TipsFor å øke vår kunnskap om flaggermus er det viktig å få tips fra publikum. Informasjon fra publikum letter mye av vårt arbeid, men også mye informasjon er bare oppnåelig via tips. Type informasjon varierer mellom landsdeler og fylker. Spesielt viktig er:

  • observasjoner fra oktober til april (gjelder både jaktende dyr og overvintrende). Her er alle observasjoner av interesse.
  • døde og syke/skadete dyr
  • kolonier i bygninger
  • flaggermus nær og over tregrensen
  • alle flaggermus sett i de tre nordligste fylker
  • flaggermus på øyer som f.eks. Runde, Hitra, Frøya
  • kjenner du til en jordkjeller (eller potetkjeller), gruve, grotte, bunker o.l. er vi interessert å få vite dette. Slike lokaliteter vil vi sette inn i vår nasjonale database og undersøke for flaggermus vinterstid.

Vi trenger å få vite ditt navn, adresse og telefon, hvor observasjonen ble gjort (stedsnavn og kommune), evt. antall og art hvis du vet dette. Slike tips kan sendes til vår e-post niff#flaggermus.no, vanlige post eller ved å bruke dette skjemaet (kommer senere).

Dette bildet ble tatt av Bjørn Bæverfjord i Nordland. Her har han observert flaggermus på Hamarøy. Nordisk flaggermus er den eneste arten som er funnet i våre tre nordligste fylker. Nord for Saltfjellet finnes flaggermus spredt og sporadisk. Alle observasjoner fra dette området, uansett årstid og om de er observert inne eller ute, er av interesse.

Alle tips blir arkivert. Sender mottar normalt en bekreftelse/ takk for informasjonen. Ofte gis slike tips i forbindelse med folk som ønsker mer informasjon eller har flaggermus i huset/hytta og trenger råd og hjelp. NIFF mottar rundt 100 slike henvendelser årlig.
 

 

Web-siden uten frames? Klikk her


 


Sist oppdatert 27. desember 2013


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011