Problemer med flaggermus?


Web-side uten frames? Klikk her

Vi vil her gi deg noen råd og informasjon om hva du kan og bør gjøre hvis du har flaggermus hjemme hos deg, i hytta eller annen form for bygning. Informasjonen her er gratis og du kan dessuten bestille brosjyrer gratis ved å indikere dette på skjemaet nedenfor. Det er viktig for oss å få kartlagt flaggermus i bygninger og hvilke problemer som kan oppstå. For at du skal kunne få tilgang til informasjon her må du fylle ut nedenfor skjema. Alle tekstrubrikkene må fylles ut.

NB! Fyll ut skjemaet, merk siden, kopier den, og lim den inn i tekstsiden til din e-post. Hvis dette ikke fungerer, bes du oppgi nødvendig informasjon i e-posten. Dette for at vi skal få en oversikt over din situasjon.

 

Vi trenger noe generell informasjon om deg:

Etternavn*
Fornavn*
Gateadresse*
Kommune*
Postnummer
Poststed*
Land
Telefon*
E-post

Hvor har du flaggermusene? (Kryss av kun én)

Privatbolig
Hytte
Kirke
Låve
Annet

Hva er problemet ditt? (Kryss av én eller flere)

Mangler kunnskap om flaggermus
Redd flaggermus
Støy (de bråker for mye)
Lukt
Ekskrementer
De forviller seg inn i huset
Annet

Hva kan vi gjøre? (Kryss av en eller flere)

Sende generell informasjon
Kontakte deg for å gi råd
Besøke deg
 

 

Hvis det er problemer med å sende skjemaet kan du kontakte NIFF på e-post niff@flaggermus.no. Oppgi din adresse, telefonnummer og e-post adresse så vil du få tilsendt informasjon i posten.


Sist oppdatert 21. november 2021


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011