Forskning på sesongmessig adferd hos grå skimmelflaggermus

Nyheter - Bakgrunn - Romsåsprosjektet


 


NYHETER
 

 

Web-siden uten frames? Klikk her

 

 

Fenologistasjonen aktivert for 2021sesongen ― 20. august 2021
Idag ble en AnaBat Express detektor utplassert ved Ravnkollen Borettslag. Den skal registrere all flaggermusaktivitet tre timer hver kveld, med start fra en time etter solnedgang. Det er i september at grå skimmelflaggermus starter med sitt kurtisespill, og med detektoren kan vi registrere når sesongen starter og slutter. Aktiviteten reguleres av temperatur, nedbør og vindforhold.
      Samtidig oppfordrer vi alle som hører denne arten om høsten til å sende inn sine observasjoner. Dette vil bidra til vår forskning av flaggermus på Romsås i Oslo der vi forsøker å studere hvordan aktiviteten styres av værforholdene.
 

 

Fenologistasjonen aktivert ― 31. august 2020
Idag ble en AnaBat Express detektor utplassert ved Ravnkollen Borettslag. Den skal registrere all flaggermusaktivitet to timer hver kveld, med start fra en time etter solnedgang. Det er i september at grå skimmelflaggermus starter med sitt kurtisespill, og med detektoren kan vi registrere når sesongen starter og slutter. Aktiviteten reguleres av temperatur, nedbør og vindforhold. Men med gode forhold kan kurtisespillet holde på fram til Jul.
      Samtidig oppfordrer vi alle som hører denne arten om høsten til å sende inn sine observasjoner. Dette vil bidra til vår forskning av flaggermus på Romsås i Oslo der vi forsøker å studere hvordan aktiviteten styres av værforholdene.
 

 

3D registrering av flaggermus ― 31. juli 2019
Didier Mauuary fra BlueBat har utviklet en programvare der en kan følge flaggermusenes flukt tredimensjonalt på en PC. Dette forutsetter at det utplasseres en håndfull mikrofoner som dekker et begrenset område. Hans arbeid ble presentert ved den 10th European Bat Detector Workshop i Bidarrai (Baskerland) i 2017. Det var for øvrig NIFF som organiserte workshopen i 2017 i samarbeid med BlueBat.
      Tirsdag denne uka besøkte Didier Mauuary og Leif Gjerde Ravnkollen borettslag for å vurdere hvordan arbeidet kan gjennomføres i praksis.
     
Nå skal territoriene til hannene på Romsås forsøkes kartlagt. 3D registrering av hannenes fluktmønstre vil gi informasjon om hvor grensene til deres territorier går, og hvordan hannene seg imellom oppfører seg ved sine territoriegrenser.
 

 


Copyright Leif Gjerde (No. 20131011)

Overvåking av høstaktivitet 2018 ― 27. oktober 2018
Høstsesongen for grå skimmelflaggermus nærmer seg. Dyrene har sin parings om høsten, der hannene utfører et hørbart kurtisespill utenfor høyblokker. Høysesongen er normalt hele oktober samt begynnelsen av november. Den 16. september ble det utplassert en passive detektor i Ravnkollen borettslag. Denne registrerer ultralyd fra flaggermusene hver kveld. Dette er en del av fenologistudiene til NIFF der progresjonen i høstsesongen skal registreres. Detektoren ble hentet 22. oktober da sesongen var i full gang.

 

 


En AnaBat Express var utplassert her for å registrere høstaktiviteten.
Foto: Leif Yngve Gjerde.

«3rd European Alpine Bat Detector Workshop» besøker Romsås bydel ― 12. august 2018
Under perioden 2. til 6. august deltok forskere fra 9 land i et treningskurs for ultralydsdetektorer. NIFF var vert for kurset som ble arrangert i Askim. En rekke ekskursjoner ble arrangert i Oslo, Follo, Romerike og Askim. Det er pågått forskning på Romsås siden 1994, og områdets status for å ha mange høstspillende skimmelflaggermus er blitt velkjent også utover Norges grenser. Det ble derfor foretatt et besøk til Ravnkollen samt Romsås kirke for å se på levestedene der dyrene er aktive under høstmånedene. Befaringen fant sted 3. august.

 

Workshop deltagerne besøker Romsås for å se på høsthabitatene til grå skimmelflaggermus. Foto: Leif Yngve Gjerde.

Romsås-prosjektet presenteres på Edinburgh-konferansen ― 2. mai 2018
Den 26. og 27. april ble den andre konferansen om sosiale lyder av flaggermus arrangert. Konferansen ble holdt i Edinburgh i Skottland, og NIFFs Leif Gjerde var spesielt invitert til å holde et foredrag om grå skimmelflaggermus. Foredraget «Applying bird census techniques to survey bat territories of Vespertilio murinus» inneholdt erfaringer rundt kartlegging av territorier til grå skimmelflaggermus der metodikken som brukes er den samme som ornitologene har brukt siden midten av 1900-tallet.

 

Gjerde under foredraget i Edinburgh.
Foto: Lea Likozar.

Overvåking av høstaktivitet 2017 ― 22. september 2017
Høstsesongen for grå skimmelflaggermus nærmer seg. Dyrene har sin parings om høsten, der hannene utfører et hørbart kurtisespill utenfor høyblokker. Høysesongen er normalt hele oktober samt begynnelsen av november. Den 3. september ble det utplassert en passive detektor i Ravnkollen borettslag. Denne registrerer ultralyd fra flaggermusene hver kveld fra solnedgang og de påfølgende 5 timene. Dette er en del av fenologistudiene til NIFF der progresjonen i høstsesongen skal registreres. Detektoren skal gå fram til 4. oktober da sesongen forventes å være i full gang.
 

 


Foto: Leif Yngve Gjerde.
 

Romsås-prosjektet presenteres på London-konferansen ― 29. november 2016
Idag ble det arrangert den første konferansen om sosiale lyder hos flaggermus (Social Calls of Bats Confrence) i Londons Gilwell Park. Leif Gjerde holdt et foredrag om høstspillende grå skimmelflaggermus, der det mangeårige prosjektet på Romsås ble presentert. Bilder fra konferansen kan ses på www.batlife.info.

 

 


Gjerde under foredraget i London.
Foto: Leif Yngve Gjerde.

Internasjonal web-side om prosjektet ― 12. november 2016
Idag ble det lansert en internasjonal web-side om NIFFs prosjekter knyttet til grå skimmelflaggermus. Arbeidet startet allerede i 1995 gjennom Nordre Øyeren Biologiske Stasjon, og har siden utviklet seg til en rekke prosjekt knyttet til vårt arbeide i Norden og utenfor. I november ble Southampton kartlagt Leif Gjerde og Erika Dahlberg. Arten ble registrert spillende i Southampton Common (byparken) i 1995, og siden er det blitt innlevert flere dyr til flaggermushospitalene. Samtidig skulle Gjerde holde et foredrag om høstspillende grå skimmelflaggermus i London senere samme måned. Da reiste behovet seg for en generell engelskspråkelig web-side om dette temaet. Web-sidene kan sees på www.batlife.info.

Fenologiregistreringene igang ― 12. september 2016
Idag ble det plassert ut ei AnaBat Express detektor i Ravnkollen borettslag. Detektoren registrer automatisk all flaggermusaktivitet (ultralyd) om kvelden. Dette er en del av overvåkningen av høstsesongen for å få med når den grå skimmelflaggermus begynner sitt kurtisespill utover høsten. Arten dukker opp normalt i september, og aktiviteten kan vedvare til slutten av desember.

Sesongen igang på Romsås ― 17. oktober 2015
Årets sesong startet allerede i slutten av september. Det arbeides nå med å telle årets høstbestand ved Ravnkollen borettslag. Bestanden synes å ha gått tydelig tilbake på Romsås etter at borettslagene moderniserte sine fasader. I hvertfall tyder tilbakegangen til kun å gjelde Romsås når en sammenligner andre områder fra Østlandet.

AnaBat Express testes ― oktober 2014
Den nye detektoren fra Titley Scientific, AnaBat Express, ble lansert sommeren 2014. Detektoren er ganske liten og kompakt med kamuflasjefarge, og derfor praktisk for bruk på utsatte plasser. Mikrofonene på denne modellen har aldri blitt testet fra fabrikken på de lave frekvensene som grå skimmelflaggermus bruker. En detektor har derfor vært utplassert i Ravnkollen borettslag i høst.

Nye lavfrekvente mikrofoner testes på Romsås ― 7. november 2013
På Romsås er september til desember paringstid for grå skimmelflaggermus. De gir fra seg territorielyder som ligger på 14,4 kHz i frekvens. Dette ligger i grenseområde til hva vi mennesker klarer å oppfatte, og folk opp til rundt 50 år gamle kan høre disse lydene.
Det australske selskapet Titley Scientific har i mange år produsert ultralydsdetektorer for flaggermusinteresserte rundt om i verden. Det er Chris Corben som har utviklet teknologien, og han ønsker til stadighet å forbedre deres produkter. Nå har de utviklet en mikrofon som skal registrere de lavfrekvente flaggermuslydene. Det er snakk om lyder fra 10-20 kHz som også delvis ligger innenfor menneskets høreevne. Siden disse lydene ligger i grenseområdet mellom hørbar og ultralyd, blir de ikke fanget opp tilstrekkelig med en normal ultralydsdetektor eller en vanlig aucustisk mikron. De har derfor utviklet en mikrofon som skal registrere lydene i dette frekvensområdet. Disse mikrofonene blir nå testet på flaggermusene på Romsås.

Nettsidene om Romsåsprosjektet reaktivert ― 7. juli 2013
Selv om Romsåsprosjektet har pågått mer eller mindre sammenhengende siden den startet på midten av 1990-tallet, har sidene de siste årene ikke vært prioritert. Nå har vi fornyet og oppdatert sidene.BAKGRUNN

Grå skimmelflaggermus er en art som opprinnelig kom fra de flate steppeområdene i Sørøst-Europa. De fant rikelig med insekter der de fløy høyt over steppene om sommeren. Høsten er paringstid for flaggermus, også grå skimmelflaggermus. Disse fløy da inn til fjellområdene hvor hannene drev med et karakteristisk fluktspill foran klippene for å imponere hunnene før paringen.

Senere har denne arten tilpasset seg oss mennesker. Steppene er erstattet med jordbruksområder. Fjellområdene er erstattet med byer og klippene med høyblokker.

Trekker langt

Denne flaggermusarten er en av de som trekker lengst av våre europeiske arter. Den er funnet så langt nord som Pajala (67o07’N) og Luleå (65o35’N) i Sverige, og på oljeboringsplattformer i Nordsjøen. En ringmerket flaggermus fra Estland ble funnet igjen 1440 km borte.

I Norge finnes arten om høsten langs kysten i de større tettstedene fra Halden til Stavanger. I Trondhjem ble arten funnet i 1970. En intens kampanje for å kartlegge gråskimlet flaggermus i Sør-Trøndelag ble gjennomført i 1995, men uten hell. Noen få funn er gjort om sommeren i Sogn & Fjordane.

Fra klipper til blokker

Et av målene med den nasjonale undersøkelsen er å få undersøkt hva slags miljø de foretrekker om høsten under paringstiden. Opprinnelig ble høye klippevegger foretrukket, men arten synes å foretrekke bebygde områder idag. Særlig blir blokker på 9 etasjer og høyere foretrukket. Men industribygg, siloer, grustak/steinbrudd og veiskjæringer kan også velges. Fredriksten festning i Halden er bebodd av denne arten hver høst.

Selv om høye bygningskonstruksjoner blir foretrukket, er den også blitt hørt i sitt naturlige miljø; klipper. Fra Drammen er arten dessuten vanlig å høre blant villabebyggelsen i åssiden.ROMSÅSPROSJEKTET

På Romsås prøver vi å studere hvordan værforhold som temperatur, nedbør og vind påvirker dyrenes aktivitet. Vi vet at varme høstkvelder, uten nedbør, synes å øke aktiviteten. Aktiviteten er særlig høy under fønvinder når temperaturen om natten kan bli 8 - 10 grader og varmere. Arten er hardfør og observasjoner av den spesielle sangflukten er også gjort ved minusgrader og rett etter snøfall når landskapet er dekt med snø.

Samtidig prøver vi å få kartlagt når på høsten aktiviteten forekommer (fenologi). Hva er det som påvirker tidspunktet for når aktiviteten begynner og når den avsluttes. Dyrene kan høres fra midten av september og fram til begynnelsen av desember enkelte år hvis høsten er mild. Dog synes oktober måned å være høysesongen.

Mål

Målsetningen med arbeidet på Romsås er å lære mer om artens adferd om høsten når hannen driver med sitt kurtisespill. Således ønsker vi å få kartlagt:

Temperaturer høsten 2021


 

 

 


Grå skimmelflaggermus på en spesialkonstruert betongkasse for bygningsvegger.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Dyrenes aktivitet registreres gjennom hele høsten fram til nyttår.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Boretslagene er bygd rundt tun som ofte har en gruppe med trær. Det er på disse plassene dyrene foretrekker å fly.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Romsås består av mange boretslag, der alle har sine gruppe av flaggermus.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Blokkene har skog på den ene siden, og her finnes det åpninger hvor dyrene kan fly.
Foto: Leif
Yngve Gjerde.


Romsås bydel er omgitt av en ringveg med gatelys som tiltrekker insekter. Her finnes ofte både grå skimmelflaggermus og nordserotine jaktende rett over lampene.
Foto: Leif Yngve Gjerde.


Overvintrende flaggermus dukker ofte opp i bodene vinterstid. Dette er et fint sted å overvintre for dyrene.
Foto: Leif Yngve Gjerde.

 


Siden opprettet 3. september 2001
Sist oppdatert 1. mars 2022


web counter
web counter

besøkende siden 3. februar 2015