Pekere


Sentrale Atlas Gruver Norske Svenske Danske Europa AndreSentrale hjemmesider på Internett

 

 

Web-side uten frames? Klikk her

 


Atlasprosjekter

NB! Pekerne vil bli gjort aktive så snart jeg har sporet opp adressene.

 • Nederland (ferdig)
 • England (ferdig), hjemmesiden er lagt ned
 • Danmark (ferdig)
 • Frankrike (ferdig år 2002)
 • Australia (ferdig?)
 • Danmark (ny atlas påbegynt i år 2000) Hjemmesiden er lagt ned!

.

 


 


Gruver og overvintrende flaggermus

.

 


 


Norske pekere

 • Tone Moseid er fadder i NIFF og har lagt inn noe stoff om flaggermus på sine hjemmesider
 • Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa, Folkehelseinstituttet) vil i løpet av høsten få informasjon om flaggermus på sine hjemmesider
 • Direktoratet for naturforvaltning er hovedansvarlig myndighet for gjennomføring av den europeiske flaggermusavtalen

 

 


 


Svenske pekere (se også www.fladdermus.se)

 • Pettersson Elektronik
 • Svenska Naturvårdsverket (statlig naturforvaltningsmyndighet)
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt
 • Zoeco.se (konsulentfirma)

 

 


 


Danske pekere (se også www.flagermus.org)

 • Flagermus i Danmark: naturvejlederne i Århus kommune informerer
 • Naturnet er en hjemmeside til Skov- og Naturstyrelsen med oversikt over alle turer og aktiviteter i Danmark med natur som tema. De har også et naturnetforum der du kan stille spørsmål eller dele dine erfaringer med andre.
 • Det danske pattedyratlaset
 • Naturstyrelsen (statlig naturforvaltningsmyndighet)
 • Marianne har fotografert flaggermus i Københavns Zoologiske Have
 • Mønsted gruber (Jylland, Danmark)
 • Daubjerg kalkgruber (Jylland, Danmark)
 • Thingbæk kalkminer (Jylland, Danmark)

 

 


 


Europa

 

 


 


Andre hjemmesider

 

 


 


Sist oppdatert 22. juni 2022


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011