. Kun sangen til ei rødvingtrost ble hørt.
      Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre rast fra kl. 2300. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bak­grun­nen. Leif begynte med å fortelle om hvordan Okse­fjellet var formet av isen under siste istid 10.000 år siden. Det er isen som har formet fjellet med bratt sør­heng, og gradvis skrånende mot nord. Samtidig kunne vi høre ei rikse i bakgrunnen. Han forklarte videre om nattsangere og flaggermus før vi gikk videre kl. 2322. Vi gikk ned bak det gule huset til kanten av Sør-Stilla. Dette er normalt et godt sted for å høre på nattsangere. Ei myrsanger ble hørt på kloss hold idet den hermet lydene til bl.a. stær, låvesvale, kjøttmeis og linerle. En nattergal kunne høres i det fjerne i retning mot Borgen bro. Sansynligvis var denne rett på andre siden av Leira på Fet-siden. Vi gikk et stykke ut på hestenes beite­marker, retning sør, i håp om å høre den bedre uten særlig hell. Et stort antall svaner var samlet i kroksjøen (over 30 stk) og to sangsvaner kom inn for landing mens vi sto der. Herfra satte vi på detektorene bare 11 minut­ter før midnatt og gikk inn i skogen ved det gule huset. Her hadde vi to nordisk flaggermus som jaktet. Et kort stykke inn i skogen fant vi flere nordisk flag­ger­mus idet de jaktet i en større lysning. Ytterligere 2 nordisk flaggermus, 1-2 dvergflaggermus og en ubestemt musøre ble registrert på skogstien parallelt med Nord-Stilla idet vi beveget oss mot bue­skytter­banen. Selv om vi var noe forsinket tok vi oss tid til en liten tur ved vannkanten der grusveien krysser krok­sjøen inn til Fet kommune. Her fikk vi se både vann­flag­germus og nordisk flaggermus før turen ble av­sluttet 29 minutter over midnatt. Vi hadde da gått 2.9 kilo­meter på såvidt over 2 timer.


Onsdag 7. juni 2006
Nattevandring med 6A og 6B Volla skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2230. I alt møtte ? personer, hvorav ? elever, 18 voksne, 2 søsken samt natur­veileder Leif Gjerde og hans assistent Nina. Avreise med sykler fra skolen foregikk i puljer. Ved Oksefjellet satte vi syklene ved bueskytterbanen. Selve turen tok til kl. 2250, kun 19 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fugle­sang, dens variasjon og funksjon. Aktiviteten hos aften­sangerne var heller lav. 2-3 rødstruper med sine ter­ritorie­sang var det eneste vi hørte.
      Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Okse­fjellet, tok vi en lengre rast fra kl. 2328. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bak­grun­nen. Leif begynte med å fortelle om hvordan Okse­fjellet var formet av isen under siste istid 10.000 år siden. Det er isen som har formet fjellet med bratt sør­heng, og gradvis skrånende mot nord. Han forklarte videre om nattsangere og flaggermus før vi gikk videre kl. 2341.
                Det ingen visste var at første flaggermus ble observert allerede kl. 2321, en stund før vi satt oss på raste­plassen. Det var derfor full aktivitet ved lysningen rett ved siden av der vi satt. Her var det en nordisk flag­germus vi kunne se tydelig over oss. Turen gikk videre til en annen lysning i skogen hvor vi fikk se 3-4 nordisk flaggermus. Vi gikk deretter på skogstien parallelt med Nord-Stilla til der grusveien deler Stilla i to idet den krysser sjøen over til Fet. Her hadde vi 2 ubestemte musører, 1 dvergflaggermus og 1 nordisk flag­germus. Såvidt jeg husker hadde vi også vann­flag­germus, men det ble ikke notert i notisboka mi. Turen ble avsluttet 28 minutter over midnatt etter en 2 kilo­meters spasertur.

  20060607-03w.jpg (74736 bytes) 20060607-05w.jpg (85591 bytes) 20060607-08w.jpg (96243 bytes) 20060607-09w.jpg (102239 bytes)


Torsdag 8. juni 2006
Nattevandring med 5B Vigernes skole (Akershus)

Klassen hadde hatt avslutning med foreldre på Sørum fritidsgård fra kl. 1900. Rundt 2230 reiste alle i felles­skap til bueskytterbanen hvor alle låste sine sykler. Ei geit var veldig ivrig etter å være med oss på turen, men vi klarte til slutt å ”overtale” den til å bli igjen på gården. Selve turen tok til kl. 2242, og guiden Leif Gjerde for­klarte alle om kveldens tema: nattens lyder! Fra klas­sen møtte 20 av 22 elever, 2 søsken, 14 voksne, klasse­for­stander og guiden Leif Gjerde; totalt 38 personer. Sol­ned­­gangen var 2232, så aftensangerne hadde begynt å synge. Vi gikk fra buskytterbanen, over Okse­fjellet til utsikts­punktet ovenfor Sørum fritids­gård.
      På vei opp fjellet stanset vi flere ganger hvor Leif fortalte litt om hva vi kunne høre. En frosk ble sett på vei opp fjellet, samt noen tårnseilere. Men det var lite aftensangere å høre, kun en rødstrupe. Leif fortalte om fugle­sangens funksjon og hva aftensangere er for noe. Oppe på sørenden av fjellet har vi god oversikt ned på Sørum fritids­gård, og utsikten går over til golfbanen og Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Her hadde vi en 30 minutters rast mens Leif fortalte om natt­sangere, pattedyr og flaggermus. Den første flag­ger­musa hadde allerede begynt når vi satt på rasteplassen. Den fløy mellom trærne og alle fikk se den godt før vi fortsatte ned til lysningen i skogen som ligger ned mot Stilla. Denne kvelden var vi blitt forsinket så vi dropped turen ned til det gule huset og nattsangerne (myr­sangeren) som skulle være bak denne. Den store lysningen nede ved Stilla var også kveldens hoved­stopp. Her hadde vi 4 nordisk flaggermus som fløy i 8-10 meters høyde og jaktet innsekter. Så gikk vi til der veien krysser Stilla over til Fet-siden av Leiras gamle elveløp. Her kunne vi se og høre 2-3 nordisk flag­ger­mus som jaktet over Sør-Stilla. Dog var det liten aktivitet med vannflaggermus. Kun en og annen kunne skimtes mellom buskene i Sør-Stilla idet de fløy bare noen centimeter over vann­flaten på jakt etter insekter i vann­skorpen. Lengre bort hvor det var klar sikt over vannet kunne vi imidlertid se en vannflaggermus som aktivt jaktet utenfor der vi stod over Nord-Stilla. Dette var turens ende­punkt og vi avsluttet turen noe for­sinket, 23 minutter etter midnatt.
      Vi hadde fint vær da det ikke var en sky på himmelen. Hele turen var på 2,3 km og varte i 1 time og 42 minutter.
      Kveldens “fangst” ble en frosk, rugde, rødstruper, tårnseilere, 9-10 nordisk og 1-3 vannflaggermus.  


Mandag 12. juni 2006
Nattevandring med 5A Vigernes skole (Akershus)
Klassen møtte på skolen kl. 2230. Nøyaktiv ved sol­ned­gang, kl. 2237, syklet alle i felleskap til bue­skyt­ter­banen hvor vi startet vår tur kl. 2248. Fra klas­sen møtte ? av 23 elever, ? søsken, ? voksne, klas­se­­for­stander og guiden Leif Gjerde; totalt ? personer. Vi gikk over fjellet fra nord til sør, med en rekke stopp underveis. Et par rødstruper ble hørt, samt 3-5 svarttroster. Svarttrosten var veldig aktive, noe de ikke hadde vært forrige uke. På sør­siden av fjellet tok vi en rast på den isbreslipte fjell­knausen. Her hadde vi god oversikt over Sørum fritids­gård, med utsikten over til golf­banen og Vigernes skole med Rælingen i bak­grunnen. Her hadde vi en lengre rast mens Leif fortalte om natt­sangere, pattedyr og flag­ger­mus. Kveldens første flaggermus dukket opp kl. 2325, 16 minutter etter at vi hadde satt oss. Heldigvis var det kun noen av de voksne som oppdaget dette, så elevene ble ikke distrahert. Ferdig med ”rasten” gikk vi forbi den jakt­ende flaggermusa som ingen elever hadde opp­daget, og ned til Stilla bak det gule huset. Her var natt­sangere temaet, og vi fikk høre ei myrsanger idet den bl.a. imiterte blåmeis, linerle, låvesvale, sisik og grå­spurv. Her hørte også noen en kort strofe fra kveld­ens eneste rødvingetrost.
      Detektorene ble skrudd på kl. 2347. Inne i lysningen mellom grantrærne rett nordøst for det gule huset hadde vi 3-4 nordisk flaggermus. Ingen flere flaggermus ble hørt langs skogsstien på vei til der grusveien krysser Stilla over til Fet-siden av Leiras gamle elveløp. Her var aktiviteten lav. Kun en musøre for raskt forbi som kun 2-3 personer så. Flere så nok vannflaggermusa som passerte over Nord-Stilla der den kunne skimtes mot reflek­sjonen fra den lyse himmelen i nord.
      Turen ble avsluttet 16 minutter over midnatt etter 2,1 kilometers gange og nesten 1,5 times tur. Mange aftensangere, og ei tydelig nattsanger (myrsanger) var positivt. Dog var aktiviteten hos flaggermusene noe lavere enn normalt. Dette var spesielt tydelig når det gjalt vannflaggermusene som bortimot uteble. Alt i alt en positiv tur som deltagerne syntes var spennende.    


Tirsdag 13. juni 2006
Nattevandring med 5C Vigernes skole (Akershus)
Klassen møtte fram på skolen kl. 2230. Et kvarter senere, sju minutter etter solnedgang, syklet klassen til bue­skytterbanen ved Oksefjellet. I alt hadde det møtt fram 40 personer fordelt på 20 (av 22) elever, 16 voksne, 3 søsken, lærer og naturveilederen.
      Selve turen startet kl. 2245. Vi gikk over Oksefjellet med en rekke stopp underveis hvor vi hørte på aften­sangere. En svarttrost var særlig aktiv. Ellers var det kun 5-8 tårnseilere som fløy høyt over Oksefjellet på jakt etter flyvende insekter.
      Oppe på sørenden av fjellet hadde vi god oversikt ned på Sørum fritids­gård, og utsikten går over til golfbanen og Vigernes skole med Rælingen i bak­grun­nen. Her hadde vi en 16 minutters rast mens Leif for­talte om natt­sangere, pattedyr og flaggermus. Den første flag­ger­musa hadde allerede begynt når vi satt på rasteplassen. To flaggermus fløy over en lysning rett ved siden av der vi satt. Vi gikk så ned mot Nord-Stilla via det gule huset. På vei ned hørte vi varsellyden til minst to gråtroster. Nede ved kroksjøen hadde gårs­dagens myrsanger blitt taus. Vi hørte dog en myrsanger fra andre siden av vannet. Også en annen nattsanger ble hørt, muligens en rørsanger. På vei tilbake til skogen fikk alle se ei rugde idet den fløy ut av skogen og over kroksjøen. I den store lysningen inne i granskogen hvor det fast pleier å være mange flaggermus hadde nå kun 2 nordisk flaggermus. Turen gikk så videre på stien som går på langs med Nord-Stilla gjennom skogen tilbake til bueskytterbanen. Nede på grusveien som krysser Stilla, på grensen mellom Fet og Skedsmo kommuner, var det ingen flaggermus å se. Først etter en liten stund dukket det opp ei vannflaggermus som fløy forbi oss noen ganger.
      Alt i alt en enda roligere natt en igår og forrige uke. Det virker som insektene som er blitt fanget, på de faste stedene som nattevandringsturene er blitt arrangert til, har begynt å ta slutt. Kanskje flaggermusene har funnet nye områder med flere insekter. Resultatet for hele turen ble 1 svarttrost, 5-8 tårnseilere, 1 rugde, 1-2 myr­sangere, 1 mulig rørsanger, flere gråtrost, ei rød­vinge­trost, 6 nordisk flaggermus og ei vann­flag­germus. Hele turen i nesten 1 time og et kvarter hvorpå vi hadde spassert 2,5 kilometer. Været hadde vært fint med sol og lett skydekke.


Tirsdag 13. juni 2006
Flaggermustur ved Hvaltjern med 6A og B fra Hovinhøgda skole (Akershus)
20060613-17w.jpg (85316 bytes)Disse hadde program for alle dagene i juni, og hadde egentlig ikke tid til en nattevandringstur. Løsningen ble derfor at jeg besøkte dem på overnattingsstedet ved Hvaltjern i Fet. Siden naturveilederen hadde vært på en annen tur i Skedsmo, måtte turen til de overnattende elevene begynne senere. For at vi kunne starte rett på turen hadde elevene spasert fra teltplassen ved Svart­tjern og over til badeplassen på Hvaltjern for å møte meg. De hadde hatt en strabasiøs dag med mye sykling og aktiviteter, så enkelte hadde begynt å duppe av da guiden kom kl. 0030. En kort orientering om flaggermus og hvordan en ultralydsdetektor fungerte ble gitt. Mens vi stod der hørte vi en mulig dverglo som aktivt føy i området ved vannkanten. Så begynte de 37 elevene med 2 lærere og guide på sin søken etter flyvende flag­germus. Ovenfor demningen fikk vi se to vann­flag­ger­mus, hvorav den ene viste seg gjentagende ganger for oss. En av elevene, Johanne, hadde vært med meg tidligere på tur, da hun var med sin mor når Vigernes var på tur sist år. Hun syntes disse turene var kjempe­spen­nende, noe også de andre syntes. De fleste hadde nemlig ”glemt” at de var trøtte.
      Nedenfor demningen var det også ei vann­flag­ger­mus som fløy, men den var kunn innom 2-3 ganger. Derimot dukket det opp to frosker i vannkanten som alle fikk se på nært hold. Videre langs kanalen var det lite aktivitet inntil vi kom til broa. Her var det 2 nordisk flaggermus som aktivt fløy over vannet. Turen gikk videre til der skiløypa krysser kanalen. En høyst moderne løype hvor sporene var asfaltert! Dog hadde ikke kommunen tatt noen hensyn til naturen da store blokker var brukt som fyllmasse og delte kanalen. Her var det ikke bygget noen bro, og vannet gikk desverre kun i et rør under skiløypa. Her hadde vi ei vannflaggermus som jaktet, og alle fikk et godt blikk av denne idet den sveipet forbi oss nedenfor fyllmassene.
      Nesten tilbake til der vi startet fikk vi de første i gruppa se og høre ei rugde. Også ei fullvoksen padde fikk alle se på nært hold, inklusiv de kobberfarvede øynene. Det var en hunn som var på sin nattelige jakt etter insekter, snegler og meitemark.
      Vi avsluttet 0025 etter en kort runde på 1,1 km. Selv om gråtrostene hadde begynt å våkne til liv, var de fleste elevene nå blitt meget trøtte. Resultatet ble 3 vann­flaggermus, 2 nordisk flaggermus, 2 frosk, ei padde, 1 rugde, masse gråstroster, ei strandsnipe og ei dverglo(?).


Onsdag 14. juni 2006
Nattevandring med 5A Hovinhøgda skole (Akershus)
Frammøte var på skolen kl. 2230. I alt møtte 35 personer, hvorav 19 (av 21) elever, 15 voksne og natur­veileder Leif Gjerde. Avreise fra skole til Oksefjellet hvor vi parkerte ved bueskytterbanen. Selve turen tok til kl. 2245, kun 6 minutter etter solnedgang.
      Vi krysset Oksefjellet fra nord til sør i skumringen. Under turen hadde vi en rekke korte stopp hvor vi hørte på aftensangere, og naturveilederen fortalte om fugle­sang, dens variasjon og funksjon. Aktiviteten hos aften­sangerne var heller lav. En varslende rødtsrupe og rød­vinge­trost ble hørt, samt en svarttrost ble skremt opp fra stien.
      Rett ovenfor Sørum fristidsgård, på sørenden av Oksefjellet, tok vi en lengre rast fra kl. 2213. Her hadde vi utsikt til Vigernes skole med Rælingen i bak­grun­nen. Leif begynte med å fortelle om hvordan Okse­fjellet var formet av isen under siste istid 10.000 år siden. Det er isen som har formet fjellet med bratt sør­heng, og gradvis skrånende mot nord. Han forklarte videre om nattsangere og flaggermus før vi gikk videre kl. 2333. Dog trengte vi ikke gå langt fordi flag­ger­mus­ene hadde allerede begynt å fly i lysningen rett ved siden av der vi satt. Tidligere år har det sjelden vært flag­germus akkuratt her, men i år har det vært en eller en sjelden gang to som har jaktet insekter her. I dag var det hele 5 nordisk flaggermus vi kunne se her. Vi gikk på skogstien parallelt med Nord-Stilla tilbake til bilene. Ytter­ligere 7-8 nordisk flaggermus ble sett/hørt. Da aktivi­teten hos vannflaggermus ved Stilla har vært mink­ende de siste dagene bestemte vi oss for å ta en tur til Borgen bro. Vi forlot bueskytterbanen 5 minutter over midnatt etter en 1,8 kilometers tur.
                Borgen bro var et godt valg. Under broa på Fet-siden fant vi 5-7 vannflaggermus ivrig jaktende rett over vannflaten og inntil tilskuerne. Alle fikk således oppleve flaggermus på meget nært hold og elevene var i ekstase. Vi avsluttet ved broa 35 minutter over midnatt. En noe forlenget tur alle var enige om det var vel verdt.

20060614-63w.jpg (59280 bytes) 20060614-64w.jpg (59179 bytes) 20060614-66w.jpg (83718 bytes) 20060614-67w.jpg (80976 bytes) 20060615-01w.jpg (53856 bytes)
20060615-02w.jpg (59652 bytes) 20060615-03w.jpg (45386 bytes) 20060615-04w.jpg (55044 bytes) 20060615-05w.jpg (55039 bytes) 20060615-06w.jpg (50896 bytes)


Torsdag 31. august 2006
Flaggermustur med 6A og 6B fra Singsaker skole
I alt var 29 personer møtt fram på skolen kl. 2100. Dette inkluderte 12 av 38 elever, 11 foreldre, 1 søsken, 2 venner, klasseforstander samt turlederne Knut Åge Stor­stad og Leif Gjerde.
             Turen starter ti minutter over ni, og vi gikk Lille­gårds­bakken ned til Gamle Bybro. Vi går langs stien på nedsiden av Nidaros og bort til Elgsæterbrua før vi retur­nerer gjennom kirkegården og opp Kristian­stens­bakken som går på nedsiden av festningen. Turen av­sluttes nære skolen kl. 2250, etter en 3,7 km lang spaser­tur.
                Selv om det var opphold og temperaturen var god, ble lite flaggermusaktivitet registrert. Første flag­ger­mus ble hørt kl. 2142 ved østre inngang til kirke­gården. Den oppholdt seg her noen få minutter, nok til at alle fikk både se og høre den. Senere dukket det nok ei nordisk flaggermus opp, denne rett øst for Elg­seter­bua. Den ble kun hørt et par ganger, før den fløy tilbake til kirkegården og forsvant.


Arrangement år 2005


Mandag 30. mai 2005
Nattevandring med 5A Vigernes skole (Akershus)
Klassen hadde hatt avslutning med foreldre på Sørum fritidsgård fra kl. 2000. Rundt 2200 reiste alle i felles­skap til bueskytterbanen hvor alle låste sine sykler.
         Selve turen tok til kl. 2215, og guiden Leif Gjerde forklarte alle om kveldens tema: nattens lyder! Fra klassen møtte 21 av 23 elever, 16 voksne, frøken og guiden Leif Gjerde; totalt 39 personer. Solnedgangen var 2218, så aftensangerne hadde begynt å synge. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til utsikts­punktet ovenfor Sørum fritidsgård.
         På vei opp fjellet stanset vi fire ganger hvor Leif fortalte litt om hva vi kunne høre. Måker som pendlet fra søppelfyllinga i Skedsmo og ut til Øyeren ble sett gjentagende ganger før vi forsvant inn i skogen. Vi hørte kråker, rødvinge­trost (1 stk) og rødstruper. Rød­strupene var det flest av, og vi fikk høre dem på nært hold mens Leif fortalte om fuglesangens funksjon og hva aftensangere er for noe. Oppe på sørenden av fjellet har vi god oversikt ned på Sørum fritidsgård, og utsikten går over til golfbanen og Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Her hadde vi en 21 minutters rast mens Leif fortalte om natt­sangere, pattedyr og flag­ger­mus. På slutten rastingen ble Leif avbrudt gjentatte ganger idet flere av elevene ble mer interesert i flag­ger­musa som fløy over stien bare 10-15 meter fra der vi satt. Det var tydelig at flag­ger­musene hadde satt i gang, og det var liten vits i å holde elevene tilbake fra det de har spurt og ventet på i hele kveld, - nemlig flag­ger­mus­ene! Leif fikk fram ultra­lydsdetektoren og snakket om flaggermusenes lyder. Herfra gikk vi ned til det gule huset, og på skogsstien langs Stilla i retning bue­skyt­ter­banen. I en lysning i skogen ble kveldens hoved­stopp. Minst fire nordisk flaggermus jaktet over hodene våre, uten særlig bekymring for de nesten 40 mennesk­ene som stod under dem og glodde. Videre langs stien dukket det opp en og annen nordisk flag­ger­mus før vi kom til veien som krysser Stilla over til Fet-siden av Leiras gamle elveløp. Her kunne vi se 2, kanskje 3 vann­flaggermus idet de fløy bare noen centi­meter over vannflaten på jakt etter insekter i vann­skorpen. Dette var også turens endepunkt, og alle fikk med seg en bro­sjyre om flaggermus, - en huske­lapp for noen av de fakta elevene hadde f¨ått i løpet av turen. En strand­snipe ble vekt idet vi skulle reise fra stedet tre minutter over midnatt.
         Vi hadde vært heldige denne kvelden. Det var spådd regn, noe vi heldigvis gikk glipp av på vår 1,9 km lange spasertur. Det var kanskje noe kaldt for årstiden (?Oc), og vi hadde delvis skyet vær.
         Kveldens “fangst” ble 20-30 måker, 8-12 kråker,  1 rødvingetrost, 8-12 rødstruper, 1 nattergal (som kun Leif hørte), 1 ?rikse, 1 rugde, 9-12 nordisk flaggermus, 2-3 vannflaggermus, 1 strandsnipe.


Tirsdag 31. mai 2005
Nattevandring med 5B Vigernes skole (Akershus)
Klassen hadde hatt avslutning med foreldre på Sørum fritidsgård fra kl. 2000. Rundt 2200 reiste alle i felles­skap til bueskytterbanen hvor alle låste sine sykler.
         Selve turen tok til kl. 2215, og guiden Leif Gjerde forklarte alle om kveldens tema: nattens lyder! Fra klassen møtte 17 av 20 elever, 11 voksne, frøken og guiden Leif Gjerde; totalt 30 personer. Solnedgangen var 2220, så aftensangerne hadde begynt å synge. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til utsikts­punktet ovenfor Sørum fritidsgård.
         På vei opp fjellet stanset vi tre ganger hvor Leif for­talte litt om hva vi kunne høre. Det var ikke så mye aktivitet i skogen, men over 15 kråker ble sett idet de skulle finne seg innkvartering i grantrærne på Okse­fjellet. Rødstrupene var det flere av, og vi fikk høre dem på nært hold mens Leif fortalte om fugle­sangens funksjon og hva aftensangere er for noe. Oppe på sørenden av fjellet har vi god oversikt ned på Sørum fritids­gård, og utsikten går over til golfbanen og Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Her hadde vi en 19 minutters rast mens Leif fortalte om natt­sangere, pattedyr og flaggermus. Fra utsiktpunktet gikk vi ned bak det gule huset. Første flaggermus ble sett 2322, og disse var en dverg- og en nordisk flaggermus. Vi gikk så på skogsstien langs Stilla i retning bue­skytter­banen. I en lysning i skogen ble kveldens hoved­stopp. 3-4 nordisk flaggermus jaktet over hodene våre, uten særlig bekymring for de 30 menneskene som stod under dem og glodde. Også ei dvergflaggermus dukket opp fra tid til annen i samme lysning. Videre langs stien hørte vi ubestemte musører. Leif hadde mistanke om at det kunne være vannflaggermus, og riktig nok jaktet to langs vannkanten som gikk parallellt med stien. Tilbake på stien oppdaget vi også ei skjegg- eller brandt­flag­ger­mus. Den patruljerte på stien, rett over hodene våre! Det dukket opp en og annen nordisk flaggermus før vi kom til veien som krysser Stilla over til Fet-siden av Leiras gamle elveløp. Her kunne vi se flere vann­flag­ger­mus idet de fløy bare noen centimeter over vann­flaten på jakt etter insekter i vannskorpen.  Over Nord-Stilla dukket det også opp ei vannflaggermus, og også to dvergflaggermus jaktet ivrig. Dette var også turens ende­punkt, og alle fikk med seg en brosjyre om flag­ger­mus, - en huskelapp for noen av de fakta elevene hadde fått i løpet av turen. Vi avsluttet turen 10 minut­ter over midnatt.
         Vi hadde vært heldige denne kvelden. Det var spådd regn, noe vi heldigvis gikk glipp av på vår 1,9 km lange spasertur. Temperaturen var ?.
         Kveldens “fangst” ble 3 rødstrupe, 15+ kråker, 1 svarttrost, 1 knoppsvane, 4 dverg-, 4-8 vann-, 1 skjegg-/brandtflaggermus, 6-7 nordisk flaggermus.


Onsdag 1. juni 2005
Nattevandring med 5C Vigernes skole (Akershus)
Klassen hadde hatt avslutning med foreldre på Sørum fritidsgård fra kl. 2000. Rundt 2200 reiste alle i felles­skap til bueskytterbanen hvor alle låste sine sykler.
         Selve turen tok til kl. 2215, og guiden Leif Gjerde forklarte alle om kveldens tema: nattens lyder! Fra klassen møtte 17 av 19 elever, 1 søsken, 15 voksne, frøken og guiden Leif Gjerde; totalt 35 personer. Solnedgangen var 2222, så aftensangerne hadde begynt å synge. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til utsikts­punktet ovenfor Sørum fritidsgård.
         På vei opp fjellet stanset vi tre ganger hvor Leif fortalte litt om hva vi kunne høre. Det var mange tårnseilere (20-30 ind.) som fløy høyt over tretoppene på Oksefjellet. Ellers var det lite aftensangere å høre, kun en rødstrupe. Leif fortalte om fugle­sangens funksjon og hva aftensangere er for noe. Oppe på sørenden av fjellet har vi god oversikt ned på Sørum fritids­gård, og utsikten går over til golfbanen og Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Her hadde vi en 16 minutters rast mens Leif fortalte om natt­sangere, pattedyr og flaggermus. Fra utsiktpunktet gikk vi ned bak det gule huset. På vei ned så vi ei rødstrupe meget tillitsfull der den satt på ei tørr furukvist få meter over hodene våre. Nede bak det gule huset kunne vi høre ei myrsanger ved Sør-Stilla. Vi skrudde på våre batdetektorer kl. 2317, og da var flaggermusene allerede i gang. Vi gikk så på skogsstien langs Stilla i retning bue­skytter­banen. I en lysning i skogen ble kveldens hoved­stopp. 3 nordisk flaggermus jaktet over hodene våre, uten særlig bekymring for de 35 menneskene som stod under dem og glodde. Det dukket opp en en og annen nordisk flaggermus før vi kom til veien som krysser Stilla over til Fet-siden av Leiras gamle elveløp. Her kunne vi se 8-15 vann­flag­ger­mus idet de fløy bare noen centimeter over vann­flaten på jakt etter insekter i vannskorpen. Dette var turens ende­punkt, og alle fikk med seg en brosjyre om flag­ger­mus, - en huskelapp for noen av de fakta elevene hadde fått i løpet av turen. Vi avsluttet turen ved midnatt.
         Vi hadde vært heldige denne kvelden. Det var spådd regn, noe vi heldigvis gikk glipp av på vår 1,9 km lange spasertur. Temperaturen var ?.
         Kveldens “fangst” ble 20-30 tårnseilere, 2 rød­strupe, 3-4 rødvingetrost, 1 myrsanger, 5 nordisk og 8-15 vannflaggermus.


Mandag 10. oktober 2005
Flaggermusjakt på Nordre Dahl gård, Nittedal (Akershus)
Klasse 1A fra Slattum skole hadde høstfest på Nordre Dahl gård fra kl. 1800. Grillmat og kaker var på menyen før rundt 20 små (derblant alle 12 fra klassen) og rundt 24 voksne skulle lete etter flaggermus i gårdens bygninger. Søket etter flaggermus startet ca. 1910. Først ble alle samlet for å lære hvordan å gå fram når flaggermuskolonier skal finnes i bygninger. En nordisk flaggermus og en stor musøre, begge mumifiserte, ble vist fram. Videre fikk alle lære hvordan flaggermusekskrementer kjennes igjen ved dets porøsitet og lukt. Også ei utstoppet sørflaggermus ble vist fram før alle gikk over til stabburet for å finne spor. Stabburet var ubrukt, og det var mye skrot og gjenstander. I annen etasje så vi ved endeveggene og rundt skorsteinen. Ingen ekskrementer ble funnet, men ei musefelle hadde ei mus. Ved nærmere ettersyn viste det seg at kun skjellettet var igjen. Hodeskalle, kropp og hale lå alle inntakte i fellen. Pels, hud og innmat var helt forduftet, -spist av små organismer. Ei nestlesommerfugl ble også funnet. Ved nærmere undersøkelse (den ble oppvarmet av lommelyktlyset) viste det seg at den var i live. Sansynligvis hadde den funnet seg til rette for vinteren. Denne sommerfuglarten overvintrer nemlig som voksne dyr. Vi gikk så videre til selve låven hvor vi gikk opp på broen. Ingen spor av flaggermus ble funnet, men mye rotteekskrementer ble funnet ved kornsekkene. Noen sommerfuglvinger ble funnet, og ei hel sommerfugl ble vist fram. Det viste seg dog at denne var i live (barna hadde ikke undersøkt dette før de løftet den opp), så den var litt skadet i vingene, men ville nok klare seg. Til slutt gikk vi i verktøyrommet som lå over hestestallen, men under broen. Barna sa farvel og god natt til hestene før vi avsluttet rundt kvart over åtte.


Arrangement år 2004


Mandag 24. mai 2004
Nattevandring for 5A fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Fra klassen møtte 16 av 29 elever, ingen søsken, 8 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 26 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2221 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.), svarttrost (1 ind.) og rødstrupe (5 ind.). En rugde ble sett og hørt fra rasteplassen.  Av nattsangere fikk vi kun høre 1 nattergal, men dog noe svakt. Av andre fuglearter hørte/så vi 3-5 gråtrost og så 1 knoppsvane i Nord-Stilla. Første flaggermus ble hørt kl. ?. I alt hørte vi 11-13 nordisk flaggermus, hvorav de fleste (3-4 ind.) ble sett i lysningen over stien i granskogen. Dvergflaggermus ble observert på to forskjellige steder og 1 vannflaggermus ble sett over Stilla fra veien som krysser kroksjøen. Vi reiste fra bueskytterbanen 2348, og stanset ved Borgen bru for å se på vannflaggermus. På Fet-sida var det liten aktivitet, så vi gikk under brua på Skedsmo-sida. Her var det mer liv, og 1-2 vannflaggermus ble observert flyvendes nær land en rekke ganger. Vi var ved Borgenbrua fra 2355, og avsluttet 8 minutter over midnatt. Under turen var det 7/8 skydekke og svak vind.


Tirdag 25. mai 2004
Nattevandring for 5B fra Hovinhøgda skole (Akershus)
I underkant av 30 personer hadde møtt fram på skolen. Inklusiv mor og elev som ikke fikk være med på turen i går. Overskyet vær og uttrykt for regn hadde preget hele dagen, men kun lokale og forbigående regnbyger hadde kommet. Rett før turen var det fremdeles opphold, men en mørk himmel var i anmars fra nordøst. I det alle hadde møtt fram pøste regnet ned, og alle var våte. Det ble drøftet om vi skulle ta turen allikevel. Foreldrene var for det meste enige om å sette opp en annen dag, mens flere av elevene ville på tur uansett. Leif tilbød seg å holde et to-timers foredrag på skolen neste dag som "plaster på såret", noe elevene var meget glade for. Turen ble avlyst og alle reiste hjem (og guiden Leif fikk se ferdig "Judging Amy" på fjernsyn). Regnet stanset kort tid etter at alle hadde reist. En ny tur vil bli forsøkt satt opp før skoleslutt.


Onsdag 26. mai 2004
Nattevandring for 5. klasse fra Riddersand skole (Akershus)
Fra klassen møtte 21 av 28 elever, ingen søsken, 10 foreldre, klasseforstander og to guider (Leif Gjerde og Magnus Guldhaug); i alt 33 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2220 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (3 ind.) og rødstrupe (6 ind.). Av nattsangere fikk vi kun høre 1 nattergal, og desverre noe svakt. Første flaggermus ble hørt kl. 2326. De var nok aktive før dette, men guiden skrudde ikke på detektoren tidligere. Størst aktivitet var det ved det gule huset (2-3 nordisk og 1 dvergflaggermus, lysningen i granskogen (2-3 nordisk og en dvergflaggermus) og der veien krysser kroksjøen (1 dverg-, 3 vannflaggermus). Ved lysningen i skogen var det dog liten aktivitet og færre nordisk flaggermus, men det var første gang vi har sett ei dvergflaggermus på dette stedet. Da vi fikk se flere vannflaggermus på nært hold ved Stilla, droppet vi stoppen ved Borgenbrua. I alt hørte vi 9-10 nordisk flaggermus, 3 vannflaggermus og 1 skjegg/brandtflaggermus.  Vi reiste fra bueskytterbanen 2400. De som ville kunne stanse ved Borgenbrua. Leif og Magnus ville ta en tur tid uansett, så de som vill se flere vannflaggermus kunne stikke innom. Kun en bil med 1 voksen og 4 barn stanset. Vi fikk se 3 vannflaggermus på nært hold. Vi var ved brua fra 0008 til 0025.


Tirsdag 1. juni 2004
Nattevandring med 5A Vigernes skole
Fra klassen møtte 22 av 24 elever, 15 voksne og guiden Leif Gjerde; totalt 37 personer. Vi syklet fra skolen til Oksefjellet hvor vi startet turen kl. 2240, 29 minutter etter solnedgang. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer.
Vi begynte kvelden med å lytte på aftensangerne. Det var stor aktivitet og vi fikk høre 9 rødstruper og ei svarttrost. Også ei kråke, gråtrost og stokkand kunne registreres. Nattsangere var det lite av, og kun ei nattergal ble hørt "tidlig" på kvelden (kl. 2308). Første flaggermus ble hørt ved det gule huset kl. 2353. Her jaktet både ei nordisk og dvergflaggermus. De fleste dyrene fant vi ved lysningen i granskogen hvor hele 5 nordisk flaggermus jaktet mat, og rett inn i skogen fra bueskyttebanen hvor 6 nordisk flaggermus fløy over stien. Vi avslutta turen der grusveien krysser kroksjøen rundt 25 minutter over midnatt. Her fikk vi se 2-3 vannflaggermus, og Leif delte ut noen brosjyrer om flaggermus. Av flaggermus fikk vi totalt se 1 dverg-, 2-3 vann- og 15 nordisk flaggermus.


Onsdag 2. juni 2004
Nattevandring med 5B Vigernes skole
Fra klassen møtte 21 av 24 elever, 4 søsken, 10 voksne og guiden Leif Gjerde; totalt 36 personer. Vi syklet fra skolen til Oksefjellet hvor vi startet turen kl. 2250, ca. 15 minutter etter solnedgang. Det var fullmåne, skyfri himmel og 12-13 grader. Vi gikk fra buskytterbanen (hvor vi så ei 5 meter høy røksøyle av mygg!), over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer.
Det var liten aktivitet med aftensangerne, og vi fikk kun høre 4 rødstruper. Av nattsangere fikk noen høre ei myrsanger som sang idet vi startet turen, og ei nattergal kunne høres fra det gule huset. Av andre fugler ble det hørt ei rugde og ei and. Første flaggermus kom tidlig (kl. 2321) og fløy over hodene på oss når vi satt på utsiktspunktet helt sør på Oksefjellet. Størst aktivitet var det lysningen i granskogen hvor 4-5 nordisk flaggermus ble registrert. Vi avslutta turen der grusveien krysser kroksjøen og fikk se ei vannflaggermus i tillegg til ei nordisk flaggermus. Totalt ble 11-13 nordisk flaggermus og 1 vannflaggermus registrert på turen. Vi avsluttet 30 minutter etter midnatt.


Torsdag 3. juni 2004
Nattevandring med 5C Vigernes skole
Fra klassen møtte 22 av 23 elever, 4 søsken, 16 voksne og guiden Leif Gjerde; totalt 43 personer. Vi syklet fra skolen til Oksefjellet hvor vi startet turen kl. 2240, 15 minutter etter solnedgang. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Av en eller annen merkelig grunn fikk vi ikke høre hverken aftensangere eller nattsangere. Dog fikk vi se/høre ei rugde og ei and som fløy forbi. Første flaggermus ble hørt ved det gule huset kl. 2354, og viste seg å være ei nordisk flaggermus. Ved lysningen i skogen observerte vi de fleste dyrene (3-4 nordisk flaggermus), mens 10-12 dyr av denne arten ble sett totalt. På slutten av turen var vi der grusveien krysser Stilla og så på vannflaggermus. Turen ble avsluttet ved at turleder delte ut brosjyrer om flaggermus 25 minutter over midnatt.


Lørdag 5. juni 2004
Flaggermustur til Østensjøvannet (Oslo)
Åtte personer hadde møtt fram på brua i sørenden av vannet kl. 2230. Av disse var tre fra Romerike flaggermusgruppe, tre hadde sett informasjonen i OsloPuls, og to finske/norske forbipasserende damer som ble overtalt til å være med. Vi gikk på vestsiden av brua nordover mot Tallberget. Ved brua på vestsiden ble en rørsanger hørt. Solnedgang var 2229, og det var tilnærmet skyfri himmel. Det var derfor ventet at flaggermusene ville være seint ute. Vi gikk inn i skogen ved Tallberget i håp om å få høre flaggermus tidligere. De dukker nemlig opp fortere i skog enn åpne områder, da det er mørkere på disse stedene. Ei mulig flaggermus ble observert 2330, men det var først kl. 2342 at de første dyrene dukket opp i skogen. Dette var 3-4 nordisk flaggermus som fløy imellom trekronene over stien. Vi snudde i bunnen av den lange bakken opp mot Manglerud skole. Vi håpet at nå hadde flaggermusene også begynt å fly langs vannet, men den gang ei. Det var først kl. 2358 at de første nordiske flaggermusene dukket opp i det åpne. Etter noen minutter kunne vi se 5-6 dyr idet de fløy rett over og mellom oss der vi stod på stien langs bjørketrærne ved vannet. Totalt fikk vi observere 25-30 nordisk flaggermus og 1-2 dvergflaggermus. Turen ble avsluttet 34 minutter etter midnatt.


Tirsdag 8. juni 2004
Nattevandring med 6C Vigernes skole
Fra klassen møtte 19 av 21(?) elever, 1 søsken, 12 foreldre, klasseforstander og guiden Leif Gjerde; i alt 34 personer. Turen i fjor ble avlyst, men det ble arrangert tur allikevel for de oppmøtte fordi regnet stilnet av. Turen i år var en erstattning for de som ikke fikk være med i fjor. I fjor hadde det møtt opp 8 elever, og seks av disse var også med på denne turen!
Vi syklet fra skolen til Oksefjellet hvor vi startet turen kl. 2240, sju minutter etter solnedgang. I motsetning til forrige uke var det mange aftensangere å høre. Hele 15 rødstruper, 1 rødvingetrost og 1 svarttrost. Også ei kråke og ei rugde ble observert på vei til rasteplassen på sørenden av fjellet. Her var vi fra 2305 til 2326, og Leif fortalte om nattsangere og flaggermus. To ganger passerte ei rugde over tretoppene rett over oss. Nede ved Stilla, bak det gule huset, fikk vi høre ei nattergal, dog noe svakt. Første flaggermus dukket opp kl. 23? mellom det gule huset og skogen. De fleste ble observert ved lysningen i granskogen hvor 4 nordisk flaggermus jaktet insekter. Ei sothøne og gråhegre ble også hørt herfra. Vi avslutta turen der veien krysser Stilla. Her hadde vi 3 nordisk flaggermus og 1 dvergflaggermus. I alt så vi 17-18 nordisk flaggermus og 2 dvergflaggermus. Turen ble avsluttet 25 minutter over midnatt.


Onsdag 9. juni 2004
Nattevandring med 6. klasse Riddersand skole
Fra klassen møtte 23 av 36 elever, ingen søsken, 13 foreldre, klasseforstander og guiden Leif Gjerde; i alt 38 personer. Turen var en erstatningstur for turen sist år som ble avlyst pga regn. Det var derfor nervepirende å se at det begynte å regne også denne gangen. Det var dog kun lett regn og alle var enige i å forsøke å ta turen uansett. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2249 (15 minutter etter solnedgang) og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Det var ikke mye liv og kun 3-4 rødstruper ble hørt. Ingen nattsangere ble registrert. Første flaggermus ble hørt kl. 2331. Størst aktivitet var det ved lysningen i granskogen.  I alt hørte vi 10 nordisk flaggermus.  Vi reiste fra bueskytterbanen ti minutter over midnatt.


Lørdag 12. juni 2004
Flaggermustur ved Nordbytjernet
Over 80 aspiranter (10-11 år) fra Romerike og Follo 4H var samlet ved Nordbytjernet i Jessheim på leir. Lørdag kveld hadde deltagerne fått tilbud om tur for å se og høre på flaggermus. Rundt 53 barn og 11 voksne var møtt opp i tillegg til ekskursjonslederne Leif Gjerde og Odd Rygh fra Romerike flaggermusgruppe. Turen tok til kl. 2236 og vi gikk rundt vannet for å høre etter aftensangere og nattsangere. Det var lite dyreliv å høre, og vi fikk se 3 par toppdykkere (noen med unger på ryggen), to sothøner og ei stokkand hann. Ved bekken på motsatt side av vannet fikk ekskursjonslederen høre en rørsanger, men resten av flokken fikk liten glede av dette fordi de lagde litt for mye bråk. Ved stien som går over til Svarttjern tok vi en pause kl. 2323 hvor Leif snakket om flaggermus. Det var nettopp her det var sett flaggermus på tidligere turer til området. Solnedgangen var kl. 2240, så de første flaggermusene skulle være ute snart. Mens vi satt her fikk vi høre ei rødstrupe som sang 2-3 ganger tydelig på nært hold. Så fikk vi høre den første flaggermusa kl. 2335 idet den sansynligvis pendlet forbi. Vi begynte nå å bevege på oss igjen og gikk på stien over til Svarttjern. Nok ei ubestemt musøre ble hørt over stien før vi ankom Svarttjern få minutter senere. Det var nok for lyst og åpent over Svarttjern fordi ingen flaggermus ble hørt, men ei måltrost ga lyd fra seg og vi fikk se ei padde unge som ble født tidligere i år. Vi fulgte så stien langs Norbytjernet tilbake til leirplassen, men det varte ikke lenge før flaggermusene dukket opp. Ved fire forskjellige lysninger i skogen registrerte vi nordisk flaggermus (5 individer i alt). Alle fikk se flyvende flaggermus på nært hold. Den siste var på gressplenen rett nedenfor leiren, så vi hadde jo egentlig ikke trengt å gå den 3 kilometer lange veien rundt Nordbytjernet. Hele turen varte i 1 time og 36 minutter.
Seks jenter og to voksne som skulle pusse tennene ble nyskjerrig på våre flaggermus. Siden ei nordisk flaggermus jaktet innen synsavstand fra leiren gikk vi nærmere for å se. Denne "andre" turen tok til 10 minutter over midnatt og varte i 13 minutter.


Mandag 14. juni 2004
Flaggermustur ved Stampetjern (Akershus)
I forbindelse med 6A, B og C fra Vigernes skole sin overnattingstur ved Stampetjern i Skedsmo ble det holdt en flaggermustur. Det var klart og solnedgang var 2239. Vi begynte derfor ikke turen før 2348. I alt deltok 11 elever i tillegg til klasseforstander Anne Breen og naturveileder Leif Gjerde (som begge er medlem av Romerike flaggermusgruppe). Første flaggermus ble sett fire minutter før midnatt. Det var ei vannflaggermus som fløy helt inntil demningen, i meget korte sirkler. Antakelig ga denne trange viken med de overhengende trærne tilstrekkelig mørke. Etter hvert som det ble mørkere ellers begynte den å ta større sirkler og tørte å fly mer ut mot det åpne. Vi gikk litt langs østsiden av tjernet og fikk høre ei ubestemt musøre over land. Mot odden kunne vi høre nok ei vannflaggermus, og skimte den idet den fløy langt ute på vannet. Så gikk vi inn ei større bukt på østsidenav tjernet hvor vi kunne se to vannflaggermus som jaktet.
Tilbake ved demningen fulgte vi igjen den samme vannflaggermus som vi begynte turen med. To satte seg på demningen, mens resten sto helt i vannkanten på badestranda. Flaggermusa var stadig bare fra 0,5 til 2 meter fra våre føtter, og vi kunne sen den forsøke seg på insekter i lufta også. Så kom ei stor nattsvermer som den forsøkte å ta, men nattsvermern unngikk angrepet ved å dukket ned mot vannet. Flaggermus plukketimidlertid opp nattsvermeren fra vannflaten ved neste runde. Vi kunne se vannflaggermusa holde nattsvermeren i munnen. Nattsvermern var nok for stor å spise under flukt for flaggermusa tok mange runder (4-5?) før den forsvant inn i skogen, sansynligvis for å nyte sitt måltid i ro og fred.
Vi gikk så til flytebrygga hvor vi observerte to vannflaggermus og ei nordisk flaggermus. Hele turen varte i 41 minutter og vi gikk akkuratt ei kilometer. Resultatet ble 6 vannflaggermus og ei nordisk flaggermus. Vi hørte også ei skogsnipe.


Torsdag 23. september 2004
Foredrag for Barmand skole på Hitra (Sør-Trøndelag)
Idag har jeg avholdt foredrag for 40 elever og 4 lærere ved Barman Skole på Hitra. Det var meningen at det skulle være bare for lesegruppa som består av 12 elever, men det ble så populært når det begynte å ryktes at det skulle komme en kar å fortelle om flaggermus at det ble utvidet til de tre siste klassetrinn ved soklen. De som ville kunne trekke seg unna, men det ble ingen i den gruppen. Alle ville høre om vår nattaktive nabo som det ser ut til at den holder til så å si på hele Hitra.
Foredraget varte i litt over to klokketimer og jeg vil berømme ungene de var aktivt med i diskusjoner og stilte spørsmål de lurte på, det samme gjelder lærerne det ble ganske forundret over vår ukjente venn som bare er der, og som ingen vet no mye om.
Einar Brendboe


Fredag 8. oktober 2004
Foredrag ved Modum og tur til Drammen (Buskerud)
Denne kvelden fikk Blekkulf-klubben på Geithus i Modum besøk. Leif Gjerde holdt lysbildeforedrag om flaggermus. Også lyder fra flaggermus ble hørt, samt musikk laget utelukkende ved å sette sammen forskjellige flaggermuslyder. På denne årstiden har de fleste flaggermus gått i dvale, og sansynligheten for å finne noen med ultralydsdetektor idet de flyr ute er meget små. Dog vet vi at høsten er paringstid, og gråskimlet flaggermus er meget aktiv hele oktober idet den flyr mellom høyblokker om kvelden for å lokke til seg hunner. Denne lyden er meget hørbar, og Drammen er stedet i Norge hvor det er flest av den på denne årstiden. Vi reiste derfor samlet til Strøtvet for å høre på denne arten. Alle de seks "Blekkulfene" var med på turen sammen med tre voksne. Vi ankom Drammen hvor dyrene var i full gang.


Arrangement år 2003


Lørdag 24. mai 2003
Flaggermustur langs Akerselva (Oslo)
Ingen regn, skiftende skydekke og perioder med sol. Slik var værforholdene på lørdagen før turen. Om kvelden ble himmelen gjevnt over mer mørk og det begynte å regne lett, selv om det var perioder uten regn. Det var derfor usikkert om dette var en god kveld for å se flaggermus. Ingen forbehold mot regn ble gitt, så det var bare å møte fram.
Kl. 2200 møtte seks personer fra Romerike og Oslo flaggermusgrupper. Til tross for lett regn gjorde vi et forsøk på å finne flaggermus. Første flaggermus kom kl. 2216 der den fløy i stor høyde og krysset Akerselva fra øst mot vest. Regn gjorde det vanskelig å høre signalene pga støy fra dråpene når de treffer bakken og bladverket. En mulig musøre ble kort tid etter observert i 2 meters høyde over stien som var dekket med et tak av tett løvverk. Etter å ha gått langt og lenge langsetter begge sider av Akerselva fikk vi endelig høre en nordisk flaggermus kl. 2249. Den ble hørt kun to ganger idet den pendlet forbi. Et fristende tilbud om å svømme over Akerselva til en overkommelig pris gjorde sitt til at ekskursjonslederen hoppet i vannet. Mens han kom seg etter sjokket av den kalde svømmeturen dukket de første vannflaggermusene opp. De fløy alle nedstrøms i regnværet, som synes ikke å forstyrre dem nevneverdig. De første vannflaggermusene dukket opp rundt 2300. I alt ble rundt 15 vannflaggermus observert. Over en liten sving i elva jaktet 6-7 vannflaggermus idet de ble observert på nært hold. En jaktende skjegg/brandtflaggermus fløy over stien mellom trærne var avslutningen på turen. Vi var tilbake ved Teknisk museum rundt midnatt.
I alt en meget interessant tur. At vannflaggermus kan være ganske aktiv jaktende under regn og lett regn var en ny oppdagelse. Området langs Akerselva synes derfor å være et godt ekskursjonsmål i all slags vær!


Mandag 2. juni 2003
Nattevandring for 5B fra Vigerne skole (Akershus)
Fra klassen møtte det 17 av 20 elever, 14 foreldre, klasseforstander og guide. Vi syklet fra skolen og bort til bueskytterbanen. En fotograf og en journalist fra Akershus Arbeiderblad møtte direkte opp og deltok også under hele turen. I alt 35 personer. Selve turen tok til 2225 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.), svarttrost (1 ind.) og rødstrupe (3 ind.). En rugde ble også sett og hørt. Av nattsangere fikk vi høre en myrsanger idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal i det fjerne ble også hørt. Første flaggermus ble hørt 2330. I alt hørte vi 10 nordisk flaggermus og ca. 5-8 vannflaggermus. Turen ble avsluttet 10 minutter over midnatt.

Nattevandring er blitt arrangert årlig for avsluttende 5. klasse ved flere lokale skoler. Turene er frivillige og holdes om kvelden fra 2200 til 0030. Allikevel er turene meget populære med nesten fulltallig deltagelse. Her er 17 av klassens 20 elever fra 5B ved Vigernes skole i Lillestrøm møtt fram på tur med søsken og foreldre. Foto: Geir Egil Skog.


Tirsdag 3. juni 2003
Nattevandring for 5C fra Vigernes skole (Akershus)
Fra klassen møtte 8 elever, 7 foreldre og guide (klasseforstander møtte direkte senere om kvelden); i alt 17 personer. Det var felles avreise fra skolen med sykler. Selve turen tok til 2235 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.), og rødstrupe (5 ind.). Av nattsangere fikk vi høre to myrsanger? idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal? i det fjerne ble også hørt tydelig. Av andre fuglearter hørte vi 2 rugder og 2 sothøns. Første flaggermus ble hørt 2328. I alt hørte vi 7 nordisk flaggermus, 5-8 vannflaggermus og 1 brunflaggermus. Turen ble avsluttet 15 minutter over midnatt.


Onsdag 4. juni 2003
Nattevandring for 5A fra Vigernes skole (Akershus)
Fra klassen møtte 15 av ? elever, 1 søsken, 11 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 29 personer. Det var felles avreise fra skolen med sykler. Selve turen tok til ca. 2235 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.), svarttrost (1 ind.) og rødstrupe. Av nattsangere fikk vi høre to myrsanger? idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal? i det fjerne ble også hørt tydelig. Av andre fuglearter hørte vi 2+ tårnseilere og 7 kråker. Første flaggermus ble hørt 2329. I alt hørte vi flere nordisk flaggermus og 5-10 vannflaggermus. Turen ble avsluttet 5 minutter over midnatt.


Torsdag 5. juni 2003
Nattevandring for 6 klasse fra Riddersand skole (Akershus)
Fra klassen møtte kun 10 av 37 elever, 9 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 21 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2240 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (2 ind.), svarttrost (2 ind.) og rødstrupe (3 ind.). Rugde ble også sett og hørt flere ganger, bl.a. to i lav høyde (4 meter) på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Av nattsangere fikk vi høre to myrsanger idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal i det fjerne ble også hørt tydelig. Av andre fuglearter hørte vi 2-3 tårnseilere, 1 knoppsvane og 3 sothøns. Første flaggermus ble hørt 2345. I alt hørte vi 3 nordisk flaggermus og 10-20 vannflaggermus. Antall nordisk flaggermus var langt mindre enn de foregående turene, mens antall og aktivitet til vannflaggermusene var langt høyere enn de tidligere turene. Turen ble avsluttet 14 minutter over midnatt.


Tirsdag 10. juni 2003
Nattevandring for 5C fra Hovinhøgda skole
Fra klassen møtte 13 av 18 elever, 1 søsken, 9 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 25 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2252 og vi gikk fra bueskytterbanen,over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre varsellydene til en gråtrost, samt territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind. med kun to strofer). Rugde ble også sett og hørt. Av nattsangere fikk vi høre to myrsanger idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal i det fjerne ble også hørt tydelig. Første flaggermus ble hørt 2340. I alt hørte vi 16 nordisk flaggermus, 2-3 vannflaggermus og 1 brunflaggermus. Brunflaggermus blir sjelden hørt på disse turene og antall nordisk flaggermus var unormalt høyt. Turen ved Oksefjellet ble avsluttet 12 minutter over midnatt, men fordi antall vannflaggermus var lavt tok vi en stopp ved Borgen bro. Underbroa fikk vi se 3-4 vannflaggermus og 1 brunflaggermus ble hørt. Kveldens aktiviteter var over 30 minutter over midnatt.


Onsdag 11. juni 2003
Nattevandring med 5 klasse fra Grua skole (Oppland)
Femte klasse fra Grua skole hadde overnattingstur ved Skjerva (Lunner) på Romeriksåsen fra onsdag til torsdag. I denne forbindelse skulle det holdes flaggermustur. Solnedgang var 2241 så vi samlet elevene å gikk fra leirplassen kl. 2305. Vi gikk en lokal rute via to vann, noen hytter og to setre. I alt 1,4 km. Helt på slutten av turen fikk turlederen og noen av de første elevene i gruppa høre en musøre over vann 8 minutter over midanatt. Tilbake til leiren ca. 0015 gikk de fleste til sitt, men 6 av elevene og læreren gav ikke opp så lett. En musøre ble hørt litt vekk fra stien og måtte undersøkes nærmere. Det viste seg å være to vannflaggermus som jaktet 4-6 meter over bakken, rundt noen grantrær. Kanskje var natta for kort og lys til at vannflaggermusene fløy over vann. Vi fikk i hvertfall se dyrene idet de fløy rett over hodene på oss fra 0030. Da vi siste var ferdig med turen og tilbake ved leirplassen i strandkanten av Skjerva oppdaget vi ei nordisk flaggermus som fløy rett over teltene og vannkanten. Hadde vi hatt tolmodighet nok var det faktisk unødvendig for oss å oppsøke flaggermus, den fant oss! Turen ble så avsluttet kl. 0050.


Torsdag 12. juni 2003
Nattevandring for 5 klasse fra Riddersand skole (Akershus)

Pøsende regnvær gjorde sitt til at turen måtte avlyses. Værforholdet så brukbart ut til en halvtime før turen, så hele 20 av 26 elever, 2 søsken, 16 foreldre og klasseforstander møtte opp på skolen kl. 2230 i håp om tur. Ny tur blir satt, men med alle dagene "fullbookede" fram til sommerferien, blir det satt opp tur først til mai/juni neste år.


Tirsdag 17. juni 2003
Nattevandring for 5A fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Fra klassen møtte 15 av 20 elever, 3 søsken, 11 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 31 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2246 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.). Rugder ble også sett og hørt flere ganger, bl.a. 4 flyvende sammen. Av nattsangere fikk vi høre 1 myrsanger idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. Ingen nattergal ble dessverre hørt. Av andre fuglearter hørte/så vi 3-5 tårnseilere. Første flaggermus ble hørt 2344. I alt hørte vi 10 nordisk flaggermus og 1 vannflaggermus. Turen ble avsluttet 28 minutter over midnatt.


Onsdag 18. juni 2003
Nattevandring for 5B fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Fra klassen møtte 17 av 20 elever, 1 søsken, 9 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 29 personer. Leif Gjerde og Magnus Guldhaug var turledere. Det var felles avreiste med biler fra skolen til bueskytterbanen bak Skedsmohallen i Lillestrøm. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2251 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Ikke mye fugler å høre denne kvelden. Av nattsangere fikk vi høre 1 myrsanger idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt samt kun 1 nattergal. Første flaggermus ble hørt 2355. I alt hørte vi 9-10 nordisk flaggermus og 1 vannflaggermus. Turen ble avsluttet 7 minutter over midnatt. Været på turen var overskya, noe vind og regn på slutten. Fire personer meldte seg inn i Romerike flaggermusgruppe, deriblant søstra til Magnus.


Fredag 20. juni 2003
Flaggermustur ved Østensjøvannet (Oslo)
Turen tok til kl. 2300, 18 minutter etter solnedgang. I alt møtte 16 personer, hvorav 6 voksne og 5 barn i tillegg til 3 fra Romerike og 2 fra Oslo flaggermusgrupper. De første flaggermusene dukket opp 2319. Kun arten nordisk flaggermus ble observert, men til gjengjeld var det hele 17-22 individer. Vi gikk fra broa i sørenden til Manglerud skole på toppen av Tallberget før vi snudde å gikk samme vei tilbake, en lengde på 3,5 km. Turen varte litt over 2 timer, og ble avsluttet kl. 0110.

Europeisk flaggermusuke 2003
25. - 31. august (uke 35)
Den 25. og 31. august arrangerte NIFF ei nasjonal flaggermusuke fordelt på flere steder i Norge. Markeringen er en del av en europeisk markering som gjennomføres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt siste helg i august. Dog gir de rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold. Noen av de norske arrangementene ble holdt også før og etter uke 35 av praktiske grunner.

Formålet med den europeisk flaggermusnatt er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene.

Dagene ble markert med flere tiltak:

Totalt var over 1000 personer engasjert på en aller annen måte. Det ble holdt 6 ekskursjoner med 166 deltagere, og ? foredrag med i alt 579 personer. Arrangementene er nærmere omtalt nedenfor, og er markert med tegning i venstre side.

Skoleforedrag (Oppland, Akershus, Oslo, Vestfold)
Foredrag ble holdt for alle elevene, fordelt på over 30 klasser og 7 skoler i Oppland, Oslo, Akershus og Vestfold. Alle foredrag ble holdt på grunnskolen fra 1. til 10. klasse. Størst prioritet ble gitt til klassetrinnene 5., 6. og 7. hvor elevene er fra 10 til 12 år. Utstoppede dyr, flaggermuskasser, fotografier, lysbilder og lyd ble vist/demonstrert. Alle fikk med seg folderen "Flaggermus" hvor det står generelt om flaggermus.


Interessen rundt flaggermus er stor blant skoleelever. På bilde 1 og 2 ser elever fra Garderåsen skole i Fet på en utstopped sørflaggermus Eptesicus serotinus. Å kjenne igjen flaggermusenes ekskrementer er viktig hvis elever skal undersøke loftene hjemme. Her deles ut ekskrementer (bilde 3) for at elevene skal lære å kjenne disse igjen. (Foto 1+2: Nina Bjølgerud, Foto 3: Stig Inderberg).

Sted Turer Foredrag  
Trondhjem 14    
Akerselva 80    
Leira 9    
Mosvatnet 3    
Stryken 19    
Grua   23  
Grua skole      
Kleppelunden 41    
Abildsø skole      
Manglerud skole   141  
Østensjø skole      
Garderåsen skole   254  
Gansdalen barne- og ungd.skole   161  
Hof barne- og ungd.skole   207 10
  166 786 952

Kleppelunden, Klepp (Rogaland), 23. august 2003
Jeg var spendt på om det var noen som ville møte opp, så overraskelsen var ganske stor då 41 personer inkludert en journalist frå Jærbladet møtte opp. Vi gikk en runde i Kleppelunden og fikk høre bra med nordflaggermus. Desverre var det den eneste arten vi fikk høre. Jeg trur att de oppmøte likevell var godt fornøyd med turen.
Bjarne Oddane

Bergverksmuseet i Grua (Oppland), 28. august 2003
Et foredrag ble holdt på Bergverksmuseet i Grua (stasjonsbygningen til Grua jernbanestasjon). I alt hadde 23 personer møtt fram. Interessen må ha vært stor når to gutter og to jenter fra Grua skole hadde møtt opp uten foreldre for å se foredraget, til tross for at samme foredrag ble holdt for klassen deres på skolen tidligere samme dag. Det ble vist lysbilder og utstoppede flaggermus. Flaggermusenes ultralyder ble også demonstrert. Møtet ble avsluttet kl. ?. Etter en kort pause reise alle deltagerne (bortsett fra de fire skoleelvene som ikke fikk lov av sine foreldre) til en nattevandring ved Harestuvannet på Stryken.

Stryken i Lunner (Oppland), 28. august 2003
Etter foredraget på Grua reiste vi i biler (en syklet!) til Stryken som ligger helt sør i Harestuvannet. 13 voksne, 5 barn og turlederen Leif Gjerde hadde møtt fram. De to guttene og to jentene som hadde vært på foredraget i Grua tidligere i kveld fikk dessverre ikke lov av sine foreldre å delta. Vi begynte ved broa kl. 2110 og fikk se vannflaggermus. Aktiviteten var ikke på topp med det første, men det tok seg opp etterhvert og vi fikk se 3-4 vannflaggermus helt inn til strandkanten knapt en meter unna beina våre! Vi gikk så en kort spasertur (200 meter) på grusveien og fikk se en nordisk flaggermus som jaktet over ei hogstflate. En kort tur tilbake ved elvebredden vi se vannflaggermusene igjen før turen ble avsluttet med et gruppefoto og utdeling av ei brosjyre. Deltagerne, som alle også hadde vært med på foredraget tidligere i kveld, synes å være meget fornøayd med turen. De siste dro 2155.

Stilla i Leira-området ved Lillestrøm (Akershus), 29. august 2003
Ni personer hadde møtt fram kl. 2100 på parkeringsplassen til bueskytterbanen bak Skedsmohallen. Deltagerne hadde lest om turen i Romerikes Blad (Akershus Arbeiderblad), men det var ikke oppgitt tidspunkt for turen. Alle deltagerne hadde brukt mye tid på å finne fram til tidspunktet for turen. Ifølge Romerikes Blad ønsker de ikke å oppgi alle detaljer om arrangement som skal holdes i deres distrikt, og folk som i framtida vil orientere seg i kulturarrangement i distriktet bør nok i framtida velge andre aviser som f.eks. Aftenpostens OsloPuls.
En grønn løvgresshoppe ble hørt fra parkeringsplassen på begynnelsen av turen. Etter nærmere undersøkelse fant vi den høyt oppe i ei ung bjørk. Slike gresshopper er sjeldne på Romerike. Turen gikk så ned til veien over Stilla, langs Oksefjellet, over til Leira og så tilbake gjennom Sørum fritidsgård. Det var lite aktivitet denne kvelden, men vi fikk allikevel høre 6 nordisk flaggermus og en dvergflaggermus. Et nordisk flaggermus ble sett og hørt ved bueskytterbanen, 4 nordisk og 1 dvergflaggermus ved ansatteboligen ved Sørum fritidsgård og 1 nordisk flaggermus rundt et gatelys på gårdsplassen til Sørum. Turledere var Leif Gjerde og Simon Lindholm fra Romerike flaggermusgruppe. Turen ble avsluttet 2230 etter en spasertur på 2,7 km.

Mosvatnet i Stavanger (Rogaland), 29. august 2003
Kl. 2100 hadde kun 3 personer, inkludert turleder Kenneth Bruun-Olsen fra Rogaland flaggermusgruppe, møtt fram ved Rogaland Kunstmuseum ved Mosvatnet. Pøsende regnvær rett før turen kan ha gjort sitt til at få valgte å komme.

Flaggermustur langs Akerselva (Oslo), 30. august 2003
Over 80 personer hadde møtt fram på parkeringsplassen til  Teknisk  museum kl. 2100. En gruppe hadde lest om turen i Aftenposten, en annen hadde funnet info på NIFFs hjemmesider, men de aller fleste hadde lest om turen i Oslo Puls. Turen tok til noen minutter forsinket kl. 2110. Solnedgang var ca. 2030, så det var ikke helt overraskende at vannflaggermusene allerede hadde begynt å jakte langs Akerselva når vi kom ned til vannkanten kl. 2118. Nesten 120 meter lengre oppstrøms, rett nedenfor demningen med sti på, talte vi 5-6 vannflaggermus som jaktet innenfor et lite område.
Lengden på hele turen var 1,7 km og turen ble avsluttet 2230.  Leif Gjerde var turleder, assistert av Chris Denyer og Simon Lindholm.

Flaggermustur på Marinen i Trondhjem (Sør-Trøndelag), 31. august 2003
Klokken 2100 hadde 14 personer inkludert turleder Knut Åge Storstad fra Trøndelag flaggermusgruppe møtt opp på Hadrians plass ved Elgeseter bru. En person fant ikke stedet. Alle hadde sett oppslag på NTNU, henholdsvis Dragvoll og Gløshaugen. Været var 8 grader Celsius, skyet og vindstille. Det sluttet å regne ca. 30 minutter før turen startet. Jeg startet med å dele ut litt informasjon og fortelle om flaggermusene, siden gikk vi langs Nidelva forbi Nidarosdomen med 2 detektorer innstilt på 30 KHz. Da vi ikke hadde hørt flaggermus der, bestemte vi oss for å fortsette turen i bil. I alt ble 13 personer med til Kristiansten festning, hvor vi heller ikke fant noen flaggermus. Vi dro da til Theisendammen på Byåsen. Ved hjelp av lykter tok vi oss fram i mørket til dammen, hvor vi fant minst ti jaktende nordisk flaggermus. Jeg søkte også etter andre arter, men fant ingen. Jeg fortalte litt mer om flaggermus og vi kikket på stjernene. Turen ble avsluttet kl. 2330. De oppmøtte sa de var fornøyd med turen.
Knut Åge Storstad


Arrangement år 2002


Søndag 7. april
Flaggermusaktiviteter for barn, Fetsund lenser (Akershus)
Arrangementet bestod i tre deler; utstilling, materiell (brosjyrer og hefter) og aktivitetsbord. I utstillingen var det flaggermustegninger laget av barn. Tre utstoppede (sør- og bredøreflaggermus) og to mumifiserte flaggermus (stor musøre og nordisk flaggermus) ble vist fram. Ved aktivitetsbordet kunne deltagerne tegne flaggermus, klippe/brette/lime en flaggermus, lage flaggermusuro, lage flaggermusstempel, brette en flaggermus eller lage en flaggermuskasse.
I alt var over 100 voksne og 30 barn innom arrangementet så lenge infosenteret hadde åpent (1200-1600). Fire nye medlemmer ble vervet og tips om en koloni i Dovre ble mottatt.
Akershus Arbeiderblad hadde en notis om arrangementet fredag 5. april. Det var desverre oppført lørdag i stedet for søndag, og noen fikk derfor en bomtur lørdagen.


Fredag 31. mai 2002
Nattevandring ved Østensjøvannet (Oslo)
I alt deltok 10 voksne og 5 barn på turen. Turen startet ved sørenden av vannet. Vi gikk stien på vestsiden, via ishallen ved Manglerud gymnas og tilbake langs østsiden av vannet. Turen varte fra 2230-0105. Generelt var det meget få flaggermus i området. Høy temperatur og klar himmel var tilsynelatende ikke godt nok. Regn tidligere på dagen kan ha redusert insektmengden i lufta. Alikevel ble det hørt 4 dvergflaggermus, et tall som er høyt for Østensjøvannet. Ellers ble det hørt 8-9 nordisk flaggermus og 1 vannflaggermus. Av andre nattaktive så vi en padde i sitt andre leveår. Vi hørte også 2-3 rørsangere, 1 myrsanger. På begynnelsen av turen ble 3 hvitkinngjess observert på en av øyene i sørenden. Ledere for turen var Leif Gjerde og Simon Lindholm.


Mandag 3. juni 2002
Nattevandring for 5A fra Vigerne skole (Akershus)
Fra klassen møtte det 22 av 23 elever. Videre var det en søster, 13 foreldre, frøken og turleder. I alt 38 personer. Vi møttes på skolen med sykler. Felles reise til Oksefjellet hvor vi la fra oss syklene. Hele kvelden (2225-0010) var vi i området Oksefjellet og Stilla som ligger på elveslettene til Leira ved Lillestrøm. Ei geit fulgte oss halve turen!
Av aftensangere hørte vi 2-3 rødvingetrost, 1 rødstrupe og 1 svarttrost (varslet). Av nattsangere hørte vi 1 vannrikse, 1 myrsanger og 2 nattergal. Videre hørte og så vi 8-9 nordisk flaggermus og 2 vannflaggermus. Andre observerte dyr var 1 ringdue, 1-3 tårnseiler, 1 hann stokkand, 20-30 måker på kveldstrekk, 1 buttsnutefrosk.


Tirsdag 4. juni 2002
Nattevandring for 5C fra Vigernes skole (Akershus)
Fra klassen møtte 23 av 23 elever. Videre var det to søsken, 13 foreldre, frøken og turleder. I alt 40 personer. Vi møttes på skolen med sykler. Felles reise til Oksefjellet hvor vi la fra oss syklene. Vi var på Oksefjellet og ved kroksjøen Stilla fra 2223 til 2354. I denne periden hørte vi følgende nattsangere: 2 nattergaler, 1 vannrikse, 1 rørsanger og 1 myrsanger. Videre ble det muligens hørt myrrikse og åkerrikse, men lyden var for lav og kortvarig til å si dette med sikkerhet. Andre fugler vi så/hørte var 4-7 tårnseilere, 4 rødvingetroster, 1 svarttrost, 4-6 gråtroster og 1 rugde. Av flaggermus ble det sett 9 nordisk flaggermus.
Ved Borgen bro var vi fra 0005 til 0020. Vi satt oss under brua på Skedsmo siden hvor vi fikk se 5-7 vannflaggermus som jaktet. De nærmeste var bare 0,5 meter fra beina. Vi fikk se dem tydelig med lommelykt.
Generelt var klassen meget ivrig og engasjert. Elevene var rimelig rolige og ingen (mot normalt for mange klasser) gikk langt foran turlederen.


Onsdag 5. juni 2002
Nattevandring for 5B fra Vigernes skole (Akershus)
Fra klassen møtte 22 av 24 elever. Videre var det to søsken, 11 foreldre, frøken og turleder. I alt 37 personer. Vi møttes på skolen med sykler. Felles reise til Oksefjellet hvor vi la fra oss syklene. Vi var på Oksefjellet og ved kroksjøen Stilla fra 2220 til 2345. I denne periden hørte vi følgende nattsangere: 1 nattergal, 1 vannrikse og 1 myrsanger. Andre fugler vi så/hørte var 5-7 tårnseilere, 3 rødvingetroster, 1 svarttrost, 2-3 gråtroster og rødstrupe. Av flaggermus ble det sett 7 nordisk flaggermus.
Ved Borgen bro var vi fra 2355 til 0020. Vannflaggermusene (4-5 stykker) fløy inntil land rett over vannet i brobelysningen. Etterpå satt vi oss under brua på Skedsmo siden. I alt ble det sett 7-10 vannflaggermus som jaktet. De nærmeste var bare 0,5 meter fra beina. Vi fikk se dem tydelig med og uten lommelykt.


Tirsdag 11. juni 2002
Nattevandring for 5A fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Fra klassen møtte 15 av ? elever. Videre var det 13 foreldre, 2 lærere og 2 turledere (Linda Gjerde og Leif Gjerde). I alt 32 personer. Vi møttes på skolen kl. 2230. Felles reise til Oksefjellet med biler. Vi var på Oksefjellet og ved kroksjøen Stilla fra 2253 til 0001. I denne periden hørte vi følgende nattsangere: 1 nattergal og 2 myrsangere. Av andre fugler så/hørte vi kun 1-2 rugder. Ingen aftensangere ble registrert. Av flaggermus ble det sett 11-12 nordisk flaggermus.
Ved Borgen bro var vi fra 0010 til 0040. Vi 3-4 vannflaggermusene idet de fløy inntil land under broa. De nærmeste var bare 0,5 meter fra beina. Vi fikk se dem tydelig med og uten lommelykt. Flaggermusene jaktet i området under broa og oppstrøms til ca. 50 meter. De fleste på Fet sida. 7-10 dyr ble talt i alt.
Vær: noe vind, 4/8 skydekke, +15 grader.


Onsdag 12. juni 2002
Nattevandring for 5C fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Fra klassen møtte 17 av 19 elever. Videre var det tre søsken, 14 foreldre, frøken og turleder. I alt 36 personer. Vi møttes på skolen kl. 2230. Felles reise til Oksefjellet med biler. Vi var på Oksefjellet og ved kroksjøen Stilla fra 2248 til 0007. I denne periden hørte vi følgende nattsangere: 2 nattergaler, 1 vannrikse og 2 myrsangere. Andre fugler vi så/hørte var 1 svarttrost, 1 rødstrupe, 3 rugder og 2 gråhegre. Av flaggermus ble det sett 9 nordisk flaggermus.
Ved Borgen bro var vi fra 0015 til 0040. Vi 3-4 vannflaggermusene idet de fløy inntil land under broa. De nærmeste var bare 0,5 meter fra beina. Vi fikk se dem tydelig med og uten lommelykt. Flaggermusene jaktet i området under broa og oppstrøms til ca. 50 meter. De fleste på Fet sida. 7-10 dyr ble talt i alt.
Vær: 3/8 skydekke.


Torsdag 13. juni 2002
Nattevandring for 5B fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Fra klassen møtte 19 av 20 elever. Videre var det 17 foreldre, læreren og to turledere turleder (Leif Gjerde og Magnus Storødegård). I alt 38 personer. Vi møttes på skolen kl. 2230. Felles reise til Oksefjellet med biler. Vi var på Oksefjellet og ved kroksjøen Stilla fra 2242 til 0005. I denne periden hørte vi følgende nattsangere: 2 nattergaler, 1 vannrikse, 1 myrsanger og 1 rørsanger. Andre fugler vi så/hørte var 1 rugde, 1 rødvingetrost og 1 sivhøne. Av flaggermus ble det sett 12 nordisk flaggermus.
Ved Borgen bro var vi fra 0011 til 0031. Vi 3 vannflaggermusene idet de fløy inntil land under broa på Fet-siden. De nærmeste var bare 0,5 meter fra beina. Vi fikk se dem tydelig med og uten lommelykt. Også en nordisk flaggermus kom flyvendes forbi og vi fikk god tid til å sammenligne lydene mellom vann- og nordisk flaggermus mens vi hørte begge samtidig.


Fetsund lenser (Romerike), 9. august 2002
Kvelden startet med et forsinket foredrag kl. 2020. De litt over 20 fremmøte fikk se over 50 lysbilder, høre på flaggermuslyder, samt musikk sammensatt av flaggermuslyder. Foredraget var ferdig 2125.
Nattevandringen tok til 2145. Turen gikk fra Naturinfosenteret, langs Glomma til Fet båtforening. Sola gikk ned 2127 og det var klar himmel. De første flaggermusene ble sett ca. kl. 2155. Dette var tre pendlende dyr som i tur kom flyvende raskt forbi oss over stien. En av disse ble bestemt til dvergflaggermus. Først 2158 ble de første jaktende dyrene sett og det var nå mulig å se dyrene på nært hold. Dette var 3 nordisk flaggermus. Samme art ble sett en rekke ganger mens vi beveget oss tilbake til Naturinfosenteret. Tilbake ved senteret gikk vi ut på en odde slik at vi kunne søke etter vannflaggermusa idet den jakter over Glomma. Det ble ingen vannflaggermus, men forsøket ble belønnet med to brunflaggermus som tre ganger dukket opp der de jaktet i stor høyde. Deltagerne kunne tydelig høre de tofrekvente lydene. Turen ble avsluttet 2320. En person meldte seg inn i NIFF, og to deltagere bosatt i Oslo ønsket å være med på turen ved Østensjøvannet i morgen. Turen ble arrangert av Romerike flaggermusgruppe og Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter.


Østensjøvannet (Oslo), 10. august 2002
Frammøte ved bru i sørenden av vannet kl. 2130. I alt hadde 11 personer (lederen inkludert) møtt fram. Fem av disse var i ungdomsalder. Første flaggermus ble observert 2208 over gresslettene vest for vannet. Denne ble observert på nært hold i det den flere ganger stupte nesten helt ned til bakken. Turlederen hadde aldri sett denne arten (brunflaggermus) på så nært hold i Norge tidligere. Det var dessuten ikke blitt helt mørkt så alle fikk se dyret godt. I alt ble 19+ nordisk flaggermus og 4 brunflaggermus observert. En relativt artsfattig kveld da vi forventet å høre også dverg- og vannflaggermus. Turen gikk rundt hele vannet og ble avsluttet 2320. ett nytt medlem ble vervet på turen. Arrangør var Oslo flaggermusgruppe og Østensjøvannets Venner.


Damtjern, Lier (Buskerud), 10. august 2002
Turen tok til kl. 2145. To voksne, tre barn og turleder (Harald Gjerde) var til stede. Det ble observert 2 vannflaggermus og en nordisk flaggermus. Turen ble avsluttet 2315.


Mosvatnet (Stavanger), 9. august 2002
Til tross for kunngjøring i flere lokale aviser var det kun turleder Kennet Bruun-Olsen som møtte fram ved Kunstmuseet kl. 2130. En reporter og fotograf fra Stavanger Aftenblad møtte opp for å skrive om turen. Årsaken til hvorfor folk er så lite interessert i flaggermus i denne landsdelen er et mysterium. 8-10 nordisk flaggermus. Turen varte i ca. en time.


Nidelva (Tronhjem), fredag 17. august 2002
Turleder Knut Åge Storstad møtte fra kl. 2200. Sist år hadde det møtt fram 7 personer på turen, men det virker som årets arrangement ikke falt i smak. Ingen fremmøtte gjorde sitt til at turen ble avlyst. Alle lokalaviser ble varslet, men praksisen for hva de annonserer av kulturelle aktiviteter er varierende. Hvis de to sentrale avisene Adresseavisa og Byavisa ikke annonserte om turen, vil dette forklare hvorfor ingen møtte fram.


Arrangement år 2001:

Endel av referatene er ukomplette. Disse vil bli supplert etter hvert. Arrangementene er ordnet kronologisk.


Mandag 14. maj
Flagermuse- og fugletur, Brabrand Sø (Århus)
I 1998 fandt Jørgen Terp Laursen en koloni af brunflagermus ved Brabrand Sø nær Dødeåen. Kolonien er fulgt i 1999 og 2000. Vi vil se når brunflagermusene forlader deres soveplads. I området er der også syd-, vand- og dværgflagermus.
Mødested: Naturcenter Sølyst (i gården) kl. 1830. Herfra går vi til Dødeåen. Turen varer ca. 2-3 timer.
Arrangør: Østjysk Biologisk Forening. Turleder er Jørgen Terp Laursen (tlf. + 45 86 261296).


Onsdag 23. maj
Fugle- og flagermustur i Pilbrodalen ved Stilling Sø (Århus)
Vi lytter efter nataktive fugle og dyr som nattergal, ugler, flagermus og ræv.
Mødested: Bakkely rasteplads kl. 2100.
Arrangør: Skanderborg kommune. Turleder er Peter Lange (tlf. + 45 86 950341)


Onsdag 6. juni
Nattevandringstur for 5A fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Sted: Leira-området utenfor Lillestrøm.
Arrangør: Romerike flaggermusgruppe og Skoletjenesten NØBI.


Torsdag 7. juni
Nattevandringstur for 5B fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Sted: Leira-området utenfor Lillestrøm.
Arrangør: Romerike flaggermusgruppe og Skoletjenesten NØBI.


Fredag 8. juni
Nattevandring, Tunevatnet (Østfold)
Annonseringen av turen var relativ dårlig. Alle medlemmer av Østfold flaggermusgruppe fikk informasjon om turen, men Naturvernforbundet i Østfold hadde glemt å annonsere turen i sitt tidsskrift. Derfor ble det gjort et forsøk på å bruke NRK Østfold for å reklamere for turen. Et telefonintervju ble gjort direkte på lufta fredag kl. 0724-0728. Dette intervjuet ble sendt også samme ettermiddag.
Denne kvelden regnet det jevnt og trutt. To personer fra Sarpsborg Arbeiderblad møtte opp i tillegg til en fra den lokale viltnemnd. Magnus Guldhaug og Leif Gjerde var der fra Romerike flaggermusgruppe. Deltagerne oppholdt seg ca. 1 time ved vannet, men regnet gjorde nok sitt til at flaggermusene holdt seg hjemme denne kvelden.
Turen ble omtalt i Sarpsborg Arbeiderblad mandag 11. juni på side 7.
Arrangør for turen var Østfold flaggermusgruppe og Naturvernforbundet i Østfold.


Mandag 11. juni
Nattevandringsturer for 5A ved Vigernes skole (Akershus)
Sted: Leira-området utenfor Lillestrøm.
Arrangør: Romerike flaggermusgruppe og Skoletjenesten NØBI.
Dekltagere:
Observert:
Kommentarer:


Tirsdag 12. juni
Nattevandringsturer for 5C ved Vigernes skole (Akershus)
Sted: Leira-området utenfor Lillestrøm.
Arrangør: Romerike flaggermusgruppe og Skoletjenesten NØBI.


Onsdag 13. juni
Nattevandringsturer for 5B ved Vigernes skole (Akershus)
Sted: Leira-området utenfor Lillestrøm.
Arrangør: Romerike flaggermusgruppe og Skoletjenesten NØBI.


Fredag 15. juni
Nattevandring ved Østensjøvannet (Oslo)
Møtested: Ved broa i sørenden av vannet. Fra kl. 2230- 2450.
Arrangør: Oslo flaggermusgruppe
Deltagere: 20 personer.
Sett og hørt: 3 rørsangere, 1 pygmedvergflaggermus og 18-25 nordisk flaggermus.


Mandag 18. juni
Nattevandring for 5 klasse ved Riddersand skole (Akershus)
Dette var årets siste nattevandring med de lokale klassene i Lillestrøm og Fet. I alt møtte det frem 20 av 24 elever fra 5 klasse fra Riddersand skole. Med 1 søsken og 16 foreldre var det 39 deltagere.
En vannrikse og to myrsangere ble resultatet fra nattsangerne ved Stilla. Klar himmel gjorde sitt til at flaggermusene kom sent ut. 5-6 nordisk flaggermus ved Oksefjellet ble det til slutt selv om dette var færre enn normalt. Ved Borgen bro fikk vi se vannflaggermus. Disse gjemte seg etter hvert slik at vi så et dyr jaktende innimellom på vår side av elva. Derimot fikk alle se 2 hengende flaggermus under brua. En av deltagerne, Hilde, var i ekstase når hun oppdaget en vannflaggermus på nært hold idet den jaktet langs vannkanten under 0,5 meter fra hennes tær. Vi hadde problemer med å få henne med når vi reiste.
Sted: Leira-området utenfor Lillestrøm.
Arrangør: Romerike flaggermusgruppe og Skoletjenesten NØBI.


Fetsund lenser (Romerike), 17. august 2001
Kvelden startet med et foredrag kl. 2000. Litt etter 2100 ble det tatt en nattevandring langs Glomma og på turstien på lensene. 10-12 mennesker deltok denne kvelden hvorav to personer meldte seg inn i NIFF. Turen ble arrangert av Romerike flaggermusgruppe og Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter.


Langsævannet (Arendal), fredag 17. august 2001
Til tross for brukbar annonsering kom det ingen deltagere på turen. Flere medium bør vurderes for annonsering til neste år. Å innlede samarbeid med andre organisasjoner (felles arrangement) vil også kunne være aktuelt til neste år.


Mosvatnet (Stavanger), fredag 17. august 2001
Kun tre personer var møtt fram ved Rogaland Kunstmuseum kl. 2130. Til tross for det lille deltagerantallet varte turen i 2-2,5 timer. Sparserturen rundt vannet hadde mange dyr å by på. I alt ble 20-30 nordisk flaggermus observert. Mot slutten av turen begynte det å regne.
Kenneth Bruun-Olsen


Nordfjordeid (Sogn & Fjordane), 17. august 2001
Flaggermusnatta ble holdt i regi av Sogn & Fjordane flaggermusgruppe (nå Vestlandet flaggermusgruppe) og Naturvernforbundet i Eid. Fremmøte kl. 2100 ved Idrettshuset nær sentrum av Nordfjordeid. Til stede var til sammen 18 personer inkl. 2 journalister (Fjordenes Tidende og Fjordabladet), og en fra den lokale nærradioen. Det regnet en god del i begynnelsen. Mens vi stod under tak og ventet på skumringen, og at regnet skulle gi seg, ble det tid til å fortelle en god del om flaggermusene og deres levevis, og prinsippet for bruk av ultralyddetektor. Da vi omsider begynte å gå (ca. kl. 2200-2230) gjennom Eidsgata med sin gamle trehusbebyggelse, var det fortsatt litt regn, og det var blitt så mørkt at det ikke lenger var lett å se eventuelle flaggermus. Noen korte sekvenser med nordflaggermus ble likevel hørt på detektoren (Lars Petterson Elektronik, heterodyne), som var innstilt på 35 kHz mens vi gikk. Da vi kom frem til sørsiden av elveosen (Eidselva) fikk vi inn noen korte serier med Myotis sp. som lot til å fly over vannet. Det er sannsynlig at dette var vannflaggermus, som også er funnet i aktivitet over Eidselva tidligere, men så lenge vi ikke så dyret, kan vi ikke konstatere om det virkelig fløy på vannflaggermus-vis lavt over vannet.
Da vi krysset litt industriareal og brakkmark på vei tilbake fra elva, kom vi over stor aktivitet av nordflaggermus. Regnet hadde da tatt en pause, og man kunne se tallrike små insekter som trolig hadde begynt å sverme i den fuktige lufta. På detektoren hørtes mange flaggermus samtidig, og hyppige "feeding-buzz" tydet på rikelig med insekter. Med hendene for selve lyset ble det sett mye etter flaggermus rundt gatelysene, men det var ingenting å se, og det virket som jakten i hovedsak skjedde uavhengig av gatelysene, og kanskje heller langs skogkanter og bekker og andre steder med god sverming av insekter. Frekvensen på detektoren ble regelmessig satt opp på 55 kHz for å fange opp eventuelle pygméflaggermus, men det var ikke noe å høre, selv ikke der det ellers var mye flaggermus. Dermed ble frekvensen gjerne skrudd tilbake til utgangspunktet relativt snart, der det var mer å høre.
Etter et godt måltid med brødskiver og te/kaffe laget til av Naturvernforbundet, under tak på Norges eldste ekserserplass, som ligger i god flaggermusbiotop på sørsida av Eidselva, gikk de som fortsatt var igjen i selskapet til elva for å lytte etter vannflaggermus. Her var intet liv, noe som trolig kan tilskrives regnet. Da de siste av oss gikk gjennom gatene tilbake til startpunktet ca. kl. 0015-0030 var det noe nordflaggermus å høre når det ikke var for mye regn. Utbyttet av kvelden kunne sikkert ha vært bedre med bedre vær, men i forhold til hva vi en stund fryktet, hadde vi grunn til å være fornøyde.
Johannes E. Anonby


Nidelva (Tronhjem), fredag 17. august 2001
I alt var det møtt fram 7 personer. Turen varte til 2305. Det ble observert 5-6 nordisk flaggermus mellom løvtrærne. Været var opphold, frisk bris, 12 grader celsius. Turleder var Knut Åge Storstad.
Knut Åge Storstad


Østensjøvannet (Oslo), 18. august 2001
Den europeiske flaggermusnatta ble markert med en ekskursjon til Østensjøvannet 18. august fra kl. 2130. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Østensjøvannets Venner hvorfra 6-7 personer deltok. Ledere for turen var Leif Gjerde (Oslo flaggermusgruppe) og Amund Kveim (Østensjøvannets Venner). I alt deltok rundt 47 mennesker på turen som ble omtalt i Aftenposten (17/8), Nordstrands Avis (17/8) og Arbeiderbladet (18/8). Vi gikk rundt hele vannet (4 km) og avsluttet turen bare 5 minutter før midnatt. Vi fikk se 20-25 nordisk flaggermus, 1-2 vannflaggermus og en revirhevdende dvergflaggermus. Informasjonen rundt den europeiske flaggermusnatta resulterte i 3 nye medlemmer.


Stiklestad (Verdal), lørdag 18. august 2001
I alt var det møtt fram 3 barn og 3 voksne. Turen tok til kl. 2200 og varte i 1 time og 50 minutter. 4-5 nordisk flaggermus og 3-4 skjegg-/brandtflaggermus ble sett og hørt under turen.2215 dukket den første skjegg-/brandtflaggermusa opp. Vindtilla, overskya. 13oC.
Knut Åge Storstad


Målselv (Troms), 1. september 2001
Treffet samlet 8 personer (kl. 20.00-22.00). Innledet med et foredrag på Rundhaug Hotell, med god anledning til å stille spørsmål. Etterpå gikk vi ut og så på jaktende og pendlende nordflaggermus utenfor. Vi så og hørte ganske mange, 5-10 stk?, og hadde dem jaktende like over hodene våre. Koselig og vellykket, men dessverre flere flaggermus enn deltakere? Jeg hadde en artikkel om flaggermus i lokalavisa «Nye Troms» i juni, der jeg også nevnte treffet. Tromsø Museum bekosta annonser i «Nye Troms» og i «Nordlys». Jeg satte også opp oppslag to steder i Indre Troms.
Karl Frafjord og Bjarne Oddane


Oppdatert 6. juli 2011


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011